online pokladna Školní programhttps://system.skolniprogram.cz/

Pokyny pro platbu

Prosíme rodiče o platbu za školní akce bankovním převodem. Děkujeme.

Platební údaje:
  • Číslo účtu školní pokladny (ČÚ) 276460577/0300 (na toto číslo účtu zasílejte platby)
  • Variabilní symbol (VS) vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci (zpravidla tel. číslo matky)
  • Specifický symbol (SS) 60869780 (IČO školy)

Návod pro rodiče

Školní program