Základní škola

Trumpetiáda

    19. února se uskutečnil v tělocvičně naší školy hudebně zaměřený koncert Trumpetiáda.
    Děti prvního stupně se seznámily s dechovými hudebními nástroji a v komponovaném programu tvořeném lidovými písněmi (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Tancuj, tancuj, aj.) napjatě sledovaly pohádku o Aničce, která hledala tak dlouho svou lásku, až si ji láska našla sama.
    Pro druhý stupeň byl připraven program tvořený známými melodiemi jak ze světa klasické hudby, tak i ze světa filmu, jazzu a pop music, ve kterém děti čekala směsice gagů a nejrůznějších divočin. Všichni byli velmi překvapeni, co vše se dá na dechové nástroje zahrát.
Ačkoli jsme se trochu obávali, zda představení bude pro děti zajímavé, naše obavy se nepotvrdily a všichni zúčastnění se výborně bavili.


Bernartický sedmihlásek

V učebně hudební výchovy se 27. března 2018 rozezpívalo 13 sedmihlásků. Děti z první až třetí třídy se zúčastnily soutěže ve zpěvu. Každý soutěžící zazpíval dvě lidové písničky a odborná porota vybrala nejlepší, které i ocenila.

    1. kategorie: 

 • Dominika Malcátová
 • Dominik Skočil
 • Kateřina Soldátová

    2. kategorie: Amálie Lavičková

 • Karolína Dubová
 • Natálie Musilová

Pozvánka

Pozvánka na besedu s PhDr. Evou Pecha Šimotovou, psycholožkou PPP Písek

Zveme rodiče předškoláků a rodiče žáků 1. a 2. třídy na besedu o vztazích mezi dětmi v předškolním a mladším školním věku s PhDr. Evou Pecha Šimotovou, psycholožkou PPP Písek.
 • Kdy: 24. 4. 2018 od 15: 00 hodin
 • Kde: třída předškoláků v budově ZŠ
Těšíme se na setkání 

 Mgr. Ilona Hrychová


 

Zápis do 1. třídy

Dne 6. 4. 2018 se konal zápis do 1. třídy základní školy. K zápisu se dostavilo 21 dětí se svými rodiči. Děti společně s pohádkovými postavami ze 6. třídy splnily řadu úkolů, které si pro ně připravily. Děti se nebály povídat si s paní učitelkou samy ve třídě. Na závěr se na památku vyfotily a odnesly si dárečky. Do školy nastoupí 16 žáků, 5 dostalo odklad školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí


Foto zde.


Pozvánka na setkání


Divadlo Drak

Ve čtvrtek 15. března k nám do školy zavítalo divadlo z Hradce Králové. Shlédli jsme jejich velmi zábavné podání divadelní hry Don Quijote a Ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury.

Někteří žáci se nejen dívali, ale také si i zahráli. Herci nám předvedli nejdříve ukázku ze hry Vzbouření v blázinci od Lope de Vegy. Poté nás seznámili s Torso de Molinou a jeho známou hrou Zbožná Marta i Petrem Calderońem de la Barca s úryvkem jeho hry Dáma a skřítek.

Jako poslední přišla na řadu ukázka z nejznámějšího díla této doby, Důmyslný rytíř Don Quijote de la Macha od spisovatele a dramatika Miguela de Cervanta y Saavedry. Divadlo nás přeneslo do „Zlatého věku“ španělské literatury.

Odnesli jsme si vtipná slova, legrační „hlášky“, úsměvy na tvářích, ale hlavně nové poznatky z dějin Španělska.

Nikola Hálková a Aneta Ernstová


Doporučení Krajské hygienické stanice

 • Při výskytu vší mají rodiče povinnost dítě odvšivit.
 • Při výskytu vyrážky navštivte s dítětem lékaře.
Více informací v dokumentech školy ve složce Dokumenty z KHS

Den otevřených dveří


Vaření ve škole

S žáky 8. třídy jsme se pustili do vaření domácích hamburgerů - doublechees s kuřecím masem, pečenou slaninou, pečenou cibulí a domácí barbecue omáčkou. Děti se do práce zapojily s nadšením a moc se těšily na výsledný produkt. Všichni snědli své hamburgery v mžiku a nenápadní jedlíci snědli dokonce dva. Velice děkujeme paní Miroslavě Petříkové za upečení výborných bulek na hamburgery a paní Petře Malé za zajištění všech ostatních surovin. S dalšími chutnými výtvory se pochlubíme na stránkách školy. Foto zde.

Jarní příměstský tábor


Učiliště Komenského v Písku

V úterý 23. 1 se  devátá třída jela podívat na učiliště Komenského do Písku. Mistr odborného výcviku nás provedl všemi praxemi, které tam mají. Viděli jsme, jak se učí klempíř, truhlář, tesař, automechanik a kuchař. Potkali jsme bývalé deváťáky naší školy, tak jsme zjišťovali, jak je to ve škole a na praxích obtížné a jak se mají. Dozvěděli jsme se spoustu věcí o škole a co vše musejí žáci umět a čemu se na praxi učí.


Fotografická soutěž


Fotografická soutěž


Vánoční koncerty 2017

Tradiční vánoční zpívání žáků bernartické školy se uskutečnilo 22.12. 2017 ve Slabčicích a 23. 12. 2017 v Bernarticích.
Přejeme všem do nového roku 2018 zdraví a spokojenost.

Foto zde a zde.


PF 2018


Vánoční zpívání
Pekelné zážitky

Dne 5. prosince jsme vyrazili vedeni sv. Mikulášem nadělovat hodným dětem ve škole a školce. Nezapomněli jsme prověřit i hříšníky sídlící v městysi Bernartice. Doprovodila nás pekelná cháska (brr) a dvě krásné andělky (jú).
V nejvyšší pohotovosti bylo peklo, a tam seděl opravdový kníže pekel - Lucifer. Práce měl dost, dveře do pekla se doslova netrhly. Co peklo schvátí, to už nenavrátí … Naši malí hříšníci mají jenom mírně načernalou duši - náprava je možná - takže se vraceli, ale až po slibu polepšení, a se znamením pekla na tváři.
Žáci v některých třídách měli připravené krásné básničky, někdy je i sami složili. V jedné třídě dokonce děti namalovaly čertům obrázky a poslaly jim vzkazy.
Pekelníci navštívili také Domov pro seniory v Bernarticích. Některé babičky by poslaly dědečky do pekla, ale jenom na chvíli, protože by se jim po nich stýskalo.
Horké chvilky možná zažil i pan starosta, ale nakonec vše dobře dopadlo, do pekla odnesen nebyl, ale varování od čertů obdržel samozřejmě také. Na závěr se s vyslanci pekla i nebe ochotně vyfotil.
Tak ještě na skok do stavebnin a do pekárny, kde se vyskytují spřátelené duše našich žáků.
Vzkaz pro všechny lidi dobré vůle od sv. Mikuláše: „ Polepšete se, ať příští rok nikdo neskončí nenávratně ve spárech nenasytného, ale spravedlivého pekla.“
P.S. Děkujeme firmě Stádlecký perník za sponzorský dar. Rovněž děkujeme Mistru Luciferovi, alias panu Soukupovi za to, že obětoval dovolenou a stal se vrchním pekelníkem.

(Zaznamenala Hana Váchová a 9. třída)Foto zde.

Workshop

29. 11. přijeli učitelé ze Střední školy spojů a informatiky, aby žákům ukázali workshop technických soutěží a zážitků. Učitelé měli připraveno mnoho zajímavých pokusů. Žáci si vyzkoušeli svůj sluch, vyzkoušeli si, jak mohou vyrobit elektřinu a jestli jsou účinnější než solární panely. Vyzkoušeli si hry na postřeh a zjistili, že se dá proud vyrobit pomocí dvou různých elektrod. Workshop byl moc hezký a těšíme se na další budoucí spolupráci.


Foto zde.


Besedy - Policie ČR

 Mezi žáky 1. stupně zavítala na besedy o bezpečném chování v silničním provozu policistka Kamila Čuřínová – Ingrišová. Děti si mimo jiné zopakovaly pravidla bezpečného přecházení, připomněly si, jak má být vybavené jízdní kolo a jaká pravidla musí cyklisté dodržovat. Také řešily dopravní situace, se kterými se mohou v silničním provozu setkat. Nejmladší žáci se pomocí omalovánek dozvěděli, jak předcházet nebezpečným situacím v dopravě. Besedy se líbily dětem i učitelům.


Divadelní představení

Dne 21. listopadu navštívili žáci 2. stupně se svými pedagogy divadelní představení v Táboře. Hra se jmenovala Amundsen kontra Scott.
Dobrodružná inscenace nám představila imaginární závod. Dvě výpravy v nevyhlášeném závodu bojují o to, kdo první dosáhne magického místa – jižního pólu a vztyčí tam vlajku. Stejné ambice, stejná posedlost, dvě rozličné osobnosti …
Jižního pólu bylo člověkem poprvé dosaženo 14. prosince 1911. Roaldu Amundsenovi se podařilo předběhnout výpravu Roberta Falcona Scotta, která na místo dorazila s několikatýdenním zpožděním. Závod o čas a kilometry tak skončil vítězstvím prvního a tragédií druhého – nezbylo jim dost sil na návrat…

(Třídní učitelky: Hana Váchová, Ivana Vlková, Lenka Trojáčková)


Divadlo 1. stupeň

V říjnu se žáci prvního stupně zúčastnili divadelního představení v Táboře. Už jméno souboru La Putyka je zárukou kvality. Název Biograf /tak se představení jmenovalo/ je velice široký, proto jsme byli skutečně zvědaví, co uvidíme.
Spolu s hlavní postavou – průvodcem děje – což byl trochu ředitel, trochu trhač lístků, trochu promítač, trochu prodavač popcornu - jsme se vrátili do doby, kdy kino bylo ještě biograf, kdy nemluvilo, bylo černobílé, ale bylo i tak tím báječným místem, kde jste se mohli jako dnes bát, smát se, plakat. Jedinečné divadelní setkání hrdinů filmových včerejšků – to byl základ příběhu, kterým nás prováděl někdo, kdo svůj biograf neopustil do dnešních časů - starý známý dnes už zapomenutých hrdinů stříbrného plátna – velkých, malých, neviditelných, vynalézavých, něžných i strašidelných.
Jejich společné příběhy doprovodil klavírista, tak jako za dob němých filmů.
Dětem i dospělým se představení líbilo, nadchly je i triky, díky nimž se mohly stát součástí příběhu. Všichni se vrátili spokojení a plní dojmů.

E. Musilová


Vzdělání a řemeslo

23. 11. žáci osmého a devátého ročníku již tradičně  navštívili prezentaci SŠ a SOU v Českých Budějovicích pod názvem „Vzdělání a řemeslo“. Viděli zde ukázky různých řemesel, mohli obdivovat šikovnost budoucích barmanů, ochutnat drobné občerstvení nebo míchané nápoje, nechat se učesat nebo nalíčit. Ti odvážnější se zapojili do připravených soutěží, ve kterých vyhrávali zajímavé ceny ( trička, propisky, baťůžky..). Někteří vyzkoušeli svoji zručnost při práci s 3D tiskárnou. Kdo měl zájem, mohli si udělat test profesního zaměření.

Tak nyní již jen zvládnout přijímací řízení na vybrané školy. Přejeme všem, aby si školu dobře vybrali a úspěšně zvládli přijímací zkoušky.

Mgr. I. Vlková, Mgr. H. Váchová


Sběrná třída

Od 4. 12. 2017 začne fungovat sběrná třída pro žáky 2. stupně. Sraz všech zájemců bude v danou dobu u 2. třídy.

 Sběrná třída  
 Pondělí
 sraz 13:05 Tv 8. a Tv 9.
 Úterý sraz 12:10 Tv 6., Tv 7. 8. a 9. tř
 Středa sraz 12:10 Tv 8., Tv 9. a Vv 7.
Čtvrtek  sraz 12:10 Tv 6. a Tv 7.

Kyberšikana

Ve středu 15. listopadu 2017 se uskutečnila přednáška o kyberšikaně a šikaně s por. Mgr. Kamilou Tuřínovou Ingrišovou, které se zúčastnili žáci páté, šesté a sedmé třídy. Po přednášce následoval film, který se touto problematikou zabýval. Na závěr proběhla beseda, do které se žáci velice aktivně zapojili.

Mgr. J. Zdvihalová


Nová školní družina

O prázdninách a v průběhu září jsme pro naše žáky nově vybavili školní družinu. Opravili jsme parkety, vymalovali a pořídili nový nábytek. Zajímavým prvkem naší družiny je paluba, která je pro děti největším lákadlem.


Foto zde.


Vánoční koncerty


Výstava Tvořivé ruce

V sobotu 11. 11. 2017 se v bernartické  školní  jídelně uskutečnila výstava s názvem Tvořivé ruce. Výrobky, které mohli návštěvníci zhlédnout, svědčí o šikovnosti, nápaditosti a trpělivosti lidí, o kterých často ani nevíme. Nejsou známými mediálními tvářemi, nepíše se o nich na titulních stránkách novin a časopisů, přesto si zasluhují náš obdiv a uznání. Většina autorů vystavených předmětů je činná i v současnosti, na některé už jen vzpomínáme.

V něčem se tato výstava lišila od předchozích. Přímo před očima diváků zde totiž předváděly své umění paní Vlasta Bardová (drátkování), paní Zdena Zdeňková (výrobky pletené z papírových ruliček) a paní Milena Vošahlíková (techniku 3D obrázků). Zde si také zájemci mohli jejich výrobky zakoupit.

Obdivuhodnými betlémy a obrázky z vizovického těsta pak potěšila oči přítomných paní Marie  Kotašková z Branic,  paní  Jana Pulcová z Hluboké nad Vltavou zapůjčila sadu betlémů z kukuřičného šustí. Zasloužený  obdiv sklidila za miniaturní betlémské výjevy v makovici, vlašském ořech či oříšku lískovém. Pro své vyšívané obrázky používá též rybí šupiny, tato technika je obzvláště náročná.

Děkujeme všem, kteří exponáty pro tuto přehlídku šikovných rukou zapůjčili.


Foto zde.


Vítání občánků

V pátek 10. 11. byli na bernartické radnici uvítáni do života nejmladší občánci. Krátkou kulturní vložkou zpestřily tuto slavnostní chvíli i žákyně z dramatického a pěveckého kroužku.


Foto zde.


 

Tvořivé ruce


Exkurze do Kutné Hory

    Žáci druhého stupně základní školy a jejich učitelky se vydali magického dne - 10. 10. na exkurzi do Kutné Hory. 

    Nejprve jsme navštívili Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí, který je památkou UNESCO. V komentované prohlídce nám paní průvodkyně přiblížila význam latinského citátu: „Memento Mori“ – „Pamatuj na smrt“… A my jsme se mohli zamýšlet nad pomíjivostí života. Netradiční výzdoba kostela z exhumovaných kosterních ostatků byla vytvořena pravděpodobně dle návrhu geniálního architekta J.B.Santiniho. Smyslem výzdoby není oslava kultu smrti, ale symbolizuje rovnost všech lidí v konečnosti.

    Poté jsme navštívili Chrám sv. Barbory, unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, který byl také zapsán na seznam UNESCO. Zde jsme obdivovali nádherné obří varhany.

    Posledním kulturním počinem exkurze byla návštěva středověkého stříbrného dolu Hrádek.

Oblékli jsme si plátěnou bílou halenu, tzv. perkytli – tradiční hornický oděv, vyzbrojeni jsme byli také helmou a svítilnou. Klesali jsme štolou 250 m až do hloubky 33 m. V nejužším místě je sestupová štola široká 40 cm, tak pokud jste otylí, zůstaňte raději na povrchu! A také jsme si okusili, co je to absolutní důlní tma – silný zážitek pro silné povahy = pro nás.

    Do Bernartic jsme se všichni vrátili v pořádku, bohatší o nové zážitky. To se sledováním televize ani hraním počítačových her nedá dohnat. Kdo nejel, neví, o co přišel. My ale víme, co jsme získali!Foto zde.

Postřehy z exkurze zaznamenala Hana Váchová

Drakiáda

Krásné dopoledne 29. září 2017 si užily děti z 1. až 5. třídy. Pokusily se ovládnout vítr a vypustit draky na podzimní oblohu. Zjistily, že to není tak jednoduché. Hodně se při tom naběhaly. Přesto se školní drakiáda všem líbila.


Foto zde.

Školská rada

Dne 14. 9. 2017 proběhly volby do Školské rady.

Do Školské rady byli zvoleni tito pedagogové: 

 • Mgr, Ivana Vlková
 • Mgr. Lenka Trojáčková
 • Bc. Jana Gdovinová

Členy Školské rady za rodiče byly zvoleny: 

 • Jana Janušková
 • Petra Kálalová
 • Lenka Ekeke Černá                                        

Pozvánka na třídní schůzku

Zveme všechny rodiče na úvodní třídní schůzku, která se koná dne 14. 9. 2017 od 16.00 hod. ve školní jídelně.

Program:

 • 16.00 - přivítání ve školní jídelně, představení nových učitelů, seznámení s ročním plánem, organizace školního roku
 • 16.15 - volba do Školské rady
 • 16.30 - třídní schůzky ve třídách

Těšíme se hojnou účast rodičů, která nám umožní lepší vzájemnou komunikaci.


První školní den

V pondělí 4. září 2017 se poprvé do školních lavic posadilo 22 prvňáčků (9 chlapců a 13 dívek). Děti a jejich rodiče přivítaly jejich třídní učitelka Mgr. Dana Růžičková a ředitelka Mgr. Ilona Hrychová a popřály jim hodně trpělivosti a radosti ze školních úspěchů. Od zástupců obce – starosty P. Souhrady, J. Fuky a Z. Čeňka děti obdržely spoustu sladkostí. Ti také pak pozdravili žáky 9. třídy.


Foto zde.

Zahájení školního roku

 • 4. 9. 2017 - zahájení školního roku 2017 - 2018
 • začátek výuky v 7.30 hodin, výuka končí v 8.15 hodin

Informace pro strávníky

 • obědy na září si můžou rodiče přihlásit již od 28. 8. 2017 v kanceláři školní jídelny od 6.00 - 13.00 hodin, popřípadě po telefonické domluvě s vedoucí školní jídelny( tel.382 585 295)
 • podmínkou k přijetí je vyplněná přihláška ke stravování a záloha 500,-Kč
 • Přihlášku ke stravování naleznete: Dokumenty školy → Formuláře ke stažení

Online pokladna školní program

Prosíme rodiče o platbu za školní akce bankovním převodem. Děkujeme.

Platební údaje:
 • Číslo účtu školní pokladny (ČÚ) 276460577/0300 (na toto číslo účtu zasílejte platby)
 • Variabilní symbol (VS) vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci (zpravidla tel. číslo matky)
 • Specifický symbol (SS) 60869780 (IČO školy)