Kroužky MŠ

Kroužky a doprovodné akce MŠ

  • Výtvarné tvoření- ,,Brzy budeme malíři‘‘

  • ,,Veselé zpívání pro radost‘‘

  • Šikovné ručičky - ,,Papír, tužka, nůžtičky – nic pro líné dětičky‘‘

  • Sportovní průprava - ,,Už brzy vyhrajeme‘‘

  • Základy anglického jazyka - ,,Angličtina hrou‘‘

  • Logopedická prevence

  • Školička bruslení v Milevsku

- logopedické chvilky a logopedická prevence


  • Hravé lyžování

- kurz lyžování na Monínci


  • Předčtenářská gramotnost

Doplňující program pod vedením knihovnice, díky němuž se děti rozvíjí v oblasti předčtenářské gramotnosti. Jeho cílem je vzbudit u dětí zájem o knihy a pravidelné návštěvy knihovny.