Mateřská škola

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

Všechny děti nahlášené na prázdniny mají od 27.7. přihlášenou stravu. Rodiče si stravu odhlašují sami ve školní jídelně.Úplata za předškolní vzdělávání je stejná jako v průběhu škol. roku.

Přijatí žáci do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Reg. č. 1 přijata

2 přijata

3 přijat

4 přijat

5 přijata

6 přijat

7 přijat

8 přijat

9 přijata

10 přijata

11 přijat

12 přijata

13 přijat

14 přijat

15 přijata

16 přijata

17 přijat


informace pro rodiče

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční na začátku září 2020. Podrobné informace podá ved. učitelka - telef. číslo 774736596

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROVOZU MŠ

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20


Organizace příchodu do MŠ a odchodu z MŠ

 • Do mateřské školy nesmí vstoupit žádná osoba s příznaky infekce dýchacích cest.
 • V případě, že se příznaky infekce projeví u dítěte během pobytu v MŠ, bude okamžitě izolováno a bude kontaktován zákonný zástupce.
 • Dítě bude do MŠ doprovázet a vyzvedávat maximálně jedna osoba, při cestě do MŠ budou mít dospělí i děti zakrytá ústa rouškou a při vstupu do budovy budou dodržovat odstupy v souladu se současnými mimořádnými opatřeními.
 • Při vstupu do MŠ si dospělí i děti vydezinfikují ruce připravenou dezinfekcí.
 • V šatně i na chodbách budou dodržovány odstupy od dalších osob v souladu se současnými mimořádnými opatřeními.
 • Roušku, ve které dítě přijde do MŠ, uloží doprovázející osoba do uzavíratelného obalu a ponechá v šatně. Doprovázející osoba bude mít ústa zakryta rouškou po celou dobu pobytu v MŠ a nebude se v MŠ zdržovat déle, než je nezbytně nutné.


Organizace pobytu dětí v MŠ


 • V souladu s doporučením MŠMT budou děti trávit velkou část dne na zahradě MŠ. Žádáme proto rodiče, aby vybavili děti vhodným oblečením (i náhradním v igelitové tašce) – počítejte s chladným počasím v dopoledních hodinách.
 • Děti si do MŠ nemohou nosit žádné vlastní hračky, plyšáky, atd. z domova.
 • K zajištění pitného režimu si přinese dítě svoji láhev na pití – viditelně podepsanou. Tu si každý den s sebou odnese domů k vyčištění, vydezinfikování. Lahev si každé dítě samo pozná (budeme ji nosit s sebou na zahradu).
 • Stravování bude zajištěno běžným způsobem v plném rozsahu za zvýšených hygienických opatření.Provoz o letních prázdninách

Prázdninový provoz Mš 27.7.2020 - 23.8.2020

OTEVŘENÍ ŠKOLkY

od 25. 5

Souhrnné informace o provozu školy naleznete zde.

Výtažek nejdůležitějších informací:

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Při prvním vstupu do školky předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která jsou ke stažení na stránkách školy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Dokument ke stažení.

Zápis do mateřské školy

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021


Na základě mimořádným nařízením vlády vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.


Zápis bude probíhat bez účasti dětí i zákonných zástupců.


V termínu od 2. května 2020 do 16. května 2020. Zákonný zástupce odevzdá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemně nebo v elektronické podobě.

Prosím zákonné zástupce, aby doručili žádost co nejdříve, tedy do 7.5.2020. Usnadní nám to administraci zápisu. Děkujeme.


Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (schránka školy: n43mbgd)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),

3. poštou,

4. osobní podání: upřednostňujeme vhození do poštovní schránky školy, popřípadě v úředních hodinách do kanceláře školy

Seznam odevzdávaných dokumentů:

1) žádost o přijetí

2) zápisní list

3) evidenční list

4) přihláška dítěte

5) kopie rodného listu (nemusí být ověřená)

6) kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení o očkování

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor na stránkách školy), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.


Dokumenty k zápisu budou k dispozici na našich webových stránkách v dokumentech mateřské školy - "Zápis do MŠ" nebo v kanceláři školy v úředních hodinách (pondělí, středa 7:00 – 12:00). V případě, že se nemůžete dostavit v úředních hodinách, volejte: 604131774 nebo pište na e-mail cendelin@zsbernartice.eu a domluvíme si individuální schůzku.

Ing. Mgr. Jan Cendelín,v.r.

ředitel ZŠ a MŠ Bernartice


Materiály na procvičování

V týdnu od 23.3.- 27.3. si mohou rodiče vyzvednout v MŠ materiály na procvičování pro předškoláky. Po tel. domluvě na tel. 774736596, nebo od 8.00 hod.do 10.00 hod vMŠ

Informace pro rodiče

24.3.2020 zrušena beseda na téma Šikana

Plán práce březen

2. 3. Zdravé zoubky

 • výuka ústní hygieny a správné čištění zubů se specializovanou zdravotní sestrou
 • pro předškolní děti
 • začátek v 9:00 hodin, cena 30 Kč

9. 3. - 15. 3. Jarní prázdniny

 • provoz v 1. třídě MŠ

19. 3. Sluníčkový den

 • žlutá trička
 • vítání jara, soutěže, malování

20. 3. Povídání o včelkách

 • projektová výuka
 • začátek v 8:30 hodin, cena 50 Kč

Návštěva knihovny

 • všechny děti

Jarní zdobení školky

Foto zoubky.

plán práce únor

6. 2. Karneval pro děti v MŠ

 • všechny třídy MŠ
 • soutěž o ne... masky
 • diskotéka

10. - 14. 2. Barevný týden

 • barevné tvoření s dětmi

17. 2. Doprava s medvědem

 • dopravní výchova
 • cena 50 Kč, začátek v 9:00 hodin.

24. 2. - 28. 2. Hravé lyžování

 • lyžařská škola Monínec, pro přihlášené děti
 • ostatní děti budou spojené v MŠ

Návštěva masopustního průvodu

Návštěva knihovny

 • dětské oddělení.

Foto z maškar.

Foto Monínec.

Plán práce leden

9. 1. Hračkový den

 • aneb, co jsem dostal od Ježíška
 • děti si můžou přinést do MŠ hračku od Ježíška

Sněhulákový den

 • přesunut z prosince
 • soutěže o nejhezčího sněhuláka všech tříd MŠ
 • odměny pro děti

Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

 • ukázka vyučování

23. 1. "Jíme zdravě"

 • divadlo Hugo Fugo
 • cena 50 Kč začátek v 9:00 hodin.

Informace pro rodiče předškoláků

28. 1. Schůzka rodičů předškoláků v ZŠ

 • od 15:00 hodin.
 • informace o zápisu do ZŠ
 • bedesa na téma "Školní zralost" s Mgr. Hanou Mahdalovou

Plavecký výcvik: 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1. 2020

Fotky sněhulák zde.

Fotky návštěva 1. třídy.

Foto zde.

Plán práce prosinec

3. 12., 10. 12., 17. 12. Plavecký výcvik

 • předškoláci jezdí každé úterý na plavání do Písku

5. 12. Mikulášská nadílka

 • návštěva Mikuláše a četů v MŠ

Vánoční posezení s rodiči spojené s vystoupením dětí

 • 11. 12. - 3 třída ve své třídě v ZŠ od 15:00 hodin
 • 12. 12. - 1. a 2. třída - ve své třídě od 15:00 hodin a 15:30 hodin

13. 12. Vánoční pirátské čtení

 • žáci 4. třídy ZŠ přijdou číst a vánočně tvořit společně s dětmi

16. 12. Vánoční nadílka

 • dopoledne v každé třídě

16. 12. Vločka Sněhulka

 • divadelní představení (divadelní společnost Kašpárek)
 • začátek v 8:45 hodin, vstup 45 Kč

Sněhulákový den

 • soutěž o nejhezčího sněhuláka všech tříd MŠ
 • odměny pro děti

Vánoční prázdniny - 20.12. - 5. 1. 2020

 • MŠ zavřena

Foto plavání.

Foto návštěva knihovnice.

Foto zde.

Plán práce listopad

1. 11. Návštěva paní knihovnice z Milevska

 • čtenářská pregramotnost
 • pro předškolní děti, cena 30 Kč

6. 11. Zvířátka ze ZOO Hluboká

 • návštěva malých zvířátek v MŠ

11. 11. Smolíček

 • divadelní představení
 • začátek v 9:30 hodin, cena 50 Kč

12. 11. Lístečkový den

 • barevné tvoření z podzimních listů

19. 11. Plavání

 • předškolní třída - 10 lekcí - vždy v úterý
 • začátek v 8:30 hodin - plavecký stadion v Písku
 • odjezd v 7:40 hodin od Sokolovny, návrat na oběd

Návštěva místní knihovny

 • dětské oddělení
 • 1. a 2. třída MŠ

Vánoční a zimní zdobení školky

Foto les.

Foto zoubky

Foto zde.

Plán práce říjen

Začínají odpolední zájmové aktivity

 • pro předškolní děti v ZŠ
 • informace v MŠ

Zdravá pětka

 • Prostřednictvím programů Zdravé Pětky motivujeme a seznamujeme děti se zásadami zdravé výživy a životního stylu. Během školního roku nás navštěvuje lektorka Lucka s interaktivními praktickými úkoly, aby si i ti nejmenší otestovali znalosti, jak správně jíst a co je zdravá výživa

1. 10. Zdravé zoubky

 • výuka ústní hygieny a správné čištění zubů se specializovanou zdravotní sestrou
 • pro 3. třídu MŠ
 • začátek v 9:00 hodin, cena 30 Kč

11. 10. Fotografování

 • Zima na ledě
 • začátek v 8:00 hodin

14. 10. - 18. 10. Bramborový týden

 • celý týden si hrajeme a tvoříme z brambor
 • hry, odměny pro děti

21. 10. Není poklad jako poklad

 • divadelní pohádka (divadelní společnost Okýnko)
 • začátek v 9:00 hodin
 • vstupné 45 Kč

21. - 25. 10. Sběr papíru

 • děti mohou nosit papír do ZŠ i MŠ

Podzimní prázdniny 29. - 30. 10.

 • MŠ v provozu (omezený provoz v jedné třídě)

Výlov rybníka Pilný

 • 2. a 3. třída MŠ

Exkurze do sběrného dvora v Bernarticích

 • třídění odpadu

Foto zde.


Plán práce září

 • Seznamování s novým prostředím školky a školy (nejmenší a předškoláci)
 • 10. 9. Schůzka s rodiči
  • základní informace o MŠ pro školní rok 2019/2020
  • začátek v 16:00 hodin MŠ (II. oddělení - nahoře)
 • 12. 9. Klokánkový den
  • dopolední dovádění s cenami pro děti
 • 18. 9. Opékání buřtů
  • na zahradě MŠ
  • vhodné oblečení a obuv, termín může být změněn podle počasí
 • 26. 9. Šmoulové
  • divadelní vystoupení (divadelní společnost Kašpárek)
  • cena 45, začátek v 9:00 hodin v MŠ

Foto zde.