Organizace školního roku

Třídní schůzky

 1. třídní schůzka 14. 9. 2017; od 16:00 hod. ve školní jídelně
 2. třídní schůzka14. 12. 2017; od 15:30 hodin + 9. třída - volba povolání
 3. třídní schůzka3. 5. 2018; od 15:30 hodin


Pedagogické rady

 Pedagogická rada v  přípravném týdnu  28. 8. 2017
 Pedagogická rada 23. 11. 2017
 Pedagogická rada 25. 1. 2018
 Pedagogická rada 19. 4. 2018
 Pedagogická rada 25. 6. 2018

Prázdniny

 Podzimní prázdniny 26. 10 - 27. 10. 2017
 Vánoční prázdniny 23. 12. – 2. 1. 2018 vyučování od 3.1. 2018
 Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
 Jarní prázdniny 26. 2. - 4. 3. 2018
 Velikonoční prázdniny 29. 3. – 30. 3. 2018
 Hlavní prázdniny 30. 6. – 2. 9. 2018

Další akce

 Sběr papíru 16. - 20. 10. 2017
16. - 20. 4. 2018
Jarmark 14. 12. - 15:00 - 17:00 hodin
Zápis do ZŠ
 6. 4. 2018 - 13:00 - 17:00 hodin
Zápis do MŠ  3. 5. 2018
Plavání 14. 11. - 16.1. 2018
Školní akademie 22.  6. 2018