Základní škola

ředitelské volno

 • Na základě epidemiologické situace v kraji vydala krajská hygienická stanice společně s hejtmanem Jihočeského kraje doporučení k uzavření škol a vyhlášení ředitelské volno na 25. 10. a 26. 10. 2021.

 • V nutném případě je možné využít školní družinu od 7:00 do 16:00 hodin. V případě zajmu prosím o okamžité nahlášení (nejpozději do pátku 22. 10. 10:00) na cendelin@zsbernartice.eu nebo telefon: 604 131 774

 • Obědy jsou automaticky odhlášeny. Kdo bude chtít jít na oběd je nutné si oběd přihlásit.

 • Mateřská škola je bez omezení.

 • Z výše uvedeného důvodu vyhlašuji ředitelské volno ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021.

Ing. Mgr. Jan Cendelín

Naše škola v jihočeské televizi

Kdo neviděl naší školu v televizi je možné si video pustit zde.

školní družina

Vážení rodiče, ve středu 27.10. během podzimních prázdnin je možné využít naší školní družinu od 7:00 do 16:00. V případě zájmu, sdělte prosím tuto informaci paním vychovatelkám, a to nejpozději do čtvrtka 21.10. Družina se otevře, pokud bude alespoň 5 žáků. Školní jídelna vaří.

škola hrou

Dneska od 17:00 bude naše škola na Jihočeské televizi. Budeme cca v 30 minutové smyčce, můžete nás vidět až do zítra do 17:00. Pokud nestihnete vysílání, nevadí. nahrávku zveřejníme na našem webu i fb. Najdete ho i na stránkách Jihočeské televize v programem: "Škola hrou".

Podívejte se všichni, jak nám to šlo.

Foto zde.

Odborné workshopy v Milevsku

Dne 12.10.2021 se dívky 9. ročníku zúčastnily workshopu v milevském Květinářství Srdíčko a chlapci navštívili rodinný podnik „Hydraulika - Ladislav Klíma Milevsko“. Oba workshopy zprostředkovala Jihočeská hospodářská komora v rámci krajského vzdělávacího projektu „IKAP“.

Děvčata přivítala paní Eva Suchanová, která provozuje rodinné květinářství již od roku 2002. Seznámila děvčata s provozem firmy, představila profesi aranžérky a floristky, prakticky jim předvedla aranžování květin. Svoji šikovnost si pak děvčata vyzkoušela na vlastním aranžmá z živých květin.

Děkujeme paní Suchanové i paní Peckové za velmi příjemně prožité dopoledne, za občerstvení a milou pozornost, kterou si pro nás připravily.

Také hoši si dopoledne užili. Udělali si představu o tom, jak vypadá výrobní dílna, seznámili se s různými opravářskými nástroji, stroji a postupy. Viděli zaměstnance v akci, vyzkoušeli si práci s polotovarem, rozpohybovali dílenský jeřáb či zhlédli operaci programování CNC stroje. Paní Klímová také chlapcům objasnila, jakou pracovní dráhu musí ujít k tomu, aby se stali kvalifikovaným zaměstnancem jejich firmy a pohovořila o velké poptávce po odborných profesích na současném pracovním trhu.

Na závěr nás čekalo milé občerstvení. Velké díky zaměstnancům a paní Klímové za příjemně strávené chvíle v jejich firmě.


Mobilní planetárium

V pondělí 4.října do naší školy „přiletělo“ MOBILNÍ PLANETÁRIUM. V nafukovacím stanu – planetární kupoli - se dětem během chvilky objevil podmořský svět, planeta Země nebo i celý vesmír.

Prvňáčci si vybrali příběh Se zvířátky o vesmíru, kde ježek, zajíc, krtek a sova chtějí prozkoumat raketovou základnu a pomáhá jim v tom chytrý myšák,

Druhá třída se v příběhu Korálový útes vydala s rybkou Jakem a Mrňousem zachránit korálový útes a dozvěděla se jak vzniká příliv a odliv.

Čtvrťáci si nechali v Příběhu stromu unést projektem, který v broučí škole vytvořili beruška Dorotka, světluška Mirek a chroust Toník. Animovaný příběh motivuje k ekologii a ohleduplnosti.

Poslední skupina – třeťáci a páťáci – se rozhodli pro klasiku. Ze Země do vesmíru se jmenoval poslední příběh, kde se děti dozvěděly téměř vše, s čím se mohou ve vesmíru setkat.

Celý zážitek byl ještě umocněný tím, že se u projekce mohlo ležet a každý byl příběhem doslova pohlcen.

Akce se uskutečnila díky podpoře z projektu MAP ORP Milevsko II, jehož realizátorem je MAS Střední Povltaví.


Foto zde.

iqlandia

Po mnoha odkladech se konečně uskutečnila exkurze do iQLANDIE v Liberci.

Cesta byla dlouhá, ale vyplatila se. V iQLANDII se nám moc líbilo. Exponáty byly zajímavé, poučné a bylo super, že jsme si všechno mohli vyzkoušet a osahat. Je velice těžké říct, co bylo nejlepší, protože všechno bylo skvělé.

Abychom využili i přívětivého počasí, vydali jsme se na blízký Ještěd a prohlédli jsme si Liberec pěkně z výšky.


Poté následovala cesta domů. Všichni jsme se těšili na návštěvu občerstvovacího zařízení McDonald’s nebo KFC. Leč inženýři při plánování těchto obchodů zapomněli na příjezd hladových děti a učitelů autobusem.

I přes tuto malou komplikaci se výlet povedl a bylo to super. Jen je škoda, že je Liberec tak daleko.

P.S. Už aby byly teleporty a mohli jsme se tam chodit podívat častěji.


MODERNIZACE VYBAVENÍ VE ŠKOLE

Na naší škole jsme během prázdnin dovybavili tělocvičnu. Díky dotačnímu programu jihočeského kraje Podpora sportu jsme mohli pořídit hrazdu, dvě trampolíny, cvičné kladiny, bedny a sítě do branek. Podpora z kraje činila 50 000,-Kč. Věříme, že nové vybavení nám opět pomůže posunout atraktivitu a kvalitu tělesné výchovy a sportovních kroužků.

přednáška na téma šikana

 • Kdy? 14. 10. 2021 v budově ZŠ

 • V kolik? 15:30 hodin

 • Pro koho? Rodiče dětí v MŠ a žáků 1. a 2. třídy ZŠ

 • Lektor: Mgr. Váchová krajský metodik prevence

Srdečně zveme!!

Neposkytnutí dotace

Z důvodu neposkytnutí dotace z MŠMT se sportovní kroužky platí.

Prosíme o zaplacení do 9. 9. 2021.

Foto zde.

ZEMĚRÁJ – 1. stupeň

Začátek školního roku jsme si užili v zážitkovém parku v Kovářově. Zuli jsme si boty a hurá do herny, kde jsme se pořádně vydováděli a lámali hlavy nad nejrůznějšími hlavolamy. Pak jsme zdolali naboso stezku dlouhou 1 km. Nohy nám masírovaly např. kamínky, šišky nebo jehličí, místy jsme se brodili blátem, studenou vodou v potoce a část stezky jsme museli zvládnout i naslepo. Cestou jsme se dozvěděli i mnoho zajímavostí z naší přírody. Ve středověké vesničce jsme se seznámili s tehdejším způsobem života, viděli jsme, jak se dříve mlela mouka, pekl chléb, tkala látka a vyrábělo nádobí na hrnčířském kruhu. Někteří z nás si dokonce vyzkoušeli, jak se dříve hledala voda pomocí proutku. Nakonec jsme si zakoupili suvenýry a občerstvili se v místní stodole.

Mgr. Lenka Trojáčková

Foto zde.

Laser game 9. třída

Náš školní rok začal slibně…

V pátek 3.9 si totiž naše devítka bezva užila.

Celá třída navštívila Laser arénu v Písku, kam jsme se chtěli podívat už na konci loňského školního roku.

Bojová nálada panovala už v autobuse, kde jsme se rozdělili na 4 týmy, které mezi sebou soupeřily.

A protože máme super třídní, i ona se zapojila do hry.

Musíme se pochválit, patříme všichni mezi dobré střelce, ale vždycky je někdo nejlepší.

Predátorem našich her byl Fanda Ďulík.

Po aktivním dopoledni nám pořádně vyhládlo, takže jsme při rozchodu všichni vzali útokem místní restaurace a odměnou byl burger, kebab, sushi, zmrzka atd.

Byl to super výlet a těšíme se na další!!!


Vaše 9.třída


Nabídka doučování pro všechny zdarma

Národní program doučování nabízí a financuje v období září-prosinec 2021 všem zájemcům ve školách doučování šité na míru.

Cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky. Je to příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah.

Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo.

Doučování bude probíhat ve skupinkách i individuálně, vždy před či po vyučování, je určeno pro první i druhý stupeň. Vše záleží na domluvě. Povedou je pedagogičtí pracovníci školy. Doučování může probíhat z každého předmětu, o který budete mít zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.

Co dělat v případě zájmu? Kontaktujte třídního učitele nebo přímo vyučujících daného předmětu (osobně, písemně přes či email) a domluvit se s nimi. Stejně tak budeme my oslovovat žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost.

Zahájení: předpoklad v týdnu od 20.9.2021

Doučování je pro žáky zdarma.kluby

Od 6.9. 2021 začínají tyto kluby:

 • Sportovní hry pro 1. - 2. třídu

 • Sportovní hry pro 3. - 5. třídu

 • Florbal 1. - 4. třída

 • Čtenářský klub pro 2. - 3. třídu

 • Badatelský klub 2. až 5. třída

 • Klub mediální výchovy

 • Anglický klub (5. - 9. třída)

1. třídní schůzka

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které se konají:

 • 16. 9. 2021 v jídelně od 15:30 hodin.

 • Po společné časti bude schůzka 1. třídy.Foto zde.

První školní den

Ve středu 1. září 2021 se poprvé do školních lavic posadilo 21 prvňáčků (13 chlapců a 8 dívek). Děti a jejich rodiče přivítali jejich třídní učitelka Mgr. Dana Růžičková a zástupce ředitele Mgr. Miroslav Ťoupal a popřáli jim hodně trpělivosti a radosti ze školních úspěchů. Od zástupců obce – starosty P. Souhrady, J. Fuky a Z. Čeňka děti obdržely spoustu sladkostí a do školní pokladny 5 000 Kč pro každého. Zástupci obce pak také pozdravili žáky 9. třídy.

INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU

Informace k 1. týdnu školy


 • 1. 9. 2021 - výuka končí v 8:15, vstup do školy v přezůvkách kromě prvňáčků a jejich rodičů , obědy pro žáky jsou odhlášeny. V případě zájmu je možné si oběd přihlásit. Družina uzavřena.

 • 2. 9. 2021 - třídnické hodiny, 1. stupeň končí v 11:00 hodin a 2. stupeň ve 12:00. Kdo chodil na oběd v loňském roce, má automaticky přihlášený oběd od 2. 9. 2021. Změny nahlaste v kanceláři školy. Objednejte si jídlo dle vašich požadavků přes internet. Družina otevřena.

 • Od 3. 9. výuka dle rozvrhu nebo informací od třídního učitele.

 • 2. 9 . je zrušena odpolední výuka.

 • 1. třída má speciální rozvrh na adaptaci. Informace o rozvrhu 1. třídy bude upřesňovat paní učitelka.

 • Nové rozvrhy zde.

Informace ke koronavirové situaci:

 • Bude upřesněno podle pokynů ministerstva školství.

Seznam sešitů na nový školní rok

Seznam sešitů.pdf


příměstský tábor 2021 - 1. termín

Foto jak si děti užívali příměstský tábor zde.

První školní den pro 1. třídu

 • příchod do školy raději dříve – kolem 7:15

 • s dětmi jděte přímo do třídy (nepřezouváme se)

 • od 7:30 bude uvítání vedením školy a panem starostou

 • po zahájení si převezme slovo paní třídní učitelka

 • předpokládaný konec cca 8:30

 • rodiče si budou moct vyzvednout čip na obědy a zajistit družinu (doporučujeme vyplnit formuláře předem a donést je do školy během prázdnin – výrazně se tím zkrátí doba čekání v kanceláři)

 • Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky zde.

 • Seznam, co je potřeba pořídit do 1. třídy zde.

 • Přihláška na kroužky zde.