Základní škola

Exkurze do Kutné Hory

    Žáci druhého stupně základní školy a jejich učitelky se vydali magického dne - 10. 10. na exkurzi do Kutné Hory. 

    Nejprve jsme navštívili Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí, který je památkou UNESCO. V komentované prohlídce nám paní průvodkyně přiblížila význam latinského citátu: „Memento Mori“ – „Pamatuj na smrt“… A my jsme se mohli zamýšlet nad pomíjivostí života. Netradiční výzdoba kostela z exhumovaných kosterních ostatků byla vytvořena pravděpodobně dle návrhu geniálního architekta J.B.Santiniho. Smyslem výzdoby není oslava kultu smrti, ale symbolizuje rovnost všech lidí v konečnosti.

    Poté jsme navštívili Chrám sv. Barbory, unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, který byl také zapsán na seznam UNESCO. Zde jsme obdivovali nádherné obří varhany.

    Posledním kulturním počinem exkurze byla návštěva středověkého stříbrného dolu Hrádek.

Oblékli jsme si plátěnou bílou halenu, tzv. perkytli – tradiční hornický oděv, vyzbrojeni jsme byli také helmou a svítilnou. Klesali jsme štolou 250 m až do hloubky 33 m. V nejužším místě je sestupová štola široká 40 cm, tak pokud jste otylí, zůstaňte raději na povrchu! A také jsme si okusili, co je to absolutní důlní tma – silný zážitek pro silné povahy = pro nás.

    Do Bernartic jsme se všichni vrátili v pořádku, bohatší o nové zážitky. To se sledováním televize ani hraním počítačových her nedá dohnat. Kdo nejel, neví, o co přišel. My ale víme, co jsme získali!Foto zde.

Postřehy z exkurze zaznamenala Hana Váchová

Drakiáda

Krásné dopoledne 29. září 2017 si užily děti z 1. až 5. třídy. Pokusily se ovládnout vítr a vypustit draky na podzimní oblohu. Zjistily, že to není tak jednoduché. Hodně se při tom naběhaly. Přesto se školní drakiáda všem líbila.


Foto zde.

Školská rada

Dne 14. 9. 2017 proběhly volby do Školské rady.

Do Školské rady byli zvoleni tito pedagogové: 

 • Mgr, Ivana Vlková
 • Mgr. Lenka Trojáčková
 • Bc. Jana Gdovinová

Členy Školské rady za rodiče byly zvoleny: 

 • Jana Janušková
 • Petra Kálalová
 • Lenka Ekeke Černá                                        

Pozvánka na třídní schůzku

Zveme všechny rodiče na úvodní třídní schůzku, která se koná dne 14. 9. 2017 od 16.00 hod. ve školní jídelně.

Program:

 • 16.00 - přivítání ve školní jídelně, představení nových učitelů, seznámení s ročním plánem, organizace školního roku
 • 16.15 - volba do Školské rady
 • 16.30 - třídní schůzky ve třídách

Těšíme se hojnou účast rodičů, která nám umožní lepší vzájemnou komunikaci.


První školní den

V pondělí 4. září 2017 se poprvé do školních lavic posadilo 22 prvňáčků (9 chlapců a 13 dívek). Děti a jejich rodiče přivítaly jejich třídní učitelka Mgr. Dana Růžičková a ředitelka Mgr. Ilona Hrychová a popřály jim hodně trpělivosti a radosti ze školních úspěchů. Od zástupců obce – starosty P. Souhrady, J. Fuky a Z. Čeňka děti obdržely spoustu sladkostí. Ti také pak pozdravili žáky 9. třídy.


Foto zde.

Zahájení školního roku

 • 4. 9. 2017 - zahájení školního roku 2017 - 2018
 • začátek výuky v 7.30 hodin, výuka končí v 8.15 hodin

Informace pro strávníky

 • obědy na září si můžou rodiče přihlásit již od 28. 8. 2017 v kanceláři školní jídelny od 6.00 - 13.00 hodin, popřípadě po telefonické domluvě s vedoucí školní jídelny( tel.382 585 295)
 • podmínkou k přijetí je vyplněná přihláška ke stravování a záloha 500,-Kč
 • Přihlášku ke stravování naleznete: Dokumenty školy → Formuláře ke stažení

Online pokladna školní program

Prosíme rodiče o platbu za školní akce bankovním převodem. Děkujeme.

Platební údaje:
 • Číslo účtu školní pokladny (ČÚ) 276460577/0300 (na toto číslo účtu zasílejte platby)
 • Variabilní symbol (VS) vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci (zpravidla tel. číslo matky)
 • Specifický symbol (SS) 60869780 (IČO školy)