Školní družina

Foto zde.

ČERVEN

Na konci školního roku se děti z programu DigiDílny vypravily za známou osobností Bernartic. Navštívily pamětní desku na rodném domě MUDr. Vlasty Kálalové-di Lottiové. Dozvěděly se zajímavosti o jejím životě a také si představily knihu Ilony Borské Doktorka z domu Trubačů, která vypráví o jejím osudu. Děti z Pohádky si zase zahrály na moderátory počasí. Připravily si pro diváky aktuální předpověď na celý týden a v reportáži ji přednesly jako opravdoví moderátoři. Na výrobě perníkové chaloupky se podílela všechna oddělení školní družiny i školního klubu. Vznikla kulisa, která zdobila nejenom pohádkovou cestu v Srlíně, které se účastnilo 110 nadšených dětí. Na jednom ze stanovišť pohádkové cesty nás dokonce reprezentovala naše krásná paní vychovatelka Péťa, která účastníky vítala jako Mařenka. Chaloupka bude nadále sloužit i pro naše budoucí divadelní představení. Posledním projektem, který nás v červnu provázel, byl podmořský svět. Byl zaměřen na získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech jejích podobách. Děti se hravou formou seznámily s jejími vlastnostmi, s životem u vody v našich klimatických podmínkách i ve světě a také s koloběhem vody v přírodě. Vyrobili jsme si medúzy, podmořské ryby a vznikly krásné koláže podmořského života. A společně jsme se také shodli, že přestože máme družinu rádi, na prázdniny se letos moc těšíme. 

školní klub červen

Školní klub květen

Foto zde.

MĚSÍČNÍ AKCE V DRUŽINĚ

Že nevíte, co si pod tímto názvem představit? Tak se pojďte společně s námi ohlédnout za letošním školním rokem, který dětem opět nabídl mnoho zajímavých akcí. Družina, to totiž nejsou jenom programy, do kterých děti chodí každý den podle svého zájmu. Každý měsíc si také zveme odborníky z praxe, vyjíždíme na různé výlety a besedy. Prožili jsme tak vojenské odpoledne s profesionálními vojáky, družinu o podzimních prázdninách jsme si zpestřili dílničkou v Milevsku, proplavali se pod odborným vedením v bazéně nebo navštívili muzeum maškar. Naopak k nám přijela na návštěvu paní knihovnice Rybníčková z Kovářova, která měla připravenou zajímavou besedu o Velikonocích. Naše pozvání přijala i naše bývalá paní učitelka Zdvihalová, která dětem přečetla pohádku a poté si s nimi povídala o oblíbených knihách, které dříve její žáci se zájmem vyhledávali. A také nemůžeme zapomenout na pana včelaře, který nám včeličky do družiny přinesl ukázat. Naší poslední akcí v tomto školním roce byl výlet do kina na animovaný film Ptáci stěhováci, kde jsme měli celé kino jenom pro sebe. :)

Na konci výletu na nás čekala sladká odměna v oblíbené cukrárně, kde jsme mohli zavzpomínat na ty nejlepší zážitky, které jsme díky družině mohli prožít.


Foto zde.

květen

I v květnu bylo v družině pořádně živo. Jogínci si pro své oblíbené sestavy vybrali tentokrát velkou tělocvičnu. A prostor, který se jim nabízel, využili dokonale. Po celé délce tělocvičny se cvičily pozice jako pejsek s hlavou dolů, kobra se zavřenýma očima, strom kymácející se při větru a mnoho dalších ásan, které už zkušení jogíni zvládají s šaolinským přehledem. Tvořílci se zase pustili do recyklace odpadového materiálu a při troše fantazie a kreativity vznikly sofistikované stavby i roztomilí usínáčci. V programu Čiperky a Hýbánky se děti věnovaly pohybovým aktivitám převážně venku na školním hřišti. Zahrály si fotbal, rozhýbaly těla pomocí obručí či švihadel. Venku před školou místo figurek nasadily při hře "Člověče, nezlob se!" kamarády a učily se týmové spolupráci. Počítáním při házení molitanové kostky si zdokonalovaly matematickou gramotnost. Při Logohrátkách zase potrénovaly správnou artikulaci a výslovnost při říkání českých lidových říkadel a básniček. Děti v rámci otevřené družiny dostaly možnost zúčastnit se programů v ostatních odděleních školní družiny. Mohly tak nahlédnout například do II. oddělení Pohádka, kde se děti věnovaly projektu Afrika. Na zahájení každého dne si přečetly příběhy ze staré Afriky. Naučily se africkou píseň i tanec, seznámily se s cestovatelem Jiřím Hanzelkou a ochutnávaly marocké sušenky Ghriba. Nejmenší děti z I. oddělení se do projektu také zapojily. Vyhledávaly si na tabletech o Africe zajímavé informace, malovaly obrázky a při hře na zvířátka, která v Africe žijí, předváděly své emoce. Cílem projektu bylo přiblížit dětem tradiční africkou kulturu, dějiny černého kontinentu a současně je upozornit na to, že zatímco ony žijí v nejvyspělejší části světa, stále existují oblasti, kde lidé trpí hladomorem, nedostatkem pitné vody, krvavými občanskými válkami a děti v chudých oblastech nemohou chodit do školy. 

Foto zde.

BESÍDKA PRO RODIČE

V úterý 7. května si děti ze školní družiny a školního klubu připravily pro své rodiče nacvičená pásma z družinových programů. Návštěvníci tak mohli slyšet přednes básně, shlédli pohádku O poslušných kůzlátkách, zazpívali si společně s dětmi písně svého mládí. Zazněla Pátá, Holky z naší školky, Vadí, nevadí a na písničku s pohybem od Dády Patrasové – Šampión, už publikum doprovázelo tanečníky bujarým potleskem. Na konci besídky předali šikovní účinkující svým rodičům vlastnoručně vyrobený dáreček a následovalo posezení u občerstvení a dobré kávy. Chtěli bychom touto cestou pochválit děti, které byly velmi šikovné a besídka se jim moc povedla. A děkujeme také rodičům za donesené občerstvení a celoroční podporu a přízeň.

Projektový týden ve ŠD/ŠK – Den Země.

Jelikož máme naši planetu rádi, zaměřili jsme se v našem projektu především na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Děti se projektu věnovaly se zájmem a po usilovné práci ho zakončily besedou na radnici s panem starostou.

Školní klub zpracoval záludné, nýbrž trefné otázky, které poté děti z družinového programu Divadélko prezentovaly samotnému panu starostovi.

Cílem besedy bylo utváření si pozitivního vztahu k našemu bydlišti a životnímu prostředí. Děti se ptaly mimo jiné na sběrný dvůr, skládky, čističku vody, jak se u nás v Bernarticích třídí odpad atd.

Na radnici bylo pro naše malé reportéry zajištěno i malé občerstvení, které děti s radostí uvítaly.

Děkujeme panu starostovi za vlídné přijetí a vstřícnost.

Za ŠD a ŠK paní vychovatelky Hořejší, Brčáková.

školní klub duben

Foto zde.

duben

Duben byl v našem zájmovém vzdělávání nabitý projekty. Hned v prvním týdnu děti čekal projekt „Den s dětskou knihou“. Děti si na knižní výstavě představily svou oblíbenou knihu, ve skupinové práci dokreslily děj pohádky, starší děti si daly výzvu s Youtuberem Kovym, kterou s přehledem vyhrála Sofinka Žigová. V KinoKavárně děti začaly psát knihu o sobě, která všechny moc pobavila. A na konci týdne nás navštívil vzácný host – paní učitelka Zdvihalová, která dětem přišla přečíst úryvek z knihy Maková panenka. 

Dalším projektem, který na děti čekal, bylo “Zdravé stravování”. Děti se v něm dozvěděly, jak důležité jsou všechny makroživiny ve stravě, co znamená pravidlo 80/20, co bychom měli ve stravě omezit a jak nezbytný je pro naše tělo pohyb.

Projekt “Dopravní výchova” je všemi dětmi již řadu let velmi oblíbený. Představujeme si v něm mnoho pohybových her, díky kterým se děti zaměří na bezpečná pravidla silničního provozu. Nejmenší děti si nacvičovaly bezpečné přecházení přes silnici, větší děti se zase zaměřily na dopravu a její vliv na klima naší planety. Posledním projektem v tomto měsíci byl náš nejoblíbenější “Den Země”, jehož cílem je rozvíjet u dětí kladný vztah k přírodě a uvědomování si vzájemných vztahů mezi přírodou živou a neživou.

Děti čekala výtvarná dílna, vědomostní kvízy a připravená „šipkovaná“, při které jsme uklidili naši oblíbenou trasu kolem Zámeckého rybníka. Dokument na téma třídění odpadů děti inspiroval k další aktivitě. Děti si zahrály na vědce, kteří se snaží vyvíjet novou metodu, která by ochránila naši planetu Zemi. V  pátek 26. 4. 2024 završil celotýdenní projekt pan včelař, který nám pověděl o nenahraditelnosti včel v našem ekosystému. A nechyběla ani praktická ukázka (samozřejmě dětem donesl ukázat včeličky).


školní klub březen

Foto zde.

březen

Jaro vybízí k vycházkám a pozorování probouzející se přírody. Načerpali jsme inspiraci a družina nám doslova rozkvetla jarními obrázky. Mezi vzácné hosty, kteří k nám zavítali, byla knihovnice paní Štěpánka Rybníčková, která si pro děti připravila povídání o postních nedělích a o Velikonocích. Děti si domů odnesly krásný výrobek, do kterého zasadily semínka řeřichy. V DigiDílně se děti seznamovaly s mobilní aplikací Birdnate, která jim pomohla k rozpoznávání ptactva v přírodě podle zvuku. V KinoKavárně byli v tomto měsíci hlavním tématem blaničtí rytíři. Po vyslechnutí tajuplných příběhů, jak si je napsal sám rytíř Prášil, zpracovávaly děti projekt, ve kterém se seznamovaly s kulturním dědictvím naší země. Pilně jsme se připravovali na velikonoční svátky a zdobili jsme vajíčka různými, i méně známými technikami. Námětů na tvoření bylo opravdu mnoho. Příjemnými chvílemi při tvoření jsme si navodili krásnou atmosféru před blížícími se Velikonocemi. A účastnili jsme se také VELIKONOČNÍHO JARMARKU ŠKOLY, který se letos opravdu vydařil. Přejeme všem krásné Velikonoce plné jarní pohody.

Videa zde.

Bernartická družina žije i o prázdninách

Výlety, poznávací výpravy, zajímavé projekty, široká nabídka družinových programů, to vše u nás děti v družině najdou. Ne jinak tomu bylo i o jarních prázdninách. V rámci sportovní všestrannosti si doplnily zbývající disciplíny Olympijského víceboje a poctivě se tím připravovaly na okresní kolo této soutěže. Hrály fotbal, házenou, oblíbenou schovávanou uvnitř i venku. Hlavním tématem bylo mnoho různých soutěží ve skoku přes švihadlo. Kreativní činností, která děti po celý týden provázela, byla mimo jiné i japonská origami. Vznikly opravdu krásné a pečlivé výrobky. Děti zpívaly, tančily, v hudebním kvízu poměřovaly svou paměť. Prožitkové aktivity dávaly dětem prostor zažívat pocit radosti, zachovávat si svou zvídavost, být aktivními a smysluplně trávit volný čas se svými kamarády.

KOLEKTIV VYCHOVATELŮ ŠD + ŠK při ZŠ a MŠ BERNARTICE okr.Písek


Foto zde.

únor

Měsíc únor byl ve školní družině převážně v duchu masopustu a zábavy. V Pastelce děti při skupinové práci pomocí Maxi omalovánek vybarvily dinosauří svět. Nakonec každý ještě přidal svého malého právě vylíhnutého dinosaura. Na Valentýna si děti vyrobily medvídky s věnováním a při zábavném tvoření si z papírových pytlíků a papírů k recyklaci vyrobily klauna. I naše nejmenší děti v družině se snažíme seznámit s IT technologií. Pomocí aplikace Quiver na tabletu si každý dle svého výběru vybarvil obrázek s postavičkou, kterou následně pomocí tabletu "oživil" a promítal si svůj obrázek ve 3D, či si s ním zahrál různé hry. V Krtečkovi děti provázela ctnost Jedinečnost, ve které se seznámily s tím, že je dar být sám sebou. A že své přednosti mohou využívat pro dobrou věc. V programu Sporťáček si po dlouhé době děti užily zimních radovánek. Na konci prvního pololetí to byly bobové sporty ve skiareálu “Zámecká hráz”, hokej a krasobruslení zase v “Bernartické Ice areně”. V olympijském víceboji se začátkem února začaly pomalu chystat na nejtěžší silové disciplíny. Lezly po tyči, laně, řádily na kruzích. Hrály si na veverky, datly a opice. Objevily i nové “Tarzany”. Přestože je únor velmi krátký měsíc, stihli jsme si v družině užít spoustu her a zábavy.

Školní klub: Únor v mikinách venku, copak se to děje? Počasí v únoru se nám směje? A co ten vítr, jaký foukal? Zimní zvířátka, jak v lese žijí? Co masopust, kdo má půst? A jaké masky zas? Všechny tyto otázky nás v únoru provázely ve školním klubu. A to není všechno, v tělocvičně a venku chtěly děti být a pohyb do aktivit v klubu zařadit. Zkrátka, super zábavný odpolední program v našem kreativním klubu je zárukou skvěle prožitého odpoledne.


školní klub únor

JARNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vážení rodiče,

jako každý rok Vám nabízíme možnost přihlásit své dítě na provoz školní družiny v době jarních prázdnin, tedy od 26.2. - 1.3.2024

ŠD bude otevřena v případě zájmu sedmi a více dětí. Provozní doba ŠD bude od 08:00 do 16:00 hodin. V případě, že bude ŠD otevřena, bude dětem zajištěn také oběd. Oběd si prosím přihlaste v jídelně školy. V případě zájmu odevzdejte přihlašovací formulář jednomu z vychovatelů nejpozději do 19.2.2024

Přihláška: zde

Školní klub leden

Foto zde.

leden

ŠKOLNÍ DRUŽINA :

V lednu se děti ze školní družiny účastnily výletu do milevského muzea maškar, kde si vyrobily vlastní masku a vyslechly doprovodný program. V družinovém programu Jogínci využily mrazivého počasí a oblíbené sestavy si tentokrát zacvičily na ledu. I Klubík si užil počasí, které vybízelo k zimním aktivitám. V Krtečkovi si na motivy pohádky Tři prasátka vyzkoušely, jak důležitá je poctivost při skupinové práci. V KinoKavárně se starší děti pustily do vlastní loutkové pohádky. V Pastelce a Logohrátkách pilně pracovaly na svých výtvorech. V Divadélku zpracovaly dramatický projekt. V DigiDílně i Klubíku se zaměřily na prevenci.  

ŠKOLNÍ KLUB :

S novým rokem přišla do školního klubu vlna čerstvosti a energie, nesoucí s sebou vzrušující zážitky z prázdnin a nové zkušenosti. Vstoupili jsme do tohoto roku s čistým štítem, novými výzvami a nemalou dávkou pohybu v tělocvičně. Klubová pravidla : ,, nejsem na to sám/sama" a ,,pravda je základ naší komunikace", jsou již dětmi zvládána skvěle. Tato pravidla vytvářejí základní hodnoty a posilují soudržnost mezi členy klubu. V projektu Škola budoucnosti děti nešetří kreativitou, recyklovatelným materiálem i novými nápady. 


Foto zde.

prosinec

Krásné Vánoce plné dárků, které se nedají koupit ani zabalit.

A vše dobré v novém roce 2024

přeje kolektiv zaměstnanců školní družiny.Foto zde.

listopad

ŠKOLNÍ DRUŽINA :

I měsíc listopad byl v našich družinových programech nabitý bohatými činnostmi. V Pastelce se nejmenší děti pustily do psaní dopisu pro Ježíška. Na Muzicírování a v Notičce zase děti nacvičovaly koledy na vánoční besídku. Také Divadélko se poctivě připravovalo na vystoupení se svou pohádkou O dvanácti měsíčkách. Na podzimních výpravách děti v Tvořílkovi plnily rozmanité úkoly. Vyzkoušely si netradiční ochutnávku podzimních plodin. Seznámily se s obsahem vitamínů v jednotlivých druzích ovoce a zeleniny a zpracovaly na toto téma zajímavý projekt. V Kinokavárně se pustily nejstarší děti do návrhu vlastního krátkého filmu. Novou jógovou sestavou děti v Jogínkách poprosily sluníčko, aby je ještě svými paprsky zahřálo, než se vlády ujme paní Zima. Zvážit dobré i zlé, naslouchat oběma stranám a zůstat nestranným. Tím vším je provedl v tomto měsíci preventivní program Krteček. Všechna oddělení nadšeně vyráběla výrobky na školní jarmark, který se i letos mimořádně vydařil. Všem děkujeme za podporu. Výtěžek z vánočního jarmarku bude použit na výtvarné a kreativní potřeby pro další tvoření.

ŠKOLNÍ KLUB :

V tomto měsíci jsme pocítili potřebu klidu, pohody a relaxace, vždyť i příroda se pomalu ukládá k odpočinku. Relaxační činnosti, popíjení čaje, učit se pracovat s dechem, tvoření křížal a připravování se na vánoční jarmark, to byl kreativní listopad v našem školním klubu.


Foto zde.

Plavání Milevsko 

Po roce se opět družinové děti vydaly do bazénu. Marodka byla minimální, v bazénu nás bylo opravdu plno a voda se vařila. Teplá voda a bohatý plán činností nedaly nikomu chvilku na vydechnutí.  Po úvodní plavecké části plné splývavých poloh jsme se pustili do vodních hrátek. Skákali jsme, napodobovali delfíny, proplouvali obručí, lovili kolíčky i ztracené náušnice, závodili ve dvojicích a hráli vodní pólo. 

Nešlo o učení se plavat, ale pro mnohé si vodu po dlouhé době opět užít a to se dle reakcí povedlo.

Za ŠD Mgr. Michal Háša


Foto zde.

družina v kině

Ani o podzimních prázdninách družina naší školy nepřerušila provoz. Ve čtvrtek vyrazily všechny děti na výlet do Milevska, kde se zúčastnily prázdninové dílny a vyráběly si houby. Následovalo promítání animovaného filmu Mezi živly. Po návštěvě kina jsme se podívali do milevského infocentra, kde se právě konal Den infocenter. Zde děti obdržely drobné dárky. Do odjezdu autobusu zpět do Bernartic jsme se ještě stihli zastavit v pekárně na autobusovém nádraží. Ve škole nás pak již čekal dobrý oběd a spousta her. Naše paní kuchařky na nás ochotně počkaly s obědem a výborně nám uvařily.

Druhý prázdninový den jsme kreativně vyráběli, hráli si a skotačili. Prázdniny v družině jsme si všichni příjemně užili.

Za ŠD Blanka Volfová.


Foto zde.

Říjen

V Malovánkách i ve Tvořílkovi jsme se snažili kreativně pracovat převážně venku. A díky krásnému babímu létu tak vznikly barevné a velmi povedené výtvory. Na Jogínky jsme často vyráželi cvičit ven na sluníčko.V Krtečkovi jsme tento měsíc probírali ctnost „Respekt“. Mimo jiné jsme si připomněli, že kolem nás jsou děti různých národností, které pocházejí z jiných koutů a krajin naší krásné planety a je na nás, abychom se dokázali vzájemně respektovat, ať pocházíme odkudkoliv. V Kinokavárně s většími dětmi jsme si pouštěli žánr němého filmu. Dozvěděli jsme se zajímavosti o legendě Charliem Chaplinovi. Vyluštili jsme mnoho kvízů, a dokonce jsme stihli rozpracovat scénář na vlastní film. Také Sporťáčku přálo počasí, a tak děti zvládly splnit všechny předepsané atletické disciplíny Olympijského víceboje. Jakmile zavládlo horší počasí, zabydleli se malí sportovci ve školní tělocvičně, kde byly na pořadu disciplíny Olympijského diplomu, dle kterých mohl pan učitel určit jejich potenciál pro různá sportovní odvětví. Nezapomněli ani na ostatní pohybové hry a koordinační zapeklitosti. I ve školním klubu podzim zaklepal na dveře, a jakožto skvělý malíř přinesl přírodě nové barvy. V místnosti zavoněl teplý čaj, a děti se tak pustily do práce. Výsledkem je útulné prostředí přizpůsobené zájmům dětí.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vážení rodiče,


nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě na provoz školní družiny ve dnech podzimních prázdnin, tedy ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. 2023. Školní družina bude otevřena v případě zájmu sedmi a více dětí. Provozní doba školní družiny bude od 8:00 do 16:00 hodin.

V případě, že bude školní družina otevřena, bude dětem zajištěn také oběd. Tyto obědy si prosím přihlaste v jídelně školy. Program družiny bude s podzimní tematikou.

V případě zájmu vyplňte přihlašovací formulář do 18. 10. 2023

Přihláška zde.

Foto zde.

ZÁŘÍ 2023

V září si všechny děti z družiny a nově také ze školního klubu užívaly bohatých programů z nabídky nejrůznějších aktivit zájmového vzdělávání,  které si pro ně po celý školní rok budou připravovat jejich vychovatelé. Oblíbenou Pohádku, Divadélko, LogoHrátky a Sporťáček už všechny dětí znají. Ale co takhle DigiDílna, KinoKavárna, Muzicírování, Kreativní program a mnoho dalších nových programů…?

Zeptejte se Vašich dětí, jak se jim v programech líbí. 

A nezapomeňte nás sledovat na oficiálním webu ZŠ a MŠ Bernartice – ŠKOLNÍ DRUŽINA https://www.zsbernartice.eu/skolni-druzina  


Foto zde. 

Vojenské odpoledne pro rodiče s dětmi

V úterý 19.9.2023 nás v družině navštívili profesionální vojáci z posádky Tábor. Pro naše děti to byl nejlepší možný způsob, jak se s profesí vojáků seznámit a doslova si ohmatat, co tato práce, poslání obnáší. Zvláště pro chlapce, kterých máme v družince i ve školním klubu velkou většinu, byla tato návštěva velice atraktivní a zájem vzbuzující. Děti si po malování na obličej vyzkoušely vojenskou vestu s veškerým vybavením včetně vojenské helmy. Poté se přesunuly na stanoviště, kde si vyzkoušely střílení na terč, dále na plechovky a nakonec si poměřily síly v hodu granátem. Pro rodiče bylo připraveno občerstvení u výborné kávy. Děkujeme vojákům za jejich návštěvu a rodičům za milou společnost.

Provozní doba družiny