Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci školy

 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Hrychová
 Zástupkyně ředitele: Mgr. Helena Dostálová

Třídní učitelé:
1.třída Mgr. Dana Růžičková
2.třída Mgr. Helena Dostálová
3.třída Mgr. Eva Musilová
4.třída Mgr. Jana Fučíková
5.třída Mgr. Jaroslava Zdvihalová
6.třída Mgr. Lenka Trojáčková
7.třída Mgr. Martin Průša
8.třída Mgr. Ivana Vlková
9.třída Mgr. Hana Váchová


Výchovný poradce: Mgr. Ivana Vlková
Metodik prevence: Mgr. Jana Fučíková
ICT koordinátor: Mgr. Miroslav Ťoupal

Netřídní učitelé:
  • Mgr. Kateřina Hrubešová
  • Mgr. Miroslav Ťoupal
  • Olga Březinová
Asistentka pedagoga
  • Petra Kálalová
  • Bc. Veronika Drugová

Vychovatelka ŠD :
  • Věra Lidinská
Sekretářka:   
  • Helga Zítková    
Školník:         
  • Jiří Fedák
Uklízečky:     
  • Hana Křížová
  • Lenka Křížová