Základní škola

Drakiáda

Ve čtvrtek 11.10. v dopoledních hodinách se celá naše škola vydala na travnaté prostranství bývalého letiště, kde se během několika málo minut vzneslo k nebi nespočet draků. Počasí vyšlo na výbornou! Vítr krásně foukal a sluníčko nás všechny hřálo po celou dobu akce. Velká pochvala patří všem, kteří si draka přinesli a zvláště pak těm, kteří měli draka vlastnoručně vyrobeného. Nesmíme zapomenout ani na žáky a žákyně z druhého stupně, kteří ochotně pomáhali svým mladším spolužákům.
Po ukončení akce byli třídními učitelkami oceněni ti, kteří měli draka domácí výroby a létal, ti, kteří měli draka vyrobeného v rámci výtvarné výchovy nebo pracovních činností a ti, kterým drak ani jednou nespadl nebo létal nejvýš.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se opět za rok.


Foto zde.


Logická olympiáda

Soutěž pořádaná Mensou ČR založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. V týdnu od 8. do 14. 10. probíhá test základního kola pro 6. – 9. třídu. Test registrovaní žáci vyplňují on-line. Naší školu bude reprezentovat Tomáš Trávníček a
Lukáš Pečenka.

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. žáci 8. a 9. třídy řešili 24 soutěžních úloh z matematiky, fyziky, zeměpisu, chemie, přírodopisu a všeobecných znalostí. Soutěž pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Projektový den - Střední škola spojů a informatiky

Dne 26.9. jeli žáci 8. a 9. třídy do Střední školy spojů a informatiky do Tábora. Po příchodu do učebny dostal každý plán na sestavu LED svítilny. Další hodina byla obzvláště zajímavá, protože žáci stavěli různé obvody na stavebnici. Mohli si vyzkoušet měření napětí, nebo jak funguje kondenzátor. A nakonec následoval vynikající oběd. Všem se to líbilo a přáli bychom si, aby příští setkání bylo také tak skvělé.


Foto zde

Jan Charvát


Poděkování

Žáci a žákyně 1. třídy děkují paní Anetě Herink Morové za sponzorský dar, který nám zlepší a zpříjemní hodiny výtvarné výchovy.


První školní den

3. září nastoupilo do 1. třídy naší školy 16 prvňáčků - 9 chlapců a 7 dívek. Děti přivítal pan ředitel Ing. Mgr.  Jan Cendelín. Zástupci obce, starosta pan Pavel Souhrada, pan  Zdeněk Čeněk a pan Jaromír Fuka přinesli dětem sladkosti. Žáky bude vyučovat paní učitelka Mgr. Helena  Dostálová.


Úvodní informační schůzka

13. 9. proběhne informační schůzka v jídelně od 16:00 hodin. Zváni jsou všichni rodiče a veřejnost.
  • vize ředitele
  • informace o kroužkách
  • informace o lyžařském kurzu a jiných školních akcích
  • budoucnost naší-vaší školy
  • diskuze
Těšíme se na setkání s Vámi.
ředitel školy Jan Cendelín

Pokyny pro platbu

Prosíme rodiče o platbu za školní akce bankovním převodem. Děkujeme.

Platební údaje:
  • Číslo účtu školní pokladny (ČÚ) 276460577/0300 (na toto číslo účtu zasílejte platby)
  • Variabilní symbol (VS) vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci (zpravidla tel. číslo matky)
  • Specifický symbol (SS) 60869780 (IČO školy)

Úřední hodiny o prázdninách

Kancelář školy
2. 7. - 4. 7. 
23. 7. - 3. 8.
22. 8. - 31. 8. 

9:00 -11:00

Kancelář školní jídelny

2. 7. - 3. 7. 7:00 - 12:00
23. 7. - 31. 8. 6:00 - 13:00