Základní škola

Online pokladna Školní program

Platební údaje:
  • Číslo účtu (ČÚ) 276460577/0300
  • Variabilní symbol (VS) vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci
  • Specifický symbol (SS) 60869780

První školní den

    1. září je magické datum hlavně pro prvňáčky, kteří již nemohli dospat a velice se těšili do školy. 11 dívek a 7 chlapců přivítala paní ředitelka Ilona Hrychová a zástupci městyse starosta Pavel Souhrada, místostarosta Jaromír Fuka a člen zastupitelstva Zdeněk Čeněk. Společně dětem předali dárky a popřáli mnoho úspěchů. Navštívili též žáky deváté třídy, pro které bude tento školní rok na zdejší škole poslední.


Foto zde.


Zahájení školního roku

Výuka začíná dne 1.9. 2016 od 7.30 hodin.
Upozorňujeme, že z provozních důvodů bude školní jídelna v provozu od 5. 9.2016.
Děkujeme za pochopení