Archiv zpráv

Místo, kde žiji - Nemějice

V ranních hodinách 26.6.2018 čtvrtá a pátá třída vyjela poznávat bydliště a okolí některých spolužáků.
Naším cílem byla hora Tábor. S její historií a současnými akcemi nás seznámil M. Brožka ze 4.třídy.
O Svatkovicích a významu Kamenného kruhu z menhirů jsme se zase dozvěděli od F. Ďulíka z 5.třídy. Zjišťovali jsme energii a sílu těchto kamenů.
Všechny děti se velice těšily na farmu s koňmi. Průvodkyně Bára nám podala spoustu informací ohledně koní a na konci přednášky dokonce zorganizovala kvíz se sladkou odměnou.
Velké díky patří nejen Báře Hořavové, ale i paní Pytlíkové, její pomocnici.
Místo, kde žijí naši kamarádi, se všem velice líbilo.

Foto zde.


 

Výlet 3., 4., 5. třídy do Českého Krumlova a Lipna

Ve středu 20.června 2018 jsme se vydali poznávat historické památky Českého Krumlova, které překvapily a nadchly. 
Po kulturním zážitku jsme vyrazili za přírodou na Lipno. Jízda lanovkou předčila veškerá očekávání a s radostí jsme mohli vykročit do Korun stromů. Získali jsme nové informace a prohlédli si přehradu z ptačí perspektivy. 
V Království lesa se děti seznámily se svými možnostmi při fyzicky náročnějších atrakcích. 
Využily také relaxační koutky, občerstvení a možnosti zakoupení suvenýrů.
Počasí se vydařilo a spokojené výrazy dětí prozrazovaly, že si školní výlet velice užily.

Foto zde.
 

E.ON - Dron

21. 6. přijeli na louku u Bernartic piloti dronů z firmy E.ON. Pan Lavička s kolegy nám předveli dva drony a jeden jsme mohli vidět v akci. Dron nám umožnil pohled na Bernartice a žáky všech tříd z úctihodné výšky 300 m. Pak jsme se pokusili vytvořit nápis 2018 a výsledek můžete vidět na fotografii. Potom jsme viděli práci techniků a jejich výstroj. Na prvním stupni proběhla malá soutěž v překážkovém běhu a skládání obrázku dronu. Na druhém stupni žáci odpovídali na otázky z fyziky. Vítězové soutěží dostali krásné ceny od firmy E.ON.

Velice děkujeme panu Lavičkovi za pomoc při zorganizování této akce. Celému týmu děkujeme a těšíme se na další spolupráci.


Foto zde.

Výlet do Hopsária

13. června 2018 se děti z první a druhé třídy spolu s předškoláky vydaly do Českých Budějovic do Hopsária. Tam na ně čekala spousta atrakci, na kterých se během tří hodin dosytosti vyřádily. Všichni byli rádi, že si můžeme užívat pod střechou, že unikneme dešti, který nás provázel celý výlet.


Foto zde.

Laser arena

V pondělí 18. června se 9. třída vydala na výlet do Písku. Pro tentokrát ne za poznáním, ale za zábavou do Laser areny. Tam jsme sváděli přestřelky za pomocí laserových zbraní a speciálních vest. Upřímně některé z nás trápily obavy, že nám to vůbec nepůjde, ale opak byl pravdou. Do hry jsme se rychle dostali a prakticky hned jí podlehli. Za chvilku už jsme všichni běhali po aréně a vysílali lasery na všechny strany (a všechny spolužáky, občas i na členy vlastního týmu). Nejlepšího skóre dosáhl Petr Chajdrna (ve většině her okolo 8000 bodů), ale ani zbytek se nenechal zahanbit. A už vůbec ne náš učitelský doprovod!
Nakonec jsme před odjezdem domů navštívili občerstvovací zařízení, kde se nám vrátilo alespoň trochu síly. Při cestě nazpátek na nás sice byla vidět únava, ale i obrovská spokojenost. 

Anna Štofflová
Jaderná elektrárna Temelín

V pátek 8. 6. 2018 jsme se my, žáci 8. a 9. Třídy, s panem učitelem Ťoupalem vydali do jaderné elektrárny Temelín. Po příjezdu jsme začali prohlídku v kinosálu, kde nám pustili filmy a řekli zajímavé informace,např. kolik měří chladící věže (155 m) nebo jaké palivo se využívá ke štěpné reakci (uran235). Po skončení projekce jsme si prohlédli zajímavé exponáty, např: model reaktoru. Na závěr jsme se prošli stezkou ptáků. Za odměnu jsme dostali reflexní pásky. 

Exkurze se nám velice líbila.

Víťa RůžičkaRozhodnutí o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2018/2019

Otevřený dopis učitelů


Čarodějnický den


Třicátého dubna na tzv. Čarodějnice proběhla v naší škole rozsáhlá akce pořádaná 9. třídou s velkým přispěním pedagogického sboru. A jak to vypadalo?
Pro děti ze všech ročníků byla vymyšlena trasa se spoustou stanovišť a úkolů. Ta vedla od školního hřiště, kolem Zámeckého rybníka, Lukešovy ulice zpět ke škole. Po této cestě deset týmů hledalo své papírky s úkoly, popřípadě otázkami označené krepovým papírem příslušné barvy. Úkoly byly jednoduché a otázky na papírcích se týkaly především Harryho Pottera. Správné odpovědi a plnění úkolů hlídali velitelé týmů. Jejich role skvěle splnili žáci 8. třídy.
Samotných stanovišť s náročnějšími zkouškami bylo deset. Od všemožných skládaček, přes prolézání mezi provazy, skákání v pytli, soutěže s košťaty až po chytání papírových hadů. Na stanovištích vždy stál zaměstnanec školy a deváťák. Děti postupně prošly všechna stanoviště a vzhledem k tomu, že jejich snaha nebyla nijak známkována nebo hodnocena, den si užily bez toho, aby se některý z týmů musel cítit jako poražený.
Nutno podotknout, že většina dětí a učitelů si přinesla kostýmy. O to zajímavější atmosféru jsme společně vytvořili. Nakonec se opekly špekáčky na malém ohníčku. Pravdou je, že silný vítr nám nedovolil spálit velmi krásnou a dlouho vyráběnou čarodějnici. No nevadí, třeba své využití ještě najde.
Foto zde.

Den učitelů28. března jsme se my, žáci deváté třídy, na jeden den stali učiteli.

Jedním z našich nepřátel byl samozřejmě čas, protože březen, který jsme měli na přípravy, utekl jako voda. A pak tu byl strach s nervozitou. Hlavně naše první hodiny byly určitě nejtěžší. Začít totiž hodinu jako učitel... to není jen tak! Nakonec jsme se do toho po hlavě vrhli.

Během celého dne jsme byli vystaveni mnohým zkouškám, například zkoušce trpělivosti. Už se vám někdy stalo, že po vás někdo opakoval každé slovo? Že jste odpovídali na spoustu zvědavých otázek? Že vám „vypadlo“ téma hodiny? No, stává se. Důležité je to brát s úsměvem, protože všechno jsme nakonec zdárně odučili, vysvětlili a zodpověděli. Troufám si tvrdit, že většina tříd se skvěle bavila a my jsme jim den narození Jana Amose Komenského zpříjemnili. Závěrem už jen třeba dodat, že ačkoli jsme si s učením všichni poradili, do téhle profese se moc nehrneme. I tak se u nás našlo pár výjimek, které by si celý den klidně zopakovaly.

Anna Štofflová


Foto zde.


Pythagoriáda

27. 4. proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro 5. - 9. ročník.
Zúčastnili se:
 • Trávníček Tomáš
 • Pečenka Lukáš

Rybářská olympiáda

25. 4. proběhlo školní kolo Rybářské olympiády pořádné Střední rybářskou školou Vodňany.

Zúčastnili se:
 • Janda Marek
 • Pečenka Lukáš
 • Charvát Jan

Pozvánka na třídní schůzku

Dne 3. 5. 2018 se konají třídní schůzky. 
 • 1.  stupeň od 15:00 hodin
 • 2. stupeň od 15:30 hodin

Beseda o knihách

Dne 10. dubna se v ZŠ a MŠ Bernartice konala beseda s paní Michaelou Fišarovou. Krátce nám vyprávěla o knihách, které napsala. Tvoří jak pro malé děti, tak pro děti starší. Na řadu přišlo i menší divadelní představení herce Miroslava Reila, kdy nám přečetl a zdramatizoval úryvek dvou knih. Jednou byla Nikolina cesta. Kniha pojednává o životě Nikoly a domácím násilí. Líbilo se nám i další dílo s názvem Náš dvůr má tajemství.

 

Barbora Jansová


Beseda s PhDr. E. Šimotovou

Dne 24. 4. 2018 se na přání rodičů v naší ZŠ a MŠ uskutečnila beseda s PhDr. E. Šimotovou, která pracuje jako psycholožka  PPP v Písku.

Při besedě paní psycholožka vysvětlovala, jakým způsobem se utvářejí vztahy mezi dětmi, jaký vliv má rodina na výchovu dítěte a jaký vliv má škola, co může ovlivnit přijímání dítěte  v dětském kolektivu, jak se projevují děti extrovertní a introvertní, jak je zároveň pro děti důležitý soulad mezi školou a rodinou. Odpověděla i na řadu dotazů ze strany maminek. Beseda byla zajímavá a pro zúčastněné měla velký přínos.

Přestože beseda byla uspořádána na přání rodičů a byla nabídnuta rodičům dětí předškolního a mladšího školního věku, jako obvykle o ni projevilo zájem minimum z nich. Přihlásilo se dvanáct rodičů, z nich se dostavilo pouze šest, někteří přišli po začátku besedy. Pravděpodobně rodiče nemají zájem získat nové informace, které by jim pomohly řešit výchovné problémy dětí a poznat složitost vztahů ve třídních kolektivech. Naopak besedy se zúčastnily všechny učitelky MŠ, které mají zájem neustále získávat odborné informace, které jim pomáhají v jejich práci. Za školu se zúčastnila ředitelka školy Mgr. I. Hrychová a výchovná poradkyně  Mgr. I. Vlková.

 

V Bernarticích 26. 4. 2018

Mgr. I. Vlková


Zápis do MŠTrumpetiáda

    19. února se uskutečnil v tělocvičně naší školy hudebně zaměřený koncert Trumpetiáda.
    Děti prvního stupně se seznámily s dechovými hudebními nástroji a v komponovaném programu tvořeném lidovými písněmi (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Tancuj, tancuj, aj.) napjatě sledovaly pohádku o Aničce, která hledala tak dlouho svou lásku, až si ji láska našla sama.
    Pro druhý stupeň byl připraven program tvořený známými melodiemi jak ze světa klasické hudby, tak i ze světa filmu, jazzu a pop music, ve kterém děti čekala směsice gagů a nejrůznějších divočin. Všichni byli velmi překvapeni, co vše se dá na dechové nástroje zahrát.
Ačkoli jsme se trochu obávali, zda představení bude pro děti zajímavé, naše obavy se nepotvrdily a všichni zúčastnění se výborně bavili.


Bernartický sedmihlásek

V učebně hudební výchovy se 27. března 2018 rozezpívalo 13 sedmihlásků. Děti z první až třetí třídy se zúčastnily soutěže ve zpěvu. Každý soutěžící zazpíval dvě lidové písničky a odborná porota vybrala nejlepší, které i ocenila.

    1. kategorie: 

 • Dominika Malcátová
 • Dominik Skočil
 • Kateřina Soldátová

    2. kategorie: Amálie Lavičková

 • Karolína Dubová
 • Natálie Musilová

Pozvánka

Pozvánka na besedu s PhDr. Evou Pecha Šimotovou, psycholožkou PPP Písek

Zveme rodiče předškoláků a rodiče žáků 1. a 2. třídy na besedu o vztazích mezi dětmi v předškolním a mladším školním věku s PhDr. Evou Pecha Šimotovou, psycholožkou PPP Písek.
 • Kdy: 24. 4. 2018 od 15: 00 hodin
 • Kde: třída předškoláků v budově ZŠ
Těšíme se na setkání 

 Mgr. Ilona Hrychová


 

Zápis do 1. třídy

Dne 6. 4. 2018 se konal zápis do 1. třídy základní školy. K zápisu se dostavilo 21 dětí se svými rodiči. Děti společně s pohádkovými postavami ze 6. třídy splnily řadu úkolů, které si pro ně připravily. Děti se nebály povídat si s paní učitelkou samy ve třídě. Na závěr se na památku vyfotily a odnesly si dárečky. Do školy nastoupí 16 žáků, 5 dostalo odklad školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí

Pozvánka na setkání


Divadlo Drak

Ve čtvrtek 15. března k nám do školy zavítalo divadlo z Hradce Králové. Shlédli jsme jejich velmi zábavné podání divadelní hry Don Quijote a Ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury.

Někteří žáci se nejen dívali, ale také si i zahráli. Herci nám předvedli nejdříve ukázku ze hry Vzbouření v blázinci od Lope de Vegy. Poté nás seznámili s Torso de Molinou a jeho známou hrou Zbožná Marta i Petrem Calderońem de la Barca s úryvkem jeho hry Dáma a skřítek.

Jako poslední přišla na řadu ukázka z nejznámějšího díla této doby, Důmyslný rytíř Don Quijote de la Macha od spisovatele a dramatika Miguela de Cervanta y Saavedry. Divadlo nás přeneslo do „Zlatého věku“ španělské literatury.

Odnesli jsme si vtipná slova, legrační „hlášky“, úsměvy na tvářích, ale hlavně nové poznatky z dějin Španělska.

Nikola Hálková a Aneta Ernstová


Doporučení Krajské hygienické stanice

 • Při výskytu vší mají rodiče povinnost dítě odvšivit.
 • Při výskytu vyrážky navštivte s dítětem lékaře.
Více informací v dokumentech školy ve složce Dokumenty z KHS

Den otevřených dveří


Vaření ve škole

S žáky 8. třídy jsme se pustili do vaření domácích hamburgerů - doublechees s kuřecím masem, pečenou slaninou, pečenou cibulí a domácí barbecue omáčkou. Děti se do práce zapojily s nadšením a moc se těšily na výsledný produkt. Všichni snědli své hamburgery v mžiku a nenápadní jedlíci snědli dokonce dva. Velice děkujeme paní Miroslavě Petříkové za upečení výborných bulek na hamburgery a paní Petře Malé za zajištění všech ostatních surovin. S dalšími chutnými výtvory se pochlubíme na stránkách školy. Foto zde.

Jarní příměstský tábor


Učiliště Komenského v Písku

V úterý 23. 1 se  devátá třída jela podívat na učiliště Komenského do Písku. Mistr odborného výcviku nás provedl všemi praxemi, které tam mají. Viděli jsme, jak se učí klempíř, truhlář, tesař, automechanik a kuchař. Potkali jsme bývalé deváťáky naší školy, tak jsme zjišťovali, jak je to ve škole a na praxích obtížné a jak se mají. Dozvěděli jsme se spoustu věcí o škole a co vše musejí žáci umět a čemu se na praxi učí.


Fotografická soutěž


Fotografická soutěž

Vánoční koncerty 2017

Tradiční vánoční zpívání žáků bernartické školy se uskutečnilo 22.12. 2017 ve Slabčicích a 23. 12. 2017 v Bernarticích.
Přejeme všem do nového roku 2018 zdraví a spokojenost.

Foto zde a zde.


PF 2018


Vánoční zpívání
Pekelné zážitky

Dne 5. prosince jsme vyrazili vedeni sv. Mikulášem nadělovat hodným dětem ve škole a školce. Nezapomněli jsme prověřit i hříšníky sídlící v městysi Bernartice. Doprovodila nás pekelná cháska (brr) a dvě krásné andělky (jú). 
V nejvyšší pohotovosti bylo peklo, a tam seděl opravdový kníže pekel - Lucifer. Práce měl dost, dveře do pekla se doslova netrhly. Co peklo schvátí, to už nenavrátí … Naši malí hříšníci mají jenom mírně načernalou duši - náprava je možná - takže se vraceli, ale až po slibu polepšení, a se znamením pekla na tváři. 
Žáci v některých třídách měli připravené krásné básničky, někdy je i sami složili. V jedné třídě dokonce děti namalovaly čertům obrázky a poslaly jim vzkazy. 
Pekelníci navštívili také Domov pro seniory v Bernarticích. Některé babičky by poslaly dědečky do pekla, ale jenom na chvíli, protože by se jim po nich stýskalo. 
Horké chvilky možná zažil i pan starosta, ale nakonec vše dobře dopadlo, do pekla odnesen nebyl, ale varování od čertů obdržel samozřejmě také. Na závěr se s vyslanci pekla i nebe ochotně vyfotil. 
Tak ještě na skok do stavebnin a do pekárny, kde se vyskytují spřátelené duše našich žáků. 
Vzkaz pro všechny lidi dobré vůle od sv. Mikuláše: „ Polepšete se, ať příští rok nikdo neskončí nenávratně ve spárech nenasytného, ale spravedlivého pekla.“
P.S. Děkujeme firmě Stádlecký perník za sponzorský dar. Rovněž děkujeme Mistru Luciferovi, alias panu Soukupovi za to, že obětoval dovolenou a stal se vrchním pekelníkem.

(Zaznamenala Hana Váchová a 9. třída)Foto zde.

Workshop

29. 11. přijeli učitelé ze Střední školy spojů a informatiky, aby žákům ukázali workshop technických soutěží a zážitků. Učitelé měli připraveno mnoho zajímavých pokusů. Žáci si vyzkoušeli svůj sluch, vyzkoušeli si, jak mohou vyrobit elektřinu a jestli jsou účinnější než solární panely. Vyzkoušeli si hry na postřeh a zjistili, že se dá proud vyrobit pomocí dvou různých elektrod. Workshop byl moc hezký a těšíme se na další budoucí spolupráci.


Foto zde.


Besedy - Policie ČR

 Mezi žáky 1. stupně zavítala na besedy o bezpečném chování v silničním provozu policistka Kamila Čuřínová – Ingrišová. Děti si mimo jiné zopakovaly pravidla bezpečného přecházení, připomněly si, jak má být vybavené jízdní kolo a jaká pravidla musí cyklisté dodržovat. Také řešily dopravní situace, se kterými se mohou v silničním provozu setkat. Nejmladší žáci se pomocí omalovánek dozvěděli, jak předcházet nebezpečným situacím v dopravě. Besedy se líbily dětem i učitelům.


Divadelní představení

Dne 21. listopadu navštívili žáci 2. stupně se svými pedagogy divadelní představení v Táboře. Hra se jmenovala Amundsen kontra Scott.
Dobrodružná inscenace nám představila imaginární závod. Dvě výpravy v nevyhlášeném závodu bojují o to, kdo první dosáhne magického místa – jižního pólu a vztyčí tam vlajku. Stejné ambice, stejná posedlost, dvě rozličné osobnosti …
Jižního pólu bylo člověkem poprvé dosaženo 14. prosince 1911. Roaldu Amundsenovi se podařilo předběhnout výpravu Roberta Falcona Scotta, která na místo dorazila s několikatýdenním zpožděním. Závod o čas a kilometry tak skončil vítězstvím prvního a tragédií druhého – nezbylo jim dost sil na návrat…

(Třídní učitelky: Hana Váchová, Ivana Vlková, Lenka Trojáčková)


Divadlo 1. stupeň

V říjnu se žáci prvního stupně zúčastnili divadelního představení v Táboře. Už jméno souboru La Putyka je zárukou kvality. Název Biograf /tak se představení jmenovalo/ je velice široký, proto jsme byli skutečně zvědaví, co uvidíme.
Spolu s hlavní postavou – průvodcem děje – což byl trochu ředitel, trochu trhač lístků, trochu promítač, trochu prodavač popcornu - jsme se vrátili do doby, kdy kino bylo ještě biograf, kdy nemluvilo, bylo černobílé, ale bylo i tak tím báječným místem, kde jste se mohli jako dnes bát, smát se, plakat. Jedinečné divadelní setkání hrdinů filmových včerejšků – to byl základ příběhu, kterým nás prováděl někdo, kdo svůj biograf neopustil do dnešních časů - starý známý dnes už zapomenutých hrdinů stříbrného plátna – velkých, malých, neviditelných, vynalézavých, něžných i strašidelných.
Jejich společné příběhy doprovodil klavírista, tak jako za dob němých filmů.
Dětem i dospělým se představení líbilo, nadchly je i triky, díky nimž se mohly stát součástí příběhu. Všichni se vrátili spokojení a plní dojmů.

E. Musilová


Vzdělání a řemeslo

23. 11. žáci osmého a devátého ročníku již tradičně  navštívili prezentaci SŠ a SOU v Českých Budějovicích pod názvem „Vzdělání a řemeslo“. Viděli zde ukázky různých řemesel, mohli obdivovat šikovnost budoucích barmanů, ochutnat drobné občerstvení nebo míchané nápoje, nechat se učesat nebo nalíčit. Ti odvážnější se zapojili do připravených soutěží, ve kterých vyhrávali zajímavé ceny ( trička, propisky, baťůžky..). Někteří vyzkoušeli svoji zručnost při práci s 3D tiskárnou. Kdo měl zájem, mohli si udělat test profesního zaměření.

Tak nyní již jen zvládnout přijímací řízení na vybrané školy. Přejeme všem, aby si školu dobře vybrali a úspěšně zvládli přijímací zkoušky.

Mgr. I. Vlková, Mgr. H. Váchová


Sběrná třída

Od 4. 12. 2017 začne fungovat sběrná třída pro žáky 2. stupně. Sraz všech zájemců bude v danou dobu u 2. třídy.

 Sběrná třída  
 Pondělí
 sraz 13:05 Tv 8. a Tv 9.
 Úterý sraz 12:10 Tv 6., Tv 7. 8. a 9. tř
 Středa sraz 12:10 Tv 8., Tv 9. a Vv 7.
Čtvrtek  sraz 12:10 Tv 6. a Tv 7.

Kyberšikana

Ve středu 15. listopadu 2017 se uskutečnila přednáška o kyberšikaně a šikaně s por. Mgr. Kamilou Tuřínovou Ingrišovou, které se zúčastnili žáci páté, šesté a sedmé třídy. Po přednášce následoval film, který se touto problematikou zabýval. Na závěr proběhla beseda, do které se žáci velice aktivně zapojili.

Mgr. J. Zdvihalová


Nová školní družina

O prázdninách a v průběhu září jsme pro naše žáky nově vybavili školní družinu. Opravili jsme parkety, vymalovali a pořídili nový nábytek. Zajímavým prvkem naší družiny je paluba, která je pro děti největším lákadlem.


Foto zde.


Vánoční koncerty


Výstava Tvořivé ruce

V sobotu 11. 11. 2017 se v bernartické  školní  jídelně uskutečnila výstava s názvem Tvořivé ruce. Výrobky, které mohli návštěvníci zhlédnout, svědčí o šikovnosti, nápaditosti a trpělivosti lidí, o kterých často ani nevíme. Nejsou známými mediálními tvářemi, nepíše se o nich na titulních stránkách novin a časopisů, přesto si zasluhují náš obdiv a uznání. Většina autorů vystavených předmětů je činná i v současnosti, na některé už jen vzpomínáme.

V něčem se tato výstava lišila od předchozích. Přímo před očima diváků zde totiž předváděly své umění paní Vlasta Bardová (drátkování), paní Zdena Zdeňková (výrobky pletené z papírových ruliček) a paní Milena Vošahlíková (techniku 3D obrázků). Zde si také zájemci mohli jejich výrobky zakoupit.

Obdivuhodnými betlémy a obrázky z vizovického těsta pak potěšila oči přítomných paní Marie  Kotašková z Branic,  paní  Jana Pulcová z Hluboké nad Vltavou zapůjčila sadu betlémů z kukuřičného šustí. Zasloužený  obdiv sklidila za miniaturní betlémské výjevy v makovici, vlašském ořech či oříšku lískovém. Pro své vyšívané obrázky používá též rybí šupiny, tato technika je obzvláště náročná.

Děkujeme všem, kteří exponáty pro tuto přehlídku šikovných rukou zapůjčili.


Foto zde.


Vítání občánků

V pátek 10. 11. byli na bernartické radnici uvítáni do života nejmladší občánci. Krátkou kulturní vložkou zpestřily tuto slavnostní chvíli i žákyně z dramatického a pěveckého kroužku.


Foto zde.


 

Tvořivé ruce


Exkurze do Kutné Hory

    Žáci druhého stupně základní školy a jejich učitelky se vydali magického dne - 10. 10. na exkurzi do Kutné Hory. 

    Nejprve jsme navštívili Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí, který je památkou UNESCO. V komentované prohlídce nám paní průvodkyně přiblížila význam latinského citátu: „Memento Mori“ – „Pamatuj na smrt“… A my jsme se mohli zamýšlet nad pomíjivostí života. Netradiční výzdoba kostela z exhumovaných kosterních ostatků byla vytvořena pravděpodobně dle návrhu geniálního architekta J.B.Santiniho. Smyslem výzdoby není oslava kultu smrti, ale symbolizuje rovnost všech lidí v konečnosti.

    Poté jsme navštívili Chrám sv. Barbory, unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, který byl také zapsán na seznam UNESCO. Zde jsme obdivovali nádherné obří varhany.

    Posledním kulturním počinem exkurze byla návštěva středověkého stříbrného dolu Hrádek.

Oblékli jsme si plátěnou bílou halenu, tzv. perkytli – tradiční hornický oděv, vyzbrojeni jsme byli také helmou a svítilnou. Klesali jsme štolou 250 m až do hloubky 33 m. V nejužším místě je sestupová štola široká 40 cm, tak pokud jste otylí, zůstaňte raději na povrchu! A také jsme si okusili, co je to absolutní důlní tma – silný zážitek pro silné povahy = pro nás.

    Do Bernartic jsme se všichni vrátili v pořádku, bohatší o nové zážitky. To se sledováním televize ani hraním počítačových her nedá dohnat. Kdo nejel, neví, o co přišel. My ale víme, co jsme získali!Foto zde.

Postřehy z exkurze zaznamenala Hana Váchová

Drakiáda

Krásné dopoledne 29. září 2017 si užily děti z 1. až 5. třídy. Pokusily se ovládnout vítr a vypustit draky na podzimní oblohu. Zjistily, že to není tak jednoduché. Hodně se při tom naběhaly. Přesto se školní drakiáda všem líbila.


Foto zde.

Školská rada

Dne 14. 9. 2017 proběhly volby do Školské rady.

Do Školské rady byli zvoleni tito pedagogové: 

 • Mgr, Ivana Vlková
 • Mgr. Lenka Trojáčková
 • Bc. Jana Gdovinová

Členy Školské rady za rodiče byly zvoleny: 

 • Jana Janušková
 • Petra Kálalová
 • Lenka Ekeke Černá                                        

Pozvánka na třídní schůzku

Zveme všechny rodiče na úvodní třídní schůzku, která se koná dne 14. 9. 2017 od 16.00 hod. ve školní jídelně.

Program:

 • 16.00 - přivítání ve školní jídelně, představení nových učitelů, seznámení s ročním plánem, organizace školního roku
 • 16.15 - volba do Školské rady
 • 16.30 - třídní schůzky ve třídách

Těšíme se hojnou účast rodičů, která nám umožní lepší vzájemnou komunikaci.


První školní den

V pondělí 4. září 2017 se poprvé do školních lavic posadilo 22 prvňáčků (9 chlapců a 13 dívek). Děti a jejich rodiče přivítaly jejich třídní učitelka Mgr. Dana Růžičková a ředitelka Mgr. Ilona Hrychová a popřály jim hodně trpělivosti a radosti ze školních úspěchů. Od zástupců obce – starosty P. Souhrady, J. Fuky a Z. Čeňka děti obdržely spoustu sladkostí. Ti také pak pozdravili žáky 9. třídy.


Foto zde.

Zahájení školního roku

 • 4. 9. 2017 - zahájení školního roku 2017 - 2018
 • začátek výuky v 7.30 hodin, výuka končí v 8.15 hodin

Informace pro strávníky

 • obědy na září si můžou rodiče přihlásit již od 28. 8. 2017 v kanceláři školní jídelny od 6.00 - 13.00 hodin, popřípadě po telefonické domluvě s vedoucí školní jídelny( tel.382 585 295)
 • podmínkou k přijetí je vyplněná přihláška ke stravování a záloha 500,-Kč
 • Přihlášku ke stravování naleznete: Dokumenty školy → Formuláře ke stažení

Online pokladna školní program

Prosíme rodiče o platbu za školní akce bankovním převodem. Děkujeme.

Platební údaje:
 • Číslo účtu školní pokladny (ČÚ) 276460577/0300 (na toto číslo účtu zasílejte platby)
 • Variabilní symbol (VS) vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci (zpravidla tel. číslo matky)
 • Specifický symbol (SS) 60869780 (IČO školy)

Dívčí Vesnická liga

10.5. se několik dívek z naší školy vydalo do Chrášťan na fotbal. Cesta byla krátká, ale zábavná. Před zápasem jsme se protáhly. Teď už jen ty zápasy. Ze začátku jsme si věřily, že uhrajeme první místo. Opak byl pravdou. I přes naší snahu jsme byly třetí, ale nám to nevadilo. Přišly jsme si totiž zahrát pro zábavu a nešlo ani tak o místo. Zábavné to bylo až moc. Nakonec jsme dostaly diplom a dort, za který velice děkujeme!
Simona Charyparová


OVOV Písek

18. 4. 2018 proběhla v Písku na ZŠ Benešova soutěž v Olympijském víceboji. Této soutěže se naše škola účastní pravidelně každý rok, děti to baví. Závodu se zúčastnilo celkem devět škol z celého píseckého okresu. Pro organizátory to nebyl lehký úkol, jelikož se museli popasovat s velkým počtem dětí. Vše však běželo dle harmonogramu, soutěž byla hezky připravená, tímto jim patří velký dík. Teď už k samotné soutěži. Žáci se poměřovali v celkem pěti vybraných disciplínách – kliky, dribling, trojskok, skákání přes švihadlo a hod medicinbalem. Jako škola jsme obsadili krásné 4. místo. Za jednotlivce se ve své kategorii na stupně vítězů podívala Kačenka Kálalová (3. místo), Nikola Hálková (2. místo) a David Kalina, který svojí kategorii vyhrál. I ostatní děti si zaslouží poděkování za hezké výkony a příkladnou reprezentaci naší školy.


 

Silový čtyřboj

Dne 11. 4. 2018 se žáci naší školy zúčastnili soutěže v silovém čtyřboji, který pořádalo DDM Milevsko. V této soutěži děti závodí v následujících disciplínách – bench press (zvedají polovinu své váhy), shyby, trojskok a sedy lehy. Soutěže se zúčastnily tři školy, vedle té naší ještě dvě z Milevska. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, v té nižší nás reprezentoval pouze Jan Founě, který si odnesl krásné třetí místo. Ve vyšší kategorii nás zastoupili 3 žáci, z toho 2 se postavili na pomyslné stupně vítězů. Petr Chajdrna skončil na třetím místě. Celkové první místo obsadil Lukáš Skalák, který se zároveň stal i největším silákem celé soutěže. Jako škola jsme obsadili celkové první místo. Chtěl bych všem klukům poděkovat za vzornou reprezentaci školy. 

Vánoční florbalový turnaj

    Už několik let je téměř tradicí, že 9. třída naší školy pořádá poslední předvánoční den turnaj ve florbale.

    Ani my jsme nemohli udělat výjimku a už na začátku prosince jsme pečlivě skládali týmy. Zájem o náš turnaj byl opravdu veliký, o čemž svědčí i fakt, že několik hráčů vypadlo těsně před akcí, ale nakonec se všechna jejich místa bez problémů obsadila.

    Čtyři týmy, jmenovitě UFO - ni, Proffíci, Luma a Temi pod velením kapitánů z 9. třídy, sehrály skutečně dobrý turnaj, který se ve větší míře obešel bez velkých hádek a ničení florbalek, ať už vypůjčených, nebo vlastních. Jistě, někteří hráči zažili pády, někteří se i chvíli hádali, a samozřejmě někdo i musel obsadit čtvrté místo. Tento ( jméno není třeba znát ) tým však svůj poslední zápas " prohrál " jen o jeden jediný gól, takže nakonec se nemusí za nic stydět. A proč " prohrál " v těch dobře známých uvozovkách? Protože ani čtvrtého místa není třeba litovat, obzvláště, když se kapitánka týmu smála ještě po turnaji, jak to ostatně má ve zvyku.

    Vzato kolem a kolem, akce se vydařila. Předaly se diplomy, sladkosti, poděkování. A pro případ, že jsme našeho rozhodčího neocenili dostatečně ( sušenka nezbyla ), i touto formou chceme poděkovat Aleši Tomanovi, za skvělou práci a uhlídání stáda puberťáků.

Postřehy z akce zaznamenala Anna Štofflová, žákyně 9. třídy


Florbalový turnaj

Žáci druhého stupně se zúčastnili florbalového turnaje v Písku, který se konal dne 1. 11. 2017.Turnaj byl rozdělen do tří skupin. V té naší jsme narazili na družstva reprezentující školy Protivína, Kovářova a Milevska. Nejvyrovnanější zápas jsme sehráli s týmem Protivína, se kterým jsme prohráli gólem v poslední minutě 2:1. Tomuto zápasu by spíše slušela remíza. Poté jsme již nestačili na týmy Kovářova 3:0 a Milevsko nás rozstřílelo 7:0. Na turnaji jsme obsadili dělené 10. místo. Naším nejlepším hráčem byl Šimon Král a jediným střelcem Petr Chajdrna. Všem klukům děkuji za účast a příště se snad porveme o lepší umístění.


Florbalový turnaj žáků 1. stupně

V úterý 3. 10. se sjelo do milevské haly 12 týmů složených ze žáků 1. stupně. Na svůj první turnaj tak vyrazili i naši borci z 4. a 5. třídy ve složení Ondra Arnold, Michal Kratochvíl, Matyáš Brožka, Matyáš Peterka, Tonda Alexa, Radek Dohnal, David Kalina a Fanda Ďulík. Při své premiéře si nevedli vůbec špatně. Obsadili 10. místo a tento turnaj brali jako přípravu na velký písecký turnaj.


Foto zde.


Přespolní běh

Dne 19. 9. se v chrášťanských lesích uskutečnil branný závod, kterého se zúčastnili reprezentanti naší školy ve složení:
Nikola Samcová, Tomáš Trávníček, Nikola Hálková, Jan Founě, Adéla Černohorská, Josef Hálek, Denisa Kratochvílová, Petr Chajdrna.
Na trase je čekala překážková dráha, střelba ze vzduchovky, spojování hasičských hadic, slalom a zeměpisné překvapení. Trať dlouhou 4,5 km zdolali, chvilkami v mlze, statečně všichni účastníci závodu. Odměnou jim bylo 2. místo a výborný podzimní dort.


Foto zde.