Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci školy

Ředitel školy: Ing. Mgr. Jan Cendelín
Zástupce ředitele: Mgr. Miroslav Ťoupal

Třídní učitelé:
1.třída Mgr. Helena Dostálová
2.třída Mgr. Dana Růžičková
3.třída Mgr. Ilona Hrychová
4.třída Mgr. Mirka Lidinská
5.třída Mgr. Jana Fučíková
6.třída Mgr. Hana Váchová
7.třída Mgr. Lenka Trojáčková
8.třída Mgr. Dana Fíková
9.třída Mgr. Ivana Vlková


Výchovný poradce: Mgr. Ivana Vlková
Metodik prevence: Mgr. Jana Fučíková
ICT koordinátor: Mgr. Miroslav Ťoupal

Netřídní učitelé:
 • Mgr. Miroslav Ťoupal
 • Mgr. Jaroslava Zdvihalová
 • Mgr. Lucie Smolíková
 • Bc. Matylda Šebková
 • Petra Brčáková, DiS.
Asistentka pedagoga
 • Petra Kálalová
 • Bc. Veronika Drugová

Vychovatelka ŠD :
 • Věra Lidinská
Sekretářka:   
 • Helga Zítková    
Školník:         
 • Petr Fuka
Uklízečky:     
 • Hana Křížová
 • Lenka Křížová