Základní škola

Úřední hodiny o prázdninách

Kancelář školy
1. 7. - 4. 7. 
22. 7. - 6. 8.
19. 8. - 30. 8. 

9:00 -11:00

Místo, kde žijeme - Zběšice - 2. třída

26. června 2019 jsme se vydali poznávat místa, kde žijeme. Tentokrát jsme si vybrali Zběšice, bydliště Aničky, Marušky a Vojty. 
Za příjemného sluníčka jsme pochodovali krajinou, pozorovali zrající obilí i letní květiny, ochutnávali lesní jahody a borůvky, poznávali houby, u hájovny si pohladili koně. A už jsme byli ve Zběšicích, kde na nás čekal pan Mikota se zmrzlinou, paní Kodadová s bezovou limonádou a pečenými šneky. Ještě jednou jim moc děkujeme.
Ticho, čisto, krásná příroda, spousta zábavy pro děti – to jsou Zběšice. Moc se nám tam líbilo a trochu jsme spolužákům i záviděli.
V odkaze najdete i další fotky druháčků z akcí v průběhu roku.


Foto zde.


7. třída si konec školního roku pořádně užila

 • Út - Cyklovýlet do Milevska (ujeto 30 km)
 • St - Laser game Písek (odměna za sběr papíru)
 • Čt - Koupaliště Milevsko

Co víc si přát. 😊 😊 😊

   

Foto zde.

Laser game
S 9. třídou jsme vyrazili na přestřelku do Laser arény v Písku. Boje byly vydařené a moc jsme si je užili. V třetím kole jsme vyzvali školu ze Záhoří, kterou jsme porazili. Po vytrvalém boji následovala zastávka v restauračním zařízení, abychom doplnili síly.  Výlet se vydařil. 

Foto zde.


Poděkování

Děkujeme paní Anetě Herink Morové za dárky u příležitosti ukončení školního roku.
Žáci a žákyně z 1. třídy


Místo, kde žijeme
Pro tradiční akci „ Místo, kde žijeme“ si v letošním roce vybrala 8. a 9. třída město Milevsko. Pod vedením p. uč. Vlkové a p. uč. Fíkové se žáci seznámili s nejvýznamnějšími památkami tohoto města. Procházka městskou historií byla zakončena ve zdejším klášteře. Prohlídka zrenovovaných, ale i původních budov byla doplněna zajímavým výkladem paní průvodkyně. Byl to zdařilý výlet, samozřejmě i díky zmrzlinové tečce na závěr.

Dobrodružství s technikou

Ve čtvrtek 13. června navštívila 7. a 8. třída interaktivní a zážitkovou výstavu Dobrodružství s technikou v Českých Budějovicích

Lezecké centrum


E. Čiháková
A. Lavičková
M. a Š. Cihlářová


Foto zde.

Zájezd do Lidic

V sobotu 15. června 2019 měli nejen žáci druhého stupně, ale i občané Bernartic možnost zúčastnit se poznávacího zájezdu do Lidic, který byl podporován městysem Bernartice. Součástí zájezdu byl pietní akt, při němž byla vzdána pocta obětem vyhlazených Lidic. Žáci si prohlídli oblast bývalých Lidic a také navštívili interaktivní, emocionálně laděnou expozici věnovanou lidickým obětem. Po poledni se namísto Svaté Hory jelo (jako překvapení) do Panenských Břežan, kde proběhla návštěva horního zámku a kaple. Během druhé světové války obýval horní zámek K. H. Frank a spodní zámek Reinhard Heydrich. V horním zámku se v současné době nachází muzeum, jehož expozice je věnována dějinám druhé světové války (od vniknutí německých vojsk na naše území až po soud a usmrcení K. H. Franka). Během prohlídky žáci hledali odpovědi na testové otázky, s nimiž jim nakonec pomáhali i dospělí účastníci zájezdu. Přes velké horko si všichni zájezd užili, odnesli si z něj spoustu dojmů a navrch i podnětů k zamyšlení.

Výlet Hluboká nad Vltavou

11. června se děti z první, druhé a třetí třídy konečně dočkaly vytouženého výletu. Sluníčko je provázelo Zoologickou zahradou na Hluboké, kde obdivovaly nejen klokaní mládě v mámině kapse, tygry a medvědy, ale i obyčejnou motýlí louku. Po poklidné prohlídce následoval přesun do nedalekého lanové centra. A akce! Veškerou energii děti vyčerpaly na obří trampolíně, v dřevěné pevnosti a hlavně v lanáčku. Obklopeny sítěmi překonávaly ve výšce čtyř metrů různé překážky. Nadšení a radost  z pokoření  záludností lanové dráhy z nich jen prýštily. 
Bohužel i tenhle výlet musel skončit, ale spokojené spící tváře na zpáteční cestě svědčily  o tom, že se vydařil.

Foto zde.

Po kolejích do středověku

4. 6. čekal žáky 8. a 9. třídy super den – přiblížil se plánovaný výlet na Karlštejn. Nasedli jsme v Písku do vlaku a krásnou krajinou jsme doputovali až do obce Karlštejn. Po prohlídce podhradí jsme doslova v žáru slunce vystoupali až na hrad, kde nás čekala komentovaná prohlídka. Ta doplnila, nám už z hodin dějepisu známé, pojmy z období gotiky a leckdy zpestřila naše znalosti ze života Otce vlasti – Karla IV. Výlet byl velmi zdařilý a cestu vlakem jsme si parádně užili. 

Mgr. D. Fíková, Mgr. I. Vlková

Fyzika na Lannově třídě

Tomáš Trávníček a Josef Arvai vyrazili v pátek 31. 5. do víru Českých Budějovic na Lannovu třídu. Nezajímali se však o nejnovější trendy v oblékání, ale o fyziku. Pedagogická fakulta pořádala ukázky zajímavých pokusů přímo na ulici. Žáci ochutnali šlehačkové pusinky ochlazené kapalným dusíkem, vyzkoušeli si vytvořit mega bubliny a zjistili, co drží jejich tvar. Uviděli 3. Newtonův zákon v akci a mnoho dalšího. Žáci byli s dopolednem na Lanovce velice spokojení. Příští rok prý pojedeme znovu.

Foto zde.

Kurz kreslení


Výlet 6. třída

Dne 28. 5. 2019 byl pro 6. třídu den V = den výletu. Lilo jako z konve a my jsme v obavách sledovali oblohu. A nakonec to byl super den, život nás má asi rád.
V návštěvnickém centru v Srní jsme se dověděli zajímavé věci o vlčí smečce vedené vlčicí Pandorou a vlkem Gregem. Ve vlčím výběhu se nám většina členů představila. Už víme, jak se pozná vedoucí pár smečky. V osadě Dolní Hrádky jsme obdivovali lidovou architekturu. Na Turnerově chatě jsme Vydrýska neobjevili. Skákali jsme po kamenech, otužilci se brodili řekou, stavěli kamenné mohylky, sbírali kamínky. Poslechli jsme si, jak mluví řeka. Už víme, že slyšet zvuk vody je krásné, ale zaslechnout, co je za zvukem vody, je teprve nádhera. A po dnešku souhlasíme s klasikem: Vydra čaruje…
A na konec se objevila Čeňkova pila a tam naše putování skončilo.

Foto zde.

Zaznamenala Hana Váchová.

Herní večer a spaní ve škole - 7. třída

Dne 24. 5. jsme stejně jako minulý rok přespali ve škole. Hráli jsme  různé hry, před spaním koukali na film a povídali jsme si dlouho do noci. Zkrátka třídní akce, jak má být. Všichni jsme si to moc užili a doufáme, že tohle přespávání zdaleka nebylo poslední. Ještě máme dva roky, které naplno využijeme.
Adéla Kramulová

Foto zde.Exkurze 4., 5. a 7. třídy do Prahy

Cílem naší cesty bylo dozvědět se více o české historii, prohloubit znalosti ze školních lavic a nenásilnou formou skloubit příjemné s užitečným. 
Po příjezdu do Prahy se nás ujala průvodkyně Šárka z CK2, která se nám po celou dobu exkurze příkladně věnovala.
Prošli jsme se po Karlově mostě a navštívili muzeum věnované jeho stavbě v jedinečných prostorách kláštera Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Poté jsme se plavili lodí po Vltavě a do tajemné Čertovky. 
Královskou cestou jsme vystoupali na Pražský hrad, kde jsme zhlédli střídání stráží. Naše další kroky vedly do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Poté jsme prošli Vladislavským sálem a ve Starém královském paláci jsme obdivovali kopie Českých korunovačních klenotů. Nechyběla ani procházka slavnou Zlatou uličkou. V závěru exkurze jsme se seznámili s historií Jeleního příkopu.
I přes ranní deštík se výlet vydařil.


Foto zde.

Jak jsme prodávali

V  hodinách  prvouky jsme se seznámili, jaké  jsou  druhy obchodů a jaké zboží se v nich prodává. Co je supermarket, jaké jsou obchody ve městě a na vesnici. Domluvili jsme se s druháky, že si společně zahrajeme na prodavače a kupující. My prvňáčci jsme přinesli mnoho obalů od různého zboží a vytvořili jsme obchody. Kupujícími byli druháci. Brzy nám vykoupili všechno zboží. Procvičili jsme si také matematiku, protože se platilo papírovými penězi i drobnými a museli jsme správně vracet, abychom nikoho neošidili. Všem se nám tato hodina líbila.


Foto zde.

Čarodějnický den

30. duben patřil na naší škole jako již tradičně reji všech čarodejnic. Zábavné dopoledne všem třídám vyplnily různé aktivity spojené se životem pravých čarodějnic. (létání na koštěti, pití lektvaru atd.) Většina dětí nepodcenila přípravu a dorazila v krásných čarodějnických kostýmech. Celé hravé dopoledne zakončil velký oheň, kde jsme se rozloučili se zimou a vším zlým a nakonec se opekli buřty. Těšíme se zase na příští rok, kdy je už naplánován další čarodějnický slet.Foto zde.

Teslův transformátor

3. května se žáci 7., 8. a 9. třídy zapojili do řešení problematických fyzikálních úloh, které si pro ně připravili učitelé z pedagogické fakulty z Českých Budějovic. Na první pohled jednoduché úlohy potrápily naše žáky, ale většina z nich se úkolu zhostila s plným nasazením a projevili svou kreativitu, jak problematické úlohy řešit. Jako odměnu žáci viděli v akci Teslův transformátor. Ten umožňuje transformovat z malého napětí 12 V na napětí přibližně 1000000 V. V okolí transformátoru se rozsvítí zářivka, aniž by byla k něčemu připojena. Žákům se pokus líbil a těšíme se na další spolupráci. Velice děkujeme Mgr. Vladimíru Vochozkovi, Ph.D. za zprostředkování této akce.


Branné závody v Milevsku

Naše škola vyslala zástupce z řad 7. a 9. třídy na branné závody do Milevska, které proběhly ve čtvrtek 25. dubna v městském parku Bažantnice, a to za hezkého slunného počasí. Na trase dlouhé cca 3 kilometry bylo 10 stanovišť, na kterých děti uplatnily buď fyzickou zdatnost (například hod granátem, střelbu ze vzduchovky, transport zraněného), nebo dovednosti v orientačních hrách (při orientaci v terénu bez mapy, jindy při práci s mapou a buzolou) či vědomostní výbavu (znalosti zásad první pomoci, zásad chování v mezních situacích – při požáru, při blackoutu). Oběma našim týmům (ze 7. i 9. třídy) se podařilo neztratit směr a doběhnout do cíle. Jejich vytrvalost byla po zásluze odměněna ledovou tříští a zmrzlinou. Akce se žákům líbila a v příštím roce se jí chtějí zúčastnit znovu.

Badatelsko orientované vyučování (BOV)

Dne 3. května jsme si zkusili, jak se dá učit jinak. Navštívili jsme katedru biologie Jihočeské univerzity a univerzitní zahradu. Cestovali jsme obyčejným autobusem, žluťáskem Regio Jet, trolejbusem (to jsme stáli v kloubu harmoniky, abychom si to cestování náležitě užili) a vlakem. Počasí nám moc nepřálo, ale nám to nevadilo. Vyučující katedry biologie Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D  nám dal první úkol – během 20 minut jsme měli nalovit co nejvíce živočichů v jezírku a okolí. A tak za chvíli se v malém bazénku objevili čolci, žáby, znakoplavky, vodní šneci, potápníci, vodní mlži, bruslařky, vodoměrky a jiná vodní havěť. Pak jsme se přesunuli k jezírku s rybami a ulovili jsme lína, cejna, sumce, karase, slunečnici a dokonce i úhoře ( je opravdu slizký) a dokázala to Terezka!
Zjistili jsme průhlednost jezírka, měřili jsme teplotu. A už víme, proč mohou brouci běhat po hladině, jak se pozná sameček čolka od samičky, že i vodní brouk se může utopit, že existuje ryba slunečnice a mnoho dalších informací. Nejdůležitější ale bylo, že my sami jsme se aktivně podíleli na výuce. 
Došlo i na prohlídku fakulty, seznámili jsme se s exponáty i živými živočichy fakulty. Zde excelovala Kačka, která poznala kostru delfína, a to se zatím moc lidem nepovedlo, pochovali jsme si ptakopyska (bohužel vycpaného).Ti, co se nebáli, si vyzkoušeli roli přednášejícího ve velké posluchárně. Pozdravili jsme se i s vedoucím katedry biologie PhDr. Jan Petrem Ph.D.
A co bylo dál?  Oběd v Mc Donald´s, rozchod v obchodním domě Merkury, a HLAVNĚ setkání s raperem (pro mě neznámým a hodně podivným týpkem), pro děti asi nejlepší událost dne. Tomu se říká generační rozdíl. 
Tak zase někdy příště v ČB nashledanou. 

Foto zde.


Hana Váchová + 7 badatelů (toho dne nadšených)


Den naruby na moři

Ohroženou plavbu si užili v pondělí 14. dubna třeťáci. Vydali se s kamarády na moře, kde zažili neobyčejné dobrodružství. Luštili šifry, počítali trasu plavby, kreslili komiksy -------- a to vše proto, aby zachránili svojí loď, kterou ohrožovali piráti.


Foto zde.

Příměstský tábor


Návštěva Filipínské ZŠ

    Školství mě neustále zajímá a proto, když jsem byl na půlroční dovolené na Filipínách, jsem se zašel podívat na místní základní školu. Pro Filipíny jsou velkým vzorem Spojené státy americké, které se snaží ve spoustě věcech napodobovat a školství není výjimkou. 
Základní škola trvá na Filipínách pouze 6 let. Žáci ve studium dále pokračují na high school (střední škola), která je rozdělena na junior a senior. Na juniora se studuje 4 roky. Senior je šestiletý obor zakončený maturitní zkouškou. Nejvyšší stupeň vzdělání je college, která je obdobou naší vysoké školy. 
    Škola začíná každý den v 7:30 a končí v 16:30. Ráno se začíná statní hymnou a poté hymnou každého ostrova nebo provincie, pod kterou škola spadá. Na konci dne se tento rituál opakuje, akorát kromě vytahování vlajky státní vlajky, se vlajka stahuje. Celý ceremoniál provádí žáci a učitelé zde slouží pouze jako dozor. Vyučovací hodina trvá 50 minut a po ní následuje 10 minutová přestávka. Na oběd mají žáci vyhrazenou zhruba hodinu. Nemají zde školní kuchyň. Každé dítě se stravuje doma ve své vlastní chýši.  
    Díky těmto ceremoniálům a nauce o svém státě jsou Filipínci hrdí na svojí zemi. Když se jich zeptáte, tak jednohlasně řeknou: „Im proud of my country.“ Zároveň mají vytvořený i kladný vztah ke školství. Ráno zametou prostranství před školou, vynesou odpadky nebo během polední pauzy myjí okna. Vztah učitel – rodič zde funguje tak, jako u nás cca před 50 lety. Učitelé jsou zde bráni jako vážené osoby. 
    Od první třídy se žáci učí anglicky. Spousta předmětů je poté vyučována pouze v tomto jazyku, který Filipínci dobře ovládají a zejména mladší generace mluví perfektně anglicky. Na úřadech, letištích nebo policii se domluvíte bez problémů. Angličtina je na Filipínách úředním jazykem.
    Skladba předmětů je zde trochu rozdílná, od toho jak je známe my. V každé třídě mají pouze osm předmětů. Nejvíce mě zaujalo, jakým způsobem mají řešené předměty jako zeměpis, přírodopis, fyzika atd. Tyto předměty sloučili do jednoho s názvem věda a učí v něm pouze ty věci, které dávají smysl a mohou je využít v praktickém životě. Ostatní věci si mohou najít na internetu a je zcela zbytečné je zahlcovat těmito informacemi. 
    Pohybová zdatnost místních žáků je na úplně jiné úrovni než u nás. Děti od mala lezou po stromech, skáčou salta a hlavně milují pohyb, bez toho aniž by je do toho někdo musel nutit. Neexistují zde žádné pohybové kroužky, ale děti se dokáží zabavit sami. Hrají basketbal, kulečník, jezdí na kole, nebo skáčou do vody. Malé děti nemají mobily nebo jiné IT technologie. Svůj čas tráví venku s kamarády, ne zavřený doma a přilepený k tabletu nebo laptopu.   
    Každá škola má také své speciální uniformy, které si sama navrhla. Některé školy jsou v tomto více liberální, nevyžadují je nosit každý den. V pátek mají třeba volný den v oblékání - přijď si, v čem chceš. Uniforma nejenom reprezentuje školu, ale zároveň maže sociální rozdíly mezi dětmi. 
    Vybavenost tříd a zázemí je zcela na jiné úrovni než u nás. Rozhodně tady nenajdete počítačovou učebnu, interaktivní tabule nebo mikroskopy. Školní tělocvičnu jsem hledal marně. Vybavenost pro TV je zde téměř nulová. Když to hodně přeženu, tak si vystačí pouze s jedním míčem a sítí. Třídy vypadají o dost chuději a je zde cítit zaostalost oproti západnímu světu. Venek školy naopak vypadá ohromně barevně a mnohem příjemněji než naše komunistické budovy. 
    Jelikož na tomto ostrově nejezdí autobus, tak spousta dětí chodí domů pěšky a to i několik km denně. Výchova je tady poměrně liberální. Díky tomu se Filipínci učí soběstačnosti a svobodnému rozhodování. Ve spojitosti s prostředím, ve kterém vyrůstají, se Filipíncům rodí jedna silná generace za druhou. V současnosti se z Filipín stává novy asijský tygr a jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik na světe. Je to zejména kvůli kvalitnímu školství a obrovské touze se dostat pryč z chudinského prostředí. 
    Závěrem bych chtěl říci, že tento článek nemá vyzdvihovat jeden sytém školství před druhým, ale spíše se nechat inspirovat rozdílným přístupem a vzít si z něho prvky, které by nám mohli pomoci ke zkvalitnění školství. Na druhou stranu mě nikdy nenapadlo, že bychom se mohli učit právě z filipínského systému. Pokud nám to naše nadřazenost vůči těmto zemím dovolí, tak na tomto souostroví kolem rovníku můžeme načerpat spousta inspirace. 
Bývalý učitel Martin Průša
Foto zde.


Ukázka práce Policie ČR

24. dubna 2019 si nechali policisté předvést žáky první, druhé a třetí třídy na školní dvůr. Zde jim byly sejmuty otisky a byli prohledáni detektorem kovů. A protože policisté zjistili, že děti nemají žádný průšvih, mohly si vyzkoušet policejní uniformy a neprůstřelné vesty, prohlédnout si zařízení auta, a na závěr společně s dětmi z mateřské školy zhlédly výcvik policejního psa.


Foto zde.

Sedmihlásek

25. dubna 2019 se v učebně hudební výchovy rozezpívalo devět dívčích hlásků. Každá ze soutěžích si připravila dvě lidové písničky a zazpívala je, jak nejlépe dovedla. Porota pak měla těžké rozhodování. Na první místa nakonec vybrala Terezku Vojtovou, Dominiku Malcátovou a Amálku Lavičkovou

Foto zde.

Návštěva planetária

8. dubna 2019 se žáci druhé a třetí třídy podívali do vesmíru. V českobudějovickém  zmodernizovaném planetáriu si prohlédli noční oblohu s vysvětlením, kde najdou jaké souhvězdí, jak se jmenuje nejjasnější hvězda, proč nastává zatmění Slunce a Měsíce, ... Výklad byl velmi poutavý a všem se líbil.

Foto zde.

Zápis do 1. třídy

5. 4. 2019 proběhl zápis do první třídy naší školy. Dostavilo se 16 dětí, z nichž 6 dostalo na žádost rodičů odklad. Budoucí školáci předvedli, jak umí počítat, držet tužku, stříhat, překonávat překážky, .. a nakonec zazpívali písničku. Byli moc šikovní a už se všichní těší na 1. září, kdy se z nich stanou praví školáci.

Foto zde.

Třeťáci v Milevsku

Poslední březnový týden jsme se opět vydali do Milevska. Tentokrát jsme navštívili milevské hasiče. Zjistili jsme vše, co nás zajímalo o jejich práci. Prohlédli jsme si hasičská auta zvenku i zevnitř a seznámili se s vybavením, které je pro práci hasiče nezbytné. A protože hasiči musí být výborně fyzicky připravení, vzali jsme si z nich příklad a využili poslední možnosti bruslení na zimním stadionu. Měli jsme radost, že jsme bruslení zvládli všichni a nikdo nezůstal sedět na lavičce.


Foto zde.

Třídní schůzky 16. 4. 

 • 1. stupeň od 15:00 hodin
 • 2. stupeň od 15:30 hodin

Zápis do MŠ


Dusík

Po několikaleté odmlce do školy zavítaly pokusy s kapalným dusíkem. Pro menší děti byla předvedena ukázka pokusů. Žáci ochutnali zmražený piškot a nejrychleji připravenou domácí zmrzlinu. Žákům druhého stupně už přibyla do show i nějaká poučka z oblasti fyziky. Vyrobili jsme pořádnou mlhu a kbelík bublin. Při každé ukázce je důležité, aby něco hořelo nebo bouchlo. My jsme se vydali cestou výbuchu. Dva mocné kontrolované výbuchy otřásly školou v základech. Žákům prvního i druhého stupně se pokusy a hlavně výbuchy líbily. Rád bych poděkoval Mgr. Vladimíru Vochozkovi, Ph.D. za zprostředkování kapalného dusíku.

Foto zde.

1. místo v celostátní výtvarné soutěži

Začátkem letošního roku se čtyři děti z kroužku kreslení naší školy zúčastnily 19. ročníku výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“. Porotci vybírali nejlepší práce z více než dvou a půl tisíc obrázků a výtvarných děl dětí z 251 škol z různých míst po celém Česku.

Za velký úspěch považujeme umístění  Elišky Čihákové na 1. místě ve své kategorii (3. - 4. třída). Malé malířce gratulujeme

Výtvarná soutěž

Také v letošním roce se naše MŠ zúčastnila výtvarné soutěže, kterou pořádá 15. Mateřská škola z Písku ve spolupráci s Centrem kultury Písek. Tentokrát děti malovaly obrázky na téma „Moje školka“. Soutěže se zúčastnilo 25 mateřských škol a 2 předškolní kluby. Celkem bylo vyhodnoceno 216 obrázků. Nejúspěšnějším malířem naší mateřské školy byl vyhlášen Matyáš Sláma, který se umístil na 3. místě.
Blahopřejeme


Dnes učím já

V dnešní době si málokdo vzpomene, že 28. březen je Dnem učitelů. Že je to práce náročná moc lidí neocení, protože přece „mají ty prázdniny“. 
U nás ve škole se již tradičně tento den do role učitelů přemění žáci 9. ročníku a vydají se učit svoje mladší spolužáky. Na vlastní kůži tak zažijí jaké to je připravit vyučovací hodinu, zaujmout děti, uklidnit vyrušování atd. 
A jak probíhala příprava deváťáků? Předem si museli udělat přípravy na vyučování, zamyslet se nad stavbou hodiny, časovém rozvržení, prokonzultovat svoje nápady a zahodit trému a ostych.
 A jak to dopadlo? Většina deváťáků přiznala, že největší problémy jim dělaly přípravy na hodinu. Je to prý časově náročné. Hodně z nich neodhadlo časové rozvržení hodiny a učiva, proto buď nestihli co měli připravené nebo naopak brzy vyčerpali svoje přípravy. Vadilo jim i to, že museli uklidňovat děti, zejména notorické vyrušovače. A kdo by chtěl být učitelem? Pouze jedna žákyně. 
Tak Terezce přejeme, aby jí práce s dětmi bavila i nadále, aby úspěšně složila přijímací zkoušky na pedagogickou školu do Prachatic. Ostatním přejeme, aby uspěli u přijímaček na škole, kterou si vybrali. A aby v budoucnu vykonávali povolání, které budou mít rádi. 
Hodně štěstí.

Foto zde.


Eurorebus

Během prvního pololetí se žáci 8.A a 9.A účastnili elektronických kol vědomostní soutěže Eurorebus. Na základě celkového počtu bodů za třídu se probojovali do krajského kola, které se uskuteční 31.3. v Praze, kde každou třídu budou reprezentovat tři zástupci, kteří budou společně řešit zapeklité úkoly ze všech vědních oborů. Přejeme jim hodně štěstí!

Zápis do ZŠ
Lyžování Monínec

V letošním školním roce nabídla Lyžařská škola Monínec naší škole výuku lyžování pro naše nejmenší. Týdenního kurzu se zúčastnilo 17 dětí ze školky a 10 žáků z 1. a 2. třídy. Děti se od prvního dne bez problémů zapojily do výuky. Čtvrtý den 2 družstva vyjela lanovkou až na vrchol Monínce a s instruktory jely děti dolů jako opravdoví lyžaři. Poslední den si všichni zazávodili a obdrželi diplom a medaili. Lyžování se všem moc líbilo. 


Foto zde.

Výuka mimo lavice

Výuku mimo lavice si na začátku února užili třeťáci. V milevské knihovně při besedě s paní knihovnicí zjistili, jaký byl Nejhorší den školáka Filipa L.  Posilnění svačinou a čokoládu si pak užili hodinu bruslení na zimním stadionu.

Foto zde.


Maškarní rej v družině

Ve čtvrtek 21.února se děti v družině převlékly do karnevalových masek a užily si hezké a veselé odpoledne.Zatančily si při svých oblíbených písničkách,zasoutěžily, zahrály hry a byla i spousta legrace.Tak zase příští rok

Foto zde.

Cimbálovka

Do naší školy přijela kapela s cimbálem. Žáci se seznámili s tímto starým, zvláštním nástrojem. Žáci i učitelé zjistili, že se na cimbál dají zahrát i moderní skladby. Kapela pojala vystoupení vtipnou formou a žákům se vystoupení líbilo.


Foto zde.

Lyžařský výcvik

Po vánočních prázdninách jsme vyrazili na týdenní lyžařský kurz na Lipno. Sněhu jsme měli dost a všechny žáky lyžování i snowboardování moc bavilo. Ve středu jsme měli odpočinkový den, proto jsme navštívili místní aquaworld, kde jsme načerpali další síly. Každý večer jsme hráli společenské hry a poslední večer uspořádali i malou diskotéku. Kurz se všem líbil a věřím, že další roky budou zájemci jen přibývat.


Foto zde.

Předškoláci v první třídě

V pondělí 28. ledna navštívilo 20 předškoláčků první třídu v hodině matematiky. Podívali se,  jak školáci již umí sčítat a odčítat do 9 a ukázali, do kolika umí napočítat zase oni a které číslice znají. Prvňáčci se pochlubili,  jak se naučili číst a vyzkoušeli děti ze školky, jak  jsou pozorné a co si z textu zapamatovaly. Některé děti se již do školy těší.


Foto zde.

Matematická olympiáda

Během 1. pololetí probíhalo školní kolo matematické olympiády, ve kterém žáci řeší doma šest složitých úloh. V 5. ročníku tomu svůj volný čas věnovala Anetka Petříková, jež byla za svojí píli odměněna postupem do okresního kola, které se uskuteční ve středu 30.1.2019 v Písku. Děkuji a přeji hodně zdaru.

Nabídka práce mateřská škola
Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek shání učitele/ku do MŠ na plný nebo i zkrácený úvazek. Nástup možný od 1. 2. 2019. Své životopisy prosím zasílejte na e-mailovou adresu: cendelin@zsbernartice.eu nebo volejte 604 131 774. 

Fond lyžařského vybavení

Nabízíme našim žáků zapůjčení lyžařského vybavení na víkend nebo na prázdniny. Cena ošupného je symbolická - pouze na náklady servisování lyží. V případě zájmu prosím kontaktujte ředitele školy na tel: 604 131 774 nebo na e-mailu cendelin@zsbernartice.eu

Vánoční zpívání

Letošní rok zakončili členové pěveckého kroužku, posíleného jako každoročně  o naše bývalé zpěváky, již tradičně koncertem ve slabčickém a bernartickém kostele. Skupinka zpěvaček s naším "dvorním" kytaristou Honzou Franců se zúčastnila také kulturního vystoupení na píseckých vánočních trzích. Rok 2019 by pro nás měl být rokem jubilejním, vánoční zpívání  by totiž mělo mít své třicáté výročí.

Foto zde.
Video zde.
M. Jiroušková


Vánoční turnaj v pišQworkách

Dne 21. prosince se uskutečnil turnaj mezi žáky 6. třídy. Hrálo se systémem každý proti každému. Na stupních vítězů stanuli: Martina Krupičková – 1. místo, Milan Bečvář – 2. místo a Nela Chajdrnová obsadila místo třetí. Vítězům blahopřejeme. 
Nejlepším hráčem celého turnaje byl externí hráč Martin Havelka, který přišel povzbudit sourozence a sehrát několik skvělých partií s paní učitelkou. Vítězce turnaje Martině přinesl dárek.
Z řad žáků 6. třídy ZATÍM paní učitelku nikdo neporazil, ale jednou to přijde! V pololetí se uskuteční další turnaj, tentokrát jenom pro přihlášená 3 členná družstva. Vyzveme i žáky z jiných tříd a o přestávkách místo zlobení budeme pilně trénovat!

 Hana Váchová.

 

Zeměpisná olympiáda

Dne 18.12.2018 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se zúčastnilo 11 žáků ve třech kategoriích. V kategorii A (6.tř.) zvítězila Simča Kalivodová, v kategorii B (7.tř.) zvítězil Tomáš Trávníček a v kategorii C (8.-9.tř.) si 1. místo vybojoval Marco Stach. Všichni vítězové postupují do okresního kola, které se uskuteční 20.2.2019 v Písku. Děkuji všem za účast a vítězům přeji hodně úspěchů v dalším kole.
Lucie Smolíková

Čertovské pečení

Nastal čas Adventu, brzy přijde Mikuláš a blíží se Vánoce, ke kterým patří pečení cukroví. Proto jsme se 3. 12. rozhodli, že si společně upečeme čertovské a mikulášské perníčky. Při pečení na nás dolehla vánoční nálada a jelikož byla velká legrace, moc jsme si to užili. 

 Adéla Kramulová, 7. třída

Sbírka
Ve čtvrtek před třídními schůzkami proběhl tradiční vánoční jarmark.  V letošním roce byl zvláštní v tom, že žáci 7. třídy s paní učitelkou Trojáčkovou věnovali svůj výtěžek z prodeje vánočních perníčků, které sami upekli, na sbírku pro paní Trávníčkovou. Škola se připojila a výtěžek z voňavého punče a svařáku putoval také na sbírku. Celkem se na jarmarku vybralo 2300 Kč. Všem zúčastněným a těm, kteří přispěli, moc děkujeme.

Seminář pro nadané žáky

V úterý 4. 12. se účastnil Tomáš Trávníček  semináře pro nadané žáky na Gymnáziu J. V. Jirsíka. Téma semináře byla Fyzika lidského těla. Seminář byl poučný, věnovali jsme se zraku, sluchu a nakonec jsme zjišťovali výkon jednotlivých částí lidského těla. Seminář byl moc hezky připravený a Tomášovi se moc líbil.

Žákovský fond

Žákovský fond
Na podzim 2018 se na naší škole uskutečnil sběr papíru. Nejprve bych chtěl poděkovat Všem, kteří se zapojili do této akce. Celkový výtěžek činil 7 205,- Kč. Škola vyhlásila soutěž o nejlepší třídu. V tomto sběru vyhrála 7. třída. Cena za 1. místo je bowling pro celou třídu. Všechny získané peníze budou využity pro žáky – kulturní a sportovní akce, nadstandardní vybavení školy pro žáky (například stolní fotbálek apod.) Všechny investice budeme probírat s žákovskou radou a budou vynaloženy smysluplně a efektivně. V průběhu roku Vás budeme informovat o stavu fondu a čerpání finančních prostředků.
Těšíme se na další spolupráci.
 

Ing. Mgr. Jan Cendelín
ředitel školy

 
Vánoční zpívání

Exkurze do ZVVZ Milevsko
Dne 6. 12. 2018 se chlapci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do ZVVZ Milevsko.
Zde si po krátké prezentaci firmy mohli prohlédnou výrobní haly, podívat se na nové stroje a seznámit se s výrobky, které firma vyváží na domácí i zahraniční trh. Po exkurzi, v rámci dne otevřených dveří, navštívili i SOŠ a SOU v Milevsku. Tady jim byly představeny učební i studijní obory, které škola nabízí v příštím školním roce. Na závěr zavítali i do školních dílen ve Veselíčku.
Děkujeme J. Petákovi, který se nám věnoval v ZVVZ i všem ostatním zaměstnancům SOŠ a SOU.

Mgr. I. Vlková


Mikuláš a čerti ve škole

Dne 5. prosince se u nás ve škole znovu otevřelo peklo a vypustilo mezi děti čerty, kteří přišli hodné děti pochválit, zlobivé pokárat a nejzlobivějším ukázat i peklo.Všem pak bez rozdílu nadělili perníčky od firmy Stádlecký perník. 
Žáci měli ve všech třídách připravené básničky, které si i sami složili, nebo písničky. Ze školy odešli čerti se sv. Mikulášem a  adělkami do MŠ mezi nejmladší dětičky. Tady bylo strachu trochu více, ale vše napravily balíčky s cukrovinkami a plyšáky. Čerti nezapomněli ani na nejstarší obyvatele a navštívili Domov pro seniory v Bernarticích.  
Pak už se čerti museli vracet zpátky, aby se jim peklo navždy nezavřelo. Ale ještě se stačili zastavit na radnici, v pekárně a v prodejně Flop, kam je pozvaly spřátelené duše čertů. Ve škole ještě postrašit kuchařky a samotného pana ředitele. A pak už zpátky do pekla. Za rok na shledanou, peklo pošle jiné vyslance, kteří již začali psát novou pekelnou knihu hříchů.
Děkujeme všem, kteří pozvali čerty mezi sebe a obdarovali je sladkou nadílkou.


Foto zde.

Mgr. I. Vlková


Školní kolo dějepisné olympiády

Dne 22. 11. 2018 se šest žáků naší školy zúčastnilo školního kola dějepisné olympiády zaměřené na téma „ Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.
Školního kola se zúčastnilo 6 žáků. Úspěšnými se stali Lukáš Pečenka a Jan Founě z 8. ročníku a Josef Lohonka z 9. ročníku. První dva postupují do okresního kola v Písku, které se uskuteční v lednu 2019.
Všem děkuji za účast i za snahu vypracovat úkoly nad rámec svých školních povinností.
Mgr. I. Vlková


Lyžařský fond

Lyžařský fond


Olympiáda v českém jazyce

19. listopadu proběhlo školní kolo OČJ. Zúčastnilo se celkem 12 žáků 7. až 9. ročníku. Všichni řešili nesnadné úkoly s maximálním nasazením. Žáci 7. ročníku si úkoly olympiády byli pouze vyzkoušet, a právě oni velmi mile překvapili svým umístěním. Adélka Kramulová obsadila 3. místo a Nátálka Lavičková 4. místo. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili Lukáš Vácha z 8. tř. a Bára Jansová 9. tř.
Lukáš Vácha postupuje do okresního kola a budeme mu držet pěsti. Všem účastníkům moc děkuji za snahu.

Mgr. Dana Fíková


Vítání občánků

V pátek 16. 11. 2018 proběhlo na bernartické radnici vítání občánků. Na této akci vystoupily děti navštěvující sborový zpěv a dramatický kroužek s pásmem tematicky laděných básní a písní, jež nastudovaly pod vedením učitelek M. Jirouškové a P. Brčákové. Vystoupení dětí bylo odměněno jak velmi příjemným ohlasem ze strany přítomných, tak tradiční sladkostí. Děti Základní školy Bernartice přejí novým občánkům radostné vykročení do jejich života.

Foto zde.

100. výročí ukončení 1. světové války

V pátek 8. 11. 2018 si žáci 9. třídy připravili pro své spolužáky krátkou prezentaci ke 100. výročí ukončení 1. světové války. V jejím závěru předali dětem placky s vlčími máky, symbolem padlých vojáků i nového života.
Mgr. Ivana Vlková

Vzdělání a řemeslo

Již tradičně se žáci naší školy v 8. a 9. ročníku účastní prezentace SŠ a SOU v Českých Budějovicích pod názvem „Vzdělání a řemeslo“. Zástupci SŠ, nejen z Jihočeského kraje, se zde snaží představit svoje školy a získat nové zájemce o studium.
V letošním roce připadla akce na 7. 11. Děti mohly při prezentaci škol získat mnoho informací o oborech, které je zajímají. Vyzkoušet si svoje manuální a fyzické dovednosti, i vědomostní znalosti. Za odměnu pak získaly různé drobné dárky (pouzdro na mobil, přívěsky, hlavolamy, sluneční brýle, propisky, tašky…).
Přeji všem žákům 9. ročníku, aby správně zvážili svoje studijní možnosti. Hodně štěstí při výběru budoucí školy.
                    Mgr. I. Vlková


Halloweenské tvoření 7. třída

Protože neradi zahálíme, sešli jsme se o podzimních prázdninách, abychom vyzdobili školu před nadcházejícím Halloweenem. Práce nám šla od ruky a brzy nás obklopovaly vyřezané strašidelné dýně. Odměnou nám byla svačinka, kterou jsme si sami připravili-upečené krvavé prstíky. Mňam!
Děkujeme mamince Natálie Lavičkové za dodání obrovitých dýní.

Foto zde.

Lenka Trojáčková


Halloween versus Svátek všech svatých

Dnes se třetí třída sešla na hodinu angličtiny patřičně vymóděná. Dostavily se bytosti ze světa pohádek, či ze světů, kam žádný smrtelník nevkročil. Dnešní den jsme mohli na chvíli překonat různé hranice světů.
Nejprve se hlavní čarodějnici ztratila celá třída, co můžete ale chtít po čarodějné chásce. Pak po patřičném vylekání všech zúčastněných jsme se vydali na pochod školou. 
Všem jsme přáli tu dobrou sílu, která pak zvítězí v boji s každou špatností. Trochu zklamání nás čekalo nad hrnci v jídelně, kde se připravovaly vynikající jahodové knedlíky. My jsme si ale přáli polévku z žabích stehýnek, slizu, pavoučích nožek a křídel z můry. Nebylo nám dáno shůry. 
Ale od Halloweenu nazpět do českých luhů a hájů. Svátek všech svatých není jen zapálení svíčky a přinesení věnečku na hřbitov. Vzpomínáme na své blízké, dokud jsou v našich vzpomínkách, jsou tady společně s námi. Babičko, dědečku, děkujeme za vše, co jste pro nás udělali. Už jen tím, že jste byli. Kdyby vás nebylo, ani my bychom tu nebyli… 
Hana Váchová


Upozornění na výskyt vší

Vážení rodiče, ve škole se opět vyskytly vši (pedikulóza). Problém je ve větší míře především u dětí prvního stupně. Doporučujeme proto preventivní každodenní důkladnou kontrolu hlav vašich dětí.V případě, že u svého dítěte zjistíte vši či hnidy, je nutné je bezodkladně odstranit.

100. výročí vzniku Československé republiky

Dne 26. 10. 2018 si žáci a učitelé naší školy připomněli sté výročí vzniku první Československé republiky. 
Slavnostní setkání zahájil pan ředitel Ing. Mgr. J. Cendelín krátkým proslovem, na který navázal i starosta městyse Bernartice pan Pavel Souhrada. 
Žáci 9. třídy si připravili krátký program, ve kterém stručně připomněli nejen historické události, ale i významné osobnosti našeho národa, a zazpívali oblíbenou píseň T. G. Masaryka „Ach synku, synku“ za doprovodu Terezky Petříkové.
Při této příležitosti byla v areálu školního dvora vysazena lípa – symbol českého národa. Na závěr programu zazněla česká hymna.

Foto zde.

                                                                                                         Mgr. I. Vlková

Milevsko

V pondělí 22. 10.  navštívili žáci 8.a 9.třídy nedaleké město Milevsko. Jako první jsme zamířili do místní knihovny, kde nás čekala beseda o knize Lois Lowryové- Dárce. Usadili jsme se v malé útulné klubovně,kde jsme si povídali o dnešní společnosti, co bychom na ní chtěli změnit a jak bychom naše nápady realizovali . Poté nás paní knihovnice zasvětila do děje knihy a vyzkoušeli jsme si život některých literárních  postav. Poslední zastávkou bylo Muzeum milevských maškar. Dozvěděli jsme se něco málo z historie maškar a přitom si prohlédli ukázku z tradic milevských maškarních oslav. Byl to vydařený výlet, který jsme si my i učitelé velice užili. 
Barbora Jansová a Marco Stach 9.třída


Náš výlet do Jihlavy

16. 10. 2018 odjel celý druhý stupeň naší ZŠ na výlet do Jihlavy. Rádi bychom se s vámi podělili o ty nejkrásnější zážitky z tohoto super dne. Ráno jsme všichni přišli na parkoviště před školou a čekali jsme na autobus. Už jsme se moc těšili. Když konečně autobus přijel, nastoupili jsme a hurá na cestu. Jelikož svítalo, viděli jsme i krásný východ slunce. Cesta byla klidná a bez obtíží.

Přijeli jsme k Chýnovským jeskyním, kde byla naše první zastávka. Chvíli před prohlídkou jsme se šli ještě projít, abychom viděli krásnou podzimní přírodu, která byla všude kolem nás. Po návratu si nás průvodci rozdělili na dvě skupiny. V každé byly dvě třídy. Sestupovali jsme dolů po přírodních schodech a jelikož tam byla vlhkost téměř 100%, tak schody celkem klouzaly. Nadšeně jsme hltali všechny informace o jeskyních a horninách, které jsou uvnitř. Takže první zastávka byla za námi a další dvě před námi.

Opět jsme nastoupili do autobusu a vyjeli jsme do Jihlavy. Když jsme dorazili na místo, šli jsme se podívat na jihlavské náměstí. Uprostřed stál mezi stromy morový sloup a okolo stromů byly bílé lavičky. Po krátkém odpočinku na krásném historickém náměstí jsme vyrazili do jihlavského podzemí. Tam jsme si odložili batohy a mohli jsme jít. Paní průvodkyně nám říkala o historii, rozloze a dřívější funkci tohoto podzemí. Po chvíli jsme vešli do místnosti, která byla opravdu nejzajímavější. Byla jako všechny ostatní z cihel, ale když paní průvodkyně zhasla, tak místa, kde nebyly cihly, svítila. Byl to úžasný až neuvěřitelný pohled. Aby nám paní průvodkyně dokázala, že to není jen optický klam, vzala baterku a udělala na stěně kruh, který svítil ještě více. A potom už bohužel prohlídka skončila. Pak přišla na řadu poslední část výletu – návštěva ZOO Jihlava. Počasí nám přálo. Viděli jsme spoustu zajímavých a roztomilých zvířat. Měli jsme to štěstí, že se nedávno zvířatům narodila mláďata, a tak jsme mohli sledovat například malé vydry, tygra nebo kůzlátka. Pobyt v ZOO rychle uběhl a už jsme museli na sraz k autobusu. Nadšení a unavení jsme nastoupili a zamířili k domovu. V buse jsme si líčili své zážitky a ukazovali pořízené fotky.
Byl to skvělý výlet a moc jsme si ho užili. Už se těšíme, jaká nová místa naší země poznáme při dalších výletech.


Foto zde.

Adéla Kramulová VII. třída

Drakiáda

Ve čtvrtek 11.10. v dopoledních hodinách se celá naše škola vydala na travnaté prostranství bývalého letiště, kde se během několika málo minut vzneslo k nebi nespočet draků. Počasí vyšlo na výbornou! Vítr krásně foukal a sluníčko nás všechny hřálo po celou dobu akce. Velká pochvala patří všem, kteří si draka přinesli a zvláště pak těm, kteří měli draka vlastnoručně vyrobeného. Nesmíme zapomenout ani na žáky a žákyně z druhého stupně, kteří ochotně pomáhali svým mladším spolužákům.
Po ukončení akce byli třídními učitelkami oceněni ti, kteří měli draka domácí výroby a létal, ti, kteří měli draka vyrobeného v rámci výtvarné výchovy nebo pracovních činností a ti, kterým drak ani jednou nespadl nebo létal nejvýš.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se opět za rok.


Foto zde.


Logická olympiáda

Soutěž pořádaná Mensou ČR založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. V týdnu od 8. do 14. 10. probíhá test základního kola pro 6. – 9. třídu. Test registrovaní žáci vyplňují on-line. Naší školu bude reprezentovat Tomáš Trávníček a
Lukáš Pečenka.

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. žáci 8. a 9. třídy řešili 24 soutěžních úloh z matematiky, fyziky, zeměpisu, chemie, přírodopisu a všeobecných znalostí. Soutěž pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Projektový den - Střední škola spojů a informatiky

Dne 26.9. jeli žáci 8. a 9. třídy do Střední školy spojů a informatiky do Tábora. Po příchodu do učebny dostal každý plán na sestavu LED svítilny. Další hodina byla obzvláště zajímavá, protože žáci stavěli různé obvody na stavebnici. Mohli si vyzkoušet měření napětí, nebo jak funguje kondenzátor. A nakonec následoval vynikající oběd. Všem se to líbilo a přáli bychom si, aby příští setkání bylo také tak skvělé.


Foto zde

Jan Charvát


Poděkování

Žáci a žákyně 1. třídy děkují paní Anetě Herink Morové za sponzorský dar, který nám zlepší a zpříjemní hodiny výtvarné výchovy.


První školní den

3. září nastoupilo do 1. třídy naší školy 16 prvňáčků - 9 chlapců a 7 dívek. Děti přivítal pan ředitel Ing. Mgr.  Jan Cendelín. Zástupci obce, starosta pan Pavel Souhrada, pan  Zdeněk Čeněk a pan Jaromír Fuka přinesli dětem sladkosti. Žáky bude vyučovat paní učitelka Mgr. Helena  Dostálová.


Foto zde.

Úvodní informační schůzka

13. 9. proběhne informační schůzka v jídelně od 16:00 hodin. Zváni jsou všichni rodiče a veřejnost.
 • vize ředitele
 • informace o kroužkách
 • informace o lyžařském kurzu a jiných školních akcích
 • budoucnost naší-vaší školy
 • diskuze
Těšíme se na setkání s Vámi.
ředitel školy Jan Cendelín

Pokyny pro platbu

Prosíme rodiče o platbu za školní akce bankovním převodem. Děkujeme.

Platební údaje:
 • Číslo účtu školní pokladny (ČÚ) 276460577/0300 (na toto číslo účtu zasílejte platby)
 • Variabilní symbol (VS) vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci (zpravidla tel. číslo matky)
 • Specifický symbol (SS) 60869780 (IČO školy)

Úřední hodiny o prázdninách

Kancelář školy
2. 7. - 4. 7. 
23. 7. - 3. 8.
22. 8. - 31. 8. 

9:00 -11:00

Kancelář školní jídelny

2. 7. - 3. 7. 7:00 - 12:00
23. 7. - 31. 8. 6:00 - 13:00