Základní škola

Exkurze do ZVVZ Milevsko

Dne 6. 12. 2018 se chlapci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do ZVVZ Milevsko.
Zde si po krátké prezentaci firmy mohli prohlédnou výrobní haly, podívat se na nové stroje a seznámit se s výrobky, které firma vyváží na domácí i zahraniční trh. Po exkurzi, v rámci dne otevřených dveří, navštívili i SOŠ a SOU v Milevsku. Tady jim byly představeny učební i studijní obory, které škola nabízí v příštím školním roce. Na závěr zavítali i do školních dílen ve Veselíčku.
Děkujeme J. Petákovi, který se nám věnoval v ZVVZ i všem ostatním zaměstnancům SOŠ a SOU.

Mgr. I. Vlková


Mikuláš a čerti ve škole

Dne 5. prosince se u nás ve škole znovu otevřelo peklo a vypustilo mezi děti čerty, kteří přišli hodné děti pochválit, zlobivé pokárat a nejzlobivějším ukázat i peklo.Všem pak bez rozdílu nadělili perníčky od firmy Stádlecký perník. 
Žáci měli ve všech třídách připravené básničky, které si i sami složili, nebo písničky. Ze školy odešli čerti se sv. Mikulášem a  adělkami do MŠ mezi nejmladší dětičky. Tady bylo strachu trochu více, ale vše napravily balíčky s cukrovinkami a plyšáky. Čerti nezapomněli ani na nejstarší obyvatele a navštívili Domov pro seniory v Bernarticích.  
Pak už se čerti museli vracet zpátky, aby se jim peklo navždy nezavřelo. Ale ještě se stačili zastavit na radnici, v pekárně a v prodejně Flop, kam je pozvaly spřátelené duše čertů. Ve škole ještě postrašit kuchařky a samotného pana ředitele. A pak už zpátky do pekla. Za rok na shledanou, peklo pošle jiné vyslance, kteří již začali psát novou pekelnou knihu hříchů.
Děkujeme všem, kteří pozvali čerty mezi sebe a obdarovali je sladkou nadílkou.


Foto zde.

Mgr. I. Vlková


Školní kolo dějepisné olympiády

Dne 22. 11. 2018 se šest žáků naší školy zúčastnilo školního kola dějepisné olympiády zaměřené na téma „ Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.
Školního kola se zúčastnilo 6 žáků. Úspěšnými se stali Lukáš Pečenka a Jan Founě z 8. ročníku a Josef Lohonka z 9. ročníku. První dva postupují do okresního kola v Písku, které se uskuteční v lednu 2019.
Všem děkuji za účast i za snahu vypracovat úkoly nad rámec svých školních povinností.
Mgr. I. Vlková


Lyžařský fond

Lyžařský fond


Olympiáda v českém jazyce

19. listopadu proběhlo školní kolo OČJ. Zúčastnilo se celkem 12 žáků 7. až 9. ročníku. Všichni řešili nesnadné úkoly s maximálním nasazením. Žáci 7. ročníku si úkoly olympiády byli pouze vyzkoušet, a právě oni velmi mile překvapili svým umístěním. Adélka Kramulová obsadila 3. místo a Nátálka Lavičková 4. místo. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili Lukáš Vácha z 8. tř. a Bára Jansová 9. tř.
Lukáš Vácha postupuje do okresního kola a budeme mu držet pěsti. Všem účastníkům moc děkuji za snahu.

Mgr. Dana Fíková


Vítání občánků

V pátek 16. 11. 2018 proběhlo na bernartické radnici vítání občánků. Na této akci vystoupily děti navštěvující sborový zpěv a dramatický kroužek s pásmem tematicky laděných básní a písní, jež nastudovaly pod vedením učitelek M. Jirouškové a P. Brčákové. Vystoupení dětí bylo odměněno jak velmi příjemným ohlasem ze strany přítomných, tak tradiční sladkostí. Děti Základní školy Bernartice přejí novým občánkům radostné vykročení do jejich života.

Foto zde.

100. výročí ukončení 1. světové války

V pátek 8. 11. 2018 si žáci 9. třídy připravili pro své spolužáky krátkou prezentaci ke 100. výročí ukončení 1. světové války. V jejím závěru předali dětem placky s vlčími máky, symbolem padlých vojáků i nového života.
Mgr. Ivana Vlková

Vzdělání a řemeslo

Již tradičně se žáci naší školy v 8. a 9. ročníku účastní prezentace SŠ a SOU v Českých Budějovicích pod názvem „Vzdělání a řemeslo“. Zástupci SŠ, nejen z Jihočeského kraje, se zde snaží představit svoje školy a získat nové zájemce o studium.
V letošním roce připadla akce na 7. 11. Děti mohly při prezentaci škol získat mnoho informací o oborech, které je zajímají. Vyzkoušet si svoje manuální a fyzické dovednosti, i vědomostní znalosti. Za odměnu pak získaly různé drobné dárky (pouzdro na mobil, přívěsky, hlavolamy, sluneční brýle, propisky, tašky…).
Přeji všem žákům 9. ročníku, aby správně zvážili svoje studijní možnosti. Hodně štěstí při výběru budoucí školy.
                    Mgr. I. Vlková


Halloweenské tvoření 7. třída

Protože neradi zahálíme, sešli jsme se o podzimních prázdninách, abychom vyzdobili školu před nadcházejícím Halloweenem. Práce nám šla od ruky a brzy nás obklopovaly vyřezané strašidelné dýně. Odměnou nám byla svačinka, kterou jsme si sami připravili-upečené krvavé prstíky. Mňam!
Děkujeme mamince Natálie Lavičkové za dodání obrovitých dýní.

Foto zde.

Lenka Trojáčková


Halloween versus Svátek všech svatých

Dnes se třetí třída sešla na hodinu angličtiny patřičně vymóděná. Dostavily se bytosti ze světa pohádek, či ze světů, kam žádný smrtelník nevkročil. Dnešní den jsme mohli na chvíli překonat různé hranice světů.
Nejprve se hlavní čarodějnici ztratila celá třída, co můžete ale chtít po čarodějné chásce. Pak po patřičném vylekání všech zúčastněných jsme se vydali na pochod školou. 
Všem jsme přáli tu dobrou sílu, která pak zvítězí v boji s každou špatností. Trochu zklamání nás čekalo nad hrnci v jídelně, kde se připravovaly vynikající jahodové knedlíky. My jsme si ale přáli polévku z žabích stehýnek, slizu, pavoučích nožek a křídel z můry. Nebylo nám dáno shůry. 
Ale od Halloweenu nazpět do českých luhů a hájů. Svátek všech svatých není jen zapálení svíčky a přinesení věnečku na hřbitov. Vzpomínáme na své blízké, dokud jsou v našich vzpomínkách, jsou tady společně s námi. Babičko, dědečku, děkujeme za vše, co jste pro nás udělali. Už jen tím, že jste byli. Kdyby vás nebylo, ani my bychom tu nebyli… 
Hana Váchová


Upozornění na výskyt vší

Vážení rodiče, ve škole se opět vyskytly vši (pedikulóza). Problém je ve větší míře především u dětí prvního stupně. Doporučujeme proto preventivní každodenní důkladnou kontrolu hlav vašich dětí.V případě, že u svého dítěte zjistíte vši či hnidy, je nutné je bezodkladně odstranit.

100. výročí vzniku Československé republiky

Dne 26. 10. 2018 si žáci a učitelé naší školy připomněli sté výročí vzniku první Československé republiky. 
Slavnostní setkání zahájil pan ředitel Ing. Mgr. J. Cendelín krátkým proslovem, na který navázal i starosta městyse Bernartice pan Pavel Souhrada. 
Žáci 9. třídy si připravili krátký program, ve kterém stručně připomněli nejen historické události, ale i významné osobnosti našeho národa, a zazpívali oblíbenou píseň T. G. Masaryka „Ach synku, synku“ za doprovodu Terezky Petříkové.
Při této příležitosti byla v areálu školního dvora vysazena lípa – symbol českého národa. Na závěr programu zazněla česká hymna.

Foto zde.

                                                                                                         Mgr. I. Vlková

Milevsko

V pondělí 22. 10.  navštívili žáci 8.a 9.třídy nedaleké město Milevsko. Jako první jsme zamířili do místní knihovny, kde nás čekala beseda o knize Lois Lowryové- Dárce. Usadili jsme se v malé útulné klubovně,kde jsme si povídali o dnešní společnosti, co bychom na ní chtěli změnit a jak bychom naše nápady realizovali . Poté nás paní knihovnice zasvětila do děje knihy a vyzkoušeli jsme si život některých literárních  postav. Poslední zastávkou bylo Muzeum milevských maškar. Dozvěděli jsme se něco málo z historie maškar a přitom si prohlédli ukázku z tradic milevských maškarních oslav. Byl to vydařený výlet, který jsme si my i učitelé velice užili. 
Barbora Jansová a Marco Stach 9.třída


Náš výlet do Jihlavy

16. 10. 2018 odjel celý druhý stupeň naší ZŠ na výlet do Jihlavy. Rádi bychom se s vámi podělili o ty nejkrásnější zážitky z tohoto super dne. Ráno jsme všichni přišli na parkoviště před školou a čekali jsme na autobus. Už jsme se moc těšili. Když konečně autobus přijel, nastoupili jsme a hurá na cestu. Jelikož svítalo, viděli jsme i krásný východ slunce. Cesta byla klidná a bez obtíží.

Přijeli jsme k Chýnovským jeskyním, kde byla naše první zastávka. Chvíli před prohlídkou jsme se šli ještě projít, abychom viděli krásnou podzimní přírodu, která byla všude kolem nás. Po návratu si nás průvodci rozdělili na dvě skupiny. V každé byly dvě třídy. Sestupovali jsme dolů po přírodních schodech a jelikož tam byla vlhkost téměř 100%, tak schody celkem klouzaly. Nadšeně jsme hltali všechny informace o jeskyních a horninách, které jsou uvnitř. Takže první zastávka byla za námi a další dvě před námi.

Opět jsme nastoupili do autobusu a vyjeli jsme do Jihlavy. Když jsme dorazili na místo, šli jsme se podívat na jihlavské náměstí. Uprostřed stál mezi stromy morový sloup a okolo stromů byly bílé lavičky. Po krátkém odpočinku na krásném historickém náměstí jsme vyrazili do jihlavského podzemí. Tam jsme si odložili batohy a mohli jsme jít. Paní průvodkyně nám říkala o historii, rozloze a dřívější funkci tohoto podzemí. Po chvíli jsme vešli do místnosti, která byla opravdu nejzajímavější. Byla jako všechny ostatní z cihel, ale když paní průvodkyně zhasla, tak místa, kde nebyly cihly, svítila. Byl to úžasný až neuvěřitelný pohled. Aby nám paní průvodkyně dokázala, že to není jen optický klam, vzala baterku a udělala na stěně kruh, který svítil ještě více. A potom už bohužel prohlídka skončila. Pak přišla na řadu poslední část výletu – návštěva ZOO Jihlava. Počasí nám přálo. Viděli jsme spoustu zajímavých a roztomilých zvířat. Měli jsme to štěstí, že se nedávno zvířatům narodila mláďata, a tak jsme mohli sledovat například malé vydry, tygra nebo kůzlátka. Pobyt v ZOO rychle uběhl a už jsme museli na sraz k autobusu. Nadšení a unavení jsme nastoupili a zamířili k domovu. V buse jsme si líčili své zážitky a ukazovali pořízené fotky.
Byl to skvělý výlet a moc jsme si ho užili. Už se těšíme, jaká nová místa naší země poznáme při dalších výletech.


Foto zde.

Adéla Kramulová VII. třída

Drakiáda

Ve čtvrtek 11.10. v dopoledních hodinách se celá naše škola vydala na travnaté prostranství bývalého letiště, kde se během několika málo minut vzneslo k nebi nespočet draků. Počasí vyšlo na výbornou! Vítr krásně foukal a sluníčko nás všechny hřálo po celou dobu akce. Velká pochvala patří všem, kteří si draka přinesli a zvláště pak těm, kteří měli draka vlastnoručně vyrobeného. Nesmíme zapomenout ani na žáky a žákyně z druhého stupně, kteří ochotně pomáhali svým mladším spolužákům.
Po ukončení akce byli třídními učitelkami oceněni ti, kteří měli draka domácí výroby a létal, ti, kteří měli draka vyrobeného v rámci výtvarné výchovy nebo pracovních činností a ti, kterým drak ani jednou nespadl nebo létal nejvýš.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se opět za rok.


Foto zde.


Logická olympiáda

Soutěž pořádaná Mensou ČR založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. V týdnu od 8. do 14. 10. probíhá test základního kola pro 6. – 9. třídu. Test registrovaní žáci vyplňují on-line. Naší školu bude reprezentovat Tomáš Trávníček a
Lukáš Pečenka.

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. žáci 8. a 9. třídy řešili 24 soutěžních úloh z matematiky, fyziky, zeměpisu, chemie, přírodopisu a všeobecných znalostí. Soutěž pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Projektový den - Střední škola spojů a informatiky

Dne 26.9. jeli žáci 8. a 9. třídy do Střední školy spojů a informatiky do Tábora. Po příchodu do učebny dostal každý plán na sestavu LED svítilny. Další hodina byla obzvláště zajímavá, protože žáci stavěli různé obvody na stavebnici. Mohli si vyzkoušet měření napětí, nebo jak funguje kondenzátor. A nakonec následoval vynikající oběd. Všem se to líbilo a přáli bychom si, aby příští setkání bylo také tak skvělé.


Foto zde

Jan Charvát


Poděkování

Žáci a žákyně 1. třídy děkují paní Anetě Herink Morové za sponzorský dar, který nám zlepší a zpříjemní hodiny výtvarné výchovy.


První školní den

3. září nastoupilo do 1. třídy naší školy 16 prvňáčků - 9 chlapců a 7 dívek. Děti přivítal pan ředitel Ing. Mgr.  Jan Cendelín. Zástupci obce, starosta pan Pavel Souhrada, pan  Zdeněk Čeněk a pan Jaromír Fuka přinesli dětem sladkosti. Žáky bude vyučovat paní učitelka Mgr. Helena  Dostálová.


Foto zde.

Úvodní informační schůzka

13. 9. proběhne informační schůzka v jídelně od 16:00 hodin. Zváni jsou všichni rodiče a veřejnost.
  • vize ředitele
  • informace o kroužkách
  • informace o lyžařském kurzu a jiných školních akcích
  • budoucnost naší-vaší školy
  • diskuze
Těšíme se na setkání s Vámi.
ředitel školy Jan Cendelín

Pokyny pro platbu

Prosíme rodiče o platbu za školní akce bankovním převodem. Děkujeme.

Platební údaje:
  • Číslo účtu školní pokladny (ČÚ) 276460577/0300 (na toto číslo účtu zasílejte platby)
  • Variabilní symbol (VS) vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci (zpravidla tel. číslo matky)
  • Specifický symbol (SS) 60869780 (IČO školy)

Úřední hodiny o prázdninách

Kancelář školy
2. 7. - 4. 7. 
23. 7. - 3. 8.
22. 8. - 31. 8. 

9:00 -11:00

Kancelář školní jídelny

2. 7. - 3. 7. 7:00 - 12:00
23. 7. - 31. 8. 6:00 - 13:00