Základní škola

Pozvánka na třídní schůzky

Dne 15.12. budou probíhat třídní schůzky dle následujícího plánu:

 • 1. - 2. třída - třídní schůzka - 15.30 hod. - třídní učitelé 
 • 3. - 8. třída - konzultace - 15.00 - 17.00 hod. - učitelé jednotlivých předmětů
 • 9. třída - třídní schůzka pro rodiče a žáky - volba povolání - zástupci středních škol a učilišť, Mgr. Ivana Vlková, Mgr. Andrea Masnerová
 • 14.00 - 16.00 - konzultace Mgr. Hana Váchová
 • 15.30 - 17.00 - konzultace Mgr Ivana Vlková, Mgr. Andrea Masnerová
 • 14.30 - 14.45 - schůzka rodičů žáků, kteří jedou na lyžařský kurz - ve 3. třídě

Návod na registraci do nové elektronické žákovské knížky

Návod k registraci


Mikulášská nadílka    Jako každoročně, tak i letos všechny děti na prvním i druhém stupni a i v mateřské školce netrpělivě očekávaly ve svých třídách návštěvu Mikuláše, čertovských pekelníků a andílků z deváté třídy. A skutečně - úderem osmé hodiny dopolední se svatý Mikuláš v doprovodu nádherných andělů a nezbytných čertů přišel do bernartické školy podívat. Největší hrdinové najednou zkrotli, pak jim narostla ramena, ale myslím si, že procházku svědomím si dal každý. Nakonec děti zazpívaly, zarecitovaly básničky, přislíbily, že se polepší, dostaly sladkou nadílku a všem bylo hezky. Paní učitelky osušily několik slziček, které leknutím ukáply na zem a zklamaní čerti se stáhli s nevrlým brbláním do pekla...


Za rok na shledanou!

Vánoční zpívání


Vánoční jarmark


Bobřík informatiky

Již třetím rokem na naší škole probíhá celorepubliková soutěž Bobřík informatiky.  

V letošním roce bobříka ulovili:

5. třída

 • Tomáš Trávníček
 • Natálie Lavičková
 • David Pavlíšák
6. třída
 • Nikola Hálková
7. třída
 • Monika Malá
9. třída
 • Vanesa Caltová
 • Barbora Trávníčková
 • Nicola Březinová

Všem zúčastněným děkujeme a lovcům bobříka gratulujeme. Úspěšný lov i v dalších letech.Koncert


Z babiččiny kuchyně

    S velkým zájmem se setkala výstava Z babiččiny kuchyně, kterou uspořádala 12. 11. v prostorách jídelny bernartická základní škola tradičně jako doprovodnou akci k posvícenskému Martinskému jarmarku. Návštěvníci se mohli potěšit pohledem na užitkové i ozdobné předměty, které byly v minulosti součástí interiéru domovů našich babiček a prababiček. Mnozí ze starších si přímo při ochutnávce zavzpomínali na jídla svého dětství, jako byly například vystavený jáhelník, šlejšky či křížaly. Místní pekárna poskytla jako sponzorský dar výborné posvícenské koláčky, které také zanedlouho  zmizely z talířů.  Mnozí litovali, že je výstava jen jednorázová a vinou chybějících vhodných prostor může trval jen pouhých pár hodin. Ochotní návštěvníci také nabízeli k zapůjčení  své exponáty pro případnou příští výstavu. Děkujeme všem, kteří se na letošní akci jakýmkoli způsobem podíleli. 


Foto zde.


Vzdělání a řemeslo

I v letošním roce žáci devátého a osmého ročníku navštívili prezentaci SŠ a SOU v Českých Budějovicích pod názvem „Vzdělání a řemeslo“, která jim má pomoci při rozhodování o jejich budoucí nové škole. Již tradičně mohli žáci na výstavě vidět ukázky řemeslné dovednosti, zajímavou módní přehlídku, ochutnat připravené občerstvení nebo jen posbírat informace o přijímacích zkouškách. Ty letošní budou jednotné z matematiky a českého jazyka.
Přejeme všem šťastnou volbu a hodně úspěchů při skládání zkoušek.

Foto zde.
Mgr. I. Vlková, Mgr. A. Masnerová

Online pokladna Školní program

Platební údaje:
 • Číslo účtu (ČÚ) 276460577/0300
 • Variabilní symbol (VS) vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci
 • Specifický symbol (SS) 60869780

Ředitelské volno

    Dne 18. 11. 2016 je vyhlášeno souladu s §24 odstavec 2 zákona 561/2004 Sb.  ředitelské volno.

Fyzika hrou

Ve středu 12.10 2016 jsme s panem učitelem vyrazili do Písku na výstavu Fyzika hrou.
Po příjezdu do Písku pan učitel zapnul navigaci, kterou měl v mobilu, a šli jsme do Prácheňského muzea na výstavu.
V muzeu jsme se dozvěděli něco o magnetismu a jak se vytváří elektřina, bylo to zajímavé. Když se paní průvodkyně ptala na otázky a my nevěděli správnou odpověď, tak nám pan učitel pomohl. Když jsme v muzeum skončili, tak jsme si zabalili věci a šli jsme na kebab, ti, co nechtěli kebab, tak si něco koupili v McDonaldu.
Nakonec to bylo fajn, určitě jsme se něco dozvěděli, pěkně jsme se najedli a všichni jsme byli spokojeni.


Král Šimon


Jak si správně čistit zuby

To vysvětlily dětem z 1. až 5. třídy dvě studentky z plzeňské lékařské fakulty. Děti se naučily správně držet kartáček, správnou techniku čistění a další zásady péče o zuby. Na závěr si zkontrolovaly, jak moc je účinné jejich čištění, když jim studentky natřely zoubky speciální tekutinou na odhalení zubního plaku.

Dopravní výchova v praxi

20. 9. se čtvrtá a pátá třída zúčastnily výuky na dopravním hřišti v Písku. Začátek cesty provázely sice potíže, ale vše se během dopoledne zvládlo.
Nejdříve obě třídy absolvovaly teoretickou část, kde si někteří žáci zopakovali dopravní značky a někteří zjistili, že budou muset své vědomosti značně doplnit. Náš školitel také dětem podrobně vysvětlil, jak ukazovat, do jakého jízdního pruhu se zařadit, kdo komu dává přednost a další pravidla.
Poté následovala praktická část, kterou už každá třída měla zvlášť. Děti jezdily na kolech, řešily všechny možné dopravní situace a někteří dělali i chodce /to když si pletli silnici se závodní dráhou/.
Nejvíce je však bavila jízda na trenažerech, kterými je písecké dopravní hřiště vybaveno, a kde se všechny děti vystřídaly. Jely na kole a na monitoru před sebou viděly nejen cestu, ale i své chyby. Připomínalo to tak počítačovou hru, které většina dnešních dětí propadla. Zvládli jsme i občerstvení v místní cukrárně a strávili tak pěkné podzimní dopoledne.


E. Musilova

Seznámení s Prahou

Ve čtvrtek 29. září se 39 žáků z 2. stupně a 4 paní učitelky zúčastnili exkurze, jejímž cílem bylo seznámit studenty a žáky s nejvýznamnějšími památkami našeho hlavního města a podrobněji pak s památkami Pražského hradu a významnými osobnostmi našich dějin, zejména s postavou sv. Václava, sv. Ludmily, Karla IV. a dalšími panovníky. Komentovanou prohlídku jsme začali u sochy sv. Václava na Václavském náměstí, kde se nacházelo centrum Nového Města, které roku 1348 založil panovník Karel IV., dále jsme si ukázali budovu Národního muzea a prošli kus Václavského náměstí. Z Václaváku jsme se přesunuli metrem a tramvají na Pražský hrad, kde jsme obdivovali jeho romantická zákoutí a nejcennější památky (Letohrádkek královny Anny, Katedrálu, Vladislavský sál, Baziliku svatého Jiří, Zlatou uličku). Další zastávkou byla Valdštejnská zahrada na Malé Straně, která je pro veřejnost volně přístupná a ve které jsme si prohlédli umělé krápníky, rybníček s rybami, pávy a především budovu Senátu ČR. Po prohlídce zahrady jsme sestoupili na Malostranské náměstí, udělali si pauzu v Mc. Donald´s, přešli přes Karlův most a navštívili Staroměstské náměstí, kde jsme měli možnost prohlédnout si radnici včetně orloje. Zde byl náš (pro někoho ,,vyčerpávající”) program ukončen. Navečer jsme dorazili šťastně a plní zážitků zpátky do Bernartic, kde na děti již netrpělivě čekali rodiče. Celá exkurze se vydařila, počasí nám přálo a již teď se těšíme na další...


Foto zde.


Cestovatelská beseda o jihovýchodní Asii

Dne 4. října se uskutečnila cestovatelská beseda o jihovýchodní Asii pro žáky 5. - 9. ročníku základní školy. Žáci si poslechli vyprávění o posledním ráji na zemi – Kambodže. A také o národní hrdosti a buddhistické víře lidí žijících v Thajsku. Kdo pozorně poslouchal, už ví, co je to reinkarnace, jak přežít v pralese, co vzácného žije v Mekongu, co je to Anghor-Wat, jak je to s mostem přes řeku Kwai, a třeba také, co všechno se dá jíst. Vyprávění bylo doprovázeno fotografickou prezentací.


Foto zde.
Hana Váchová

Anglický večer aneb 8. třída opět spí ve škole

    S sebou jsme si přinesli: dobrou náladu, karimatku, spacák, špekáček, pyžamo, schopnost poslechnout (vybraní jedinci), pokrývku hlavy, zdravý úsudek a patřičnou odvahu.
    Účast – více než 100 % (jak je to možné, ví ti, kdo se akce zúčastnili, ale prozradit můžeme, že azyl ve škole našlo jedno hodné zvíře, 1 přeběhlice, 1 žák vyššího a jeden žák nižšího ročníku (skoro vše má svou logiku).
    Lordi, hraběnky, vévodkyně i zástupci nižší šlechty se sešli v základním táboře a odsud pořádali výpravy do přírody za obživou, za dobrodružstvím a do vyšších pater za poznáním.
        Stezka odvahy nám odhalila nejodvážnější dívku. A je to Monika – je schopná vyrazit sama a dobrovolně o půlnoci do tmy, neječet, nenadávat, nesmlouvat a splnit úkol.
Tak ještě pohádka na dobrou noc – či snad na dobré ráno?
    A potom – nespíme, nespíme a nespíme …
    Logicky je třeba změnit název akce. A co se ještě stalo? Došlo dokonce na přemístění do izolace. Kdo byl tím hrdinou? To víme jenom my, a i když to víme, nikomu to nepovíme.
    Tak zase možná za rok, ale neslibuji to, musím načerpat sílu!


Foto zde.
(Vévodkyně Hana Zdislava z Milevska)
Jenom pro tuto událost

První školní den

    1. září je magické datum hlavně pro prvňáčky, kteří již nemohli dospat a velice se těšili do školy. 11 dívek a 7 chlapců přivítala paní ředitelka Ilona Hrychová a zástupci městyse starosta Pavel Souhrada, místostarosta Jaromír Fuka a člen zastupitelstva Zdeněk Čeněk. Společně dětem předali dárky a popřáli mnoho úspěchů. Navštívili též žáky deváté třídy, pro které bude tento školní rok na zdejší škole poslední.


Foto zde.


Zahájení školního roku

Výuka začíná dne 1.9. 2016 od 7.30 hodin.
Upozorňujeme, že z provozních důvodů bude školní jídelna v provozu od 5. 9.2016.
Děkujeme za pochopení