Kroužky MŠ

Kroužky a doprovodné akce MŠ

 • Výtvarné tvoření- ,,Brzy budeme malíři‘‘

 • ,,Veselé zpívání pro radost‘‘

 • Šikovné ručičky - ,,Papír, tužka, nůžtičky – nic pro líné dětičky‘‘

 • Sportovní průprava - ,,Už brzy vyhrajeme‘‘

 • Základy anglického jazyka - ,,Angličtina hrou‘‘

 • Logopedická prevence

- logopedické chvilky a logopedická prevence

 • Zdravá pětka

Prostřednictvím programů Zdravé Pětky motivujeme a seznamujeme děti se základy zdravé výživy a životního stylu. Během školního roku nás navštěvuje lektorka s interaktivními praktickými úkoly, aby si i ti nejmenší otestovali znalosti, jak správně jíst a co je zdravá výživa

 • Hravé lyžování

- kurz lyžování na Monínci

 • Plavecký výcvik

- předškolní děti MŠ – 23. 11. 2021 - 1. 2. 2022


 • Zdravé zoubky

Pod vedením specializované zdravotní sestry se děti učí, jak správně pečovat o své zoubky. Už v předškolním věku je důležité vytvořit pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vést děti k pravidelným preventivním návštěvám

stomatologa.

 • Předčtenářská gramotnost

Doplňující program pod vedením knihovnice, díky němuž se děti rozvíjí v oblasti předčtenářské gramotnosti. Jeho cílem je vzbudit u dětí zájem o knihy a pravidelné návštěvy knihovny.