Mateřská škola

Foto zde.

Klokánkový den

9. září přiskákali na zahradu MŠ malí i velcí klokánci. Soutěžili ve skákání v pytli, v hodu na cíl, ve střelbě na branku i ve skákání na trampolíně. Všichni klokánci byli úspěšní a vyhráli sladkou odměnu.

Kolektiv učitelek MŠ

Informace

Vážení rodiče,

vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění COVID – 19, nastavila naše mateřská škola od 1.9.2020 tato opatření dle manuálu vydaného MŠMT ČR a MZd ČR.

1. Do budovy mateřské školy nesmí vstoupit osoba, která vykazuje známky infekčního onemocnění dýchacích cest (rýma, kašel, teplota). Pokud má dítě alergický kašel nebo alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení od dětského lékaře.

2. Na doprovod dítěte do mateřské školy i pro dítě se vztahují pravidla chování stanovená Ministerstvem zdravotnictví.

3. Doprovod dítěte, vždy jedna osoba v prostorách mateřské školy a ta se bude pohybovat v budově školy jen po dobu nezbytně nutnou.

4. V šatně mateřské školy budou vždy maximálně 2 děti s doprovodem, ostatní počkají venku či na chodbě.

5. Po vstupu do mateřské školy si děti i doprovod řádně vydezinfikuje ruce.

6. Každé dítě bude mít v úložném boxu v šatně 1 čistou roušku pro případ potřeby.

7. Do mateřské školy si děti nebudou nosit žádné hračky ani na spaní.

8. Rodiče sdělí paní učitelce telefonní kontakt (vždy dostupný) či jeho změnu.

9. Onemocnění dítěte rodiče oznámí mateřské škole telefonicky.

10. Budou li rodiče potřebovat sdělit paní učitelce důležité informace týkající se vzdělávání dítěte, dohodnou si schůzku s paní učitelkou.

11. Děti si budou před vstupem do třídy mýt ruce mýdlem a vodou.

12. Stravování dětí v mateřské škole bude probíhat v běžné podobě se zvýšenými hygienickými opatřeními.

13. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, budou rodiče neprodleně telefonicky kontaktovány a jsou povinni si dítě v co nejkratším čase z MŠ vyzvednout.

14. Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

15. V případě, že se onemocnění či karanténa bude týkat více jak 50% předškolních dětí má mateřská škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (multimediální forma řízeného studia) dětem, pro které je vzdělávání povinné (předškoláci). Ostatní děti budou pokračovat v prezenčním (denním) vzdělávání.

16. Pokud bude z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázaná přítomnost dětí v mateřské škole, bude mateřská škola poskytovat výhradně distanční vzdělávání dětem, pro které je vzdělávání povinné. Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.


Plán práce - září

Seznamování dětí s novým prostředím školky a školy (nejmenší i předškoláci)


8. 9. Schůzka s rodiči

 • základní informace o MŠ pro školní rok 2020/2021

 • začátek v 15:30 hodin v MŠ (II. oddělení - nahoře)

9. 9. Klokánkový den

 • dopolední dovádění s cenami pro děti

14. 9. Jak se uspává příroda

 • divadelní vystoupení (divadelní společnost Okýnko)

 • cena 50 Kč, začátek v 9:00 hodin v MŠ

16. 9. Opékání buřtů

 • na zahradě MŠ (vhodné oblečení a obuv, termín může být změněn podle počasí)

21. 9. Envi-centrum Horaždovice

 • projektový den pro 3. třídu

 • program o třídění odpadu

29. 9. Pohádková kovárna - Selibov

 • projektový den pro 2 a 3. třídu

Fotbalový turnaj mateřských škol

 • fotbalový stadion Bernartice

 • termín bude upřesněn

Foto - Loučení s předškoláky 2020