Školní družina

Foto zde.

respekt

Děti z Pohádky se rozhodly potěšit klienty domova s pečovatelskou službou. Vyrobily krásná přáníčka v podobě otevřených dlaní, která symbolizují úctu, lásku a respekt. 28 přáníček bylo 1. října, v Den seniorů, předáno všem klientům tohoto zařízení. Přejeme všem seniorům k jejich svátku pevné zdraví a hodně životního elánu. Druhou zastávkou našeho kouzelného balónu Pohádka byl ostrov Respekt. Uvítali nás na něm kouzelní ptáčci a v lekci o lípě nám prozradili moudrá tajemství. Pomohli nám vyrobit podzimní dráčky a strašidýlka z přírodnin. Naučili nás také novou podzimní jógovou sestavu. My jsme jim na oplátku připravili hudební okénko a naučili je novou písničku o Lupínkovi. V přírodě se nevyhýbáme ani „mobilním“ pomocníkům. Z řady aplikací jsme si oblíbili BirdNET – rozpoznávání ptactva podle zvuku. Nebo výbornou aplikaci na rozpoznávání veškeré květeny PlanNet. Pro ptáčky jsme rozšířili síť krmítek a pravidelně jim při našich výpravách nosili zásoby na zimu. Schopnost přijímat druhé bez hodnocení a chovat se ohleduplně k jejich potřebám, to bylo další z řady poznání, které nám v říjnu Pohádka předala.

Foto zde.

Pracovitost

Konečně nás kapitán Krteček dopravil na ostrov, na kterém začalo naše dobrodružství. Jeho název byl Pracovitost a uvítali nás na něm lesní skřítci, kteří nás provázeli důležitým poselstvím. Společně jsme se vydali do bylinkové zahrádky skřítka Čajánka, kde jsme prozkoumali vlastnosti jednotlivých bylin - některé jen očichali, některé i ochutnali a s jednou bylinkou dokonce udělali zajímavý pokus. Plnili jsme úkoly, které nám vymyslel samotný skřítek, a uvařili si výborný čaj z vlastnoručně nasbíraných bylinek.

Skřítci Drahokam a Ametyst nám zase pomohli v kouzelné jeskyni vyrobit léčivé drahokamy. Naučili nás nové jógové pozice a krásnou lesní písničku. Při výpravách nám prozradili tajemné příběhy a pomohli vyrobit kouzelné hůlky z přírodnin. Moc se nám na ostrově líbilo a už teď se těšíme na další poznání, které nás v kouzelném balónu Pohádka čeká.


Informace

 • Provozní doba : 6:00 - 7:10

11:05 - 16:30

 • Poplatek 70 Kč/měsíc.

 • Přihlásit se mohou žáci 1. až 5. třídy. Ve výjimečných případech i 2. stupeň.

 • Vyzvedávat dítě může pouze zákonný zástupce nebo osoba, která je uvedena v zápisním lístku. Pokud dítě vyzvedává osoba, která není uvedena v zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka od zákonného zástupce. Odchází – li dítě samo a není to uvedeno v zápisním lístku, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku. Pouštění dítěte ze ŠD jen na telefonickou výzvu není možné. Doporučujeme vyzvedávat děti do 13:00 hod. A poté od 14:30 hod. V této době probíhají v družině zájmové programy. Děkujeme.ŠD zajišťuje výchovu, vzdělávání a zájmovou činnost v době mimo školní vyučování.

Je to důležitý partner rodiny i školy. Při pobytu v družině je kladen důraz hlavně na činnosti odpočinkové, zájmové a relaxační s důrazem na pobyt venku, kde mohou děti pohybově kompenzovat čas vyučování strávený uvnitř. Máme vytvořený samostatný vzdělávací program ŠD, který navazuje na Školní vzdělávací program základní školy, dále Tematický, Měsíční a Týdenní plán. Všechny dokumenty najdete pod textem. Naším cílem je uplatnit nejenom netradiční a moderní trendy v oblasti vychovatelství, ale také propojit zážitkovou pedagogiku, sportovní aktivity a projektové vyučování. Vytvořit bezpečné a láskyplné prostředí ve školní družině tak, aby se v ní děti cítily v harmonii a klidu. A současně smysluplně využívaly volný čas v družině.


I. oddělení : 1.třída

Vychovatelka : Věra Lidinská

Kontakt : 382 585 348

Odpolední činnosti prvního oddělení jsou rozmanité. Využíváme hřiště u školy, kde hrajeme převážně pohybové a míčové hry, dětské hřiště s průlezkami, klouzačkami, lanovkou a houpačkami, nebo hřiště u Sokolovny. Chodíme do přírody, kde sledujeme změny při střídání ročních období. A tyto aktivity pak hojně zpracováváme při pracovních a výtvarných činnostech.


II. oddělení – Pohádka : 2 třída

Vedoucí vychovatelka : Bc. Veronika Drugová

Kontakt : 382 585 348

email: druzina.pohadka@zsbernartice.eu


Naším největším přáním je, aby se děti nebály tvořit . Každý jsme originální a pracujeme jiným způsobem, i když se třeba jedná o stejný námět či téma. Jsme přesvědčení, že důležitější je samotný proces tvorby a radost, kterou dětem objevování zážitkového světa přináší. Při našich činnostech s dětmi zažíváme radost z tvoření, objevujeme kouzlo improvizace a necháme se vést přítomným okamžikem. Celoroční hra, která je koncipována do deseti morálních ctností dle školního roku, je postavena na kombinaci dvou oblastí, ze kterých čerpáme výchovné podněty pro děti. Jednou z nich je herní svět, kam patří všechny zážitkové programy s prvky artefiletiky, četby, výtvarné činnosti, zpěvu, pohybových her, projektové výuky a dětské jógy. A druhou oblastí je reálný život, který sám nabízí celou řadu situací, které můžeme v praxi využít. V Pohádce se snažíme v dětech rozvíjet vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně.


III. oddělení : 3.-5.třída

Vychovatelé : Mgr. Michal Háša, Petra Brčáková,Dis.

Kontakt : 382 585 348

Odpoledne plné zábavného cvičení a her, zaměřené na všestranný pohybový rozvoj dětí. Správné držení těla, rozvoj obratnosti a pohyblivosti. Aktivity, které nejsou zaměřeny na výkon, ale na pozitivní vztah k pohybu. Děti zde mají možnost naučit se základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal, florbal a jiné. Sportovní odpoledne vedou zkušení a nadšení pedagogové.

Co bude žák potřebovat do ŠD?


 • sáček látkový nebo igelitový

 • bačkory

 • hrací kalhoty nebo tepláky na převlečení

 • náhradní ponožky, tričko

 • prosíme všechny věci žákům podepsat a nechat v šatně


Provozní doba družiny

 • 6:00 - 7:10

 • 11:05 - 16:30

 • Přihlásit se mohou žáci 1. až 5. třídy. Ve výjimečných případech i 2. stupeň.