Základní škola

Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny


Informace pro rodiče prvňáčků

Všechny dokumenty a informace naleznete zde.

Kroužky

Z důvodu, že některé kluby budou začínat již od 7. 9. 2020, bylo by vhodné, abyste se přihlásili na kroužek již teď – pomocí online přihlášky, která je zde.

Pokud se budete přihlašovat na kroužky elektronicky, prosím noste peníze od 1. 9. 2020. do 9. 9. 2020, nebo o prázdninách v úřední hodiny. Rozvrhy jsou k nahlédnutí zde.

Přihlášku můžete vyplnit i písemně a odnést ji do školy.

Úřední hodiny o prázdninách jsou na stránkách školy.

Přihlášku pro vytištění najdete zde.

Kapacita klubů je omezená, bude záležet na datu podání přihlášky.

Pro případné informace pište na toupal@zsbernartice.eu nebo cendelin@zsbernartice.eu.


Příměstský tábor ZŠ Bernartice

Pro více informací klikněte zde.

www.atavena.cz

nový kroužek

Mladý záchranář informace

Nikdy nikdo neví, kdy bude pomoc někdo potřebovat.

Cílem mladého záchranáře je osvojit si pravidla první pomoci a zásad záchrany lidského života. Hlavní náplní je praktická výuka základů, ošetření základních zranění (zastavení krvácení, obvazová technika, přivolání pomoci atd.).

Doplňující aktivitou budou branné dovednosti, hry a ukázky modelových situací s namaskovanými figuranty.

Žáci se také v průběhu roku zúčastní závodů Mladý záchranář.


Rozvrh na školní rok 2020/2021

Nový rozvrh na rok 2020/2021 najdete zde.

úřední hodiny

o prázdninách

ÚŘEDNÍ HODINY


29. 6. – 3. 7. 2020

20. 7. – 7. 8. 2020

24. 8. – 31. 8. 2020

8:00 – 12:00 hodin


Poděkování

Velice děkujeme FARNÍ CHARITĚ VESELÍČKO za krásné hudební nástroje, které věnovala do naší družiny.

Foto zde.

Piráti našli poklad

A je to tady. Dopluli jsme na Sovíkův ostrov. Všichni jsme se tady konečně šťastně sešli a rozhodli jsme se, že si poslední dny před prázdninami všichni na ostrově pořádně užijeme. A to se také stalo. Po dlouhé plavbě, kterou jsme strávili osamoceně na moři a hledali ostrov, jsme mohli společně přistát. Stalo se tak 25. května. To bylo radosti. Dny na ostrově jsme strávili vyprávěním o tom, co jsme prožili na moři, prohlíželi jsme si obrázky, které jsme namalovali, malovali jsme pirátská trička a těšili se, až vyrazíme hledat poklad. Kapitán nám opět předal šifrovací obrázky a my jsme konečně mohli vyrazit na pirátských kolech hledat poklad. A jak jsme si to užili se můžete podívat na fotkách. Nejen že jsme poklad našli, ale ještě jsme si opekli buřty a navštívili ranč u Kofroňů, kterým nás provedla Kačka Vachulků. Pirátské dny si budeme užívat i dále. Čeká nás krájení pirátského dortu a pití pirátského nápoje. Prostě skvělé zakončení naší celoroční plavby.

Loučí se s vámi piráti ze 4. třídy, Sovík, kapitán pirátů a náš skvělý papoušek

Družina v novém školním roce

Milé děti.

Od nového školního roku nás čeká novinka.

V rámci družiny se otevře 2.oddělení, které se bude jmenovat „POHÁDKA“ .

A protože POHÁDKA bývá plná kouzel, čeká i nás kouzelný školní rok 2020/2021.

V září nasedneme na pohádkový let balónem.

Bude nás čekat úžasné dobrodružství plné malování, vyrábění, soutěžení, pohybových aktivit, dětské jógy, básniček, písniček i výletů po okolí.

Aby nemusel kouzelný balón často přistávat a hledat znovu směr letu, poproste maminku, ať vás každý den z POHÁDKY vyzvedává do 13:00 hod. Nebo poté až po 14:30 hod. :)

Nebojte se, že by dospěláci přišli o celou zábavu. V každém ročním období se na kouzelných ostrovech sejdeme v POHÁDCE i s vašimi rodiči :)

POHÁDKA má připravenou mimo jiné DRAKIÁDU, ZIMNÍ OLYMPIÁDU, REJ ČARODĚJNIC i POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ.

Po deseti měsících skvělé zábavy nás dopraví pohádkový balón na úžasný ostrov jménem PRÁZDNINY :)

Těšíme se na viděnou v POHÁDCE :)

Vaše paní vychovatelky Lidinská Věra a Drugová Veronika :)


Vysvědčení

Vysvědčení se bude předávat 26. června 1. hodinu. Po předání vysvědčení půjdou žáci domů. Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří nechodí do školy.

26. 6. bude konec výuky po rozdání vysvědčení. Družina je tento den zavřena. Obědy mají děti automaticky odhlášeny. Kdo chce oběd, musí si ho přihlásit.


pravidla hodnocení v 2. pololetí

Pokyny pro hodnocení ve 2. pololetí 2020.pdf


Informace k znovuotevření školy 8. 6.

Informace k znovuotevření školy


 • 8. 6. je důležité, aby žák přinesl podepsané čestné prohlášení, které odevzdá u vstupu. Bez prohlášení nemůže žák vstoupit do budovy. Čestné prohlášení stáhnete zde.

 • Pozorně se podívejte na rozvrh. Žáci nechodí do školy každý den.

 • Škola otevřena od 7:00 hodin

 • Žáci půjdou rovnou do třídy bez přezouvání. Před třídou se přezují a pak si dají hromadně věci do skříněk.

 • Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy automaticky přihlášeny. Pouze na první den.

 • Žáci, kteří chodí na svačiny, mají svačiny automaticky přihlášeny.

 • Roušky musí mít žák na cestě do školy. Během vyučování roušku mít nemusí. Pokud půjdou ven, tak ano. Do školy si žák přinese 2 roušky, kdyby šli žáci ven. Rouška je uložena v sáčku.

 • Dezinfekce pro žáky je ve třídách.

 • O každé přestávce se bude větrat.

 • Nový rozvrh je na stránkách školy. Odkaz zde.

 • Žáci chodí do školy dle rozpisu:

   • pondělí:

     • 6. třída vedlejší vchod (malé dveře vedle hlavního vstupu vpravo ) půjdou do 5. třídy

     • 7. třída vedlejší vchod (malé dveře vedle hlavního vstupu vpravo půjdou do 8. třídy

   • úterý:

     • 6. třída vedlejší vchod (malé dveře vedle hlavního vstupu vpravo ) půjdou do 5. třídy

     • 8. třída vedlejší vchod (malé dveře vedle hlavního vstupu vpravo) půjdou do 8. třídy

   • středa:

     • 7. třída vedlejší vchod (malé dveře vedle hlavního vstupu vpravo) půjdou do 5. třídy

     • 8. třída vedlejší vchod (malé dveře vedle hlavního vstupu vpravo) půjdou do 8. třídy

   • čtvrtek:

     • 6. třída vedlejší vchod (malé dveře vedle hlavního vstupu vpravo) půjdou do 5. třídy

     • 8. třída vedlejší vchod (malé dveře vedle hlavního vstupu vpravo) půjdou do 8. třídy

 • Rodičům je vstup do školy přísně zakázán z nařízení vlády.

 • Pro další informace pište toupal@zsbernartice.eu nebo tel: 604 131 774

Kroužky

Z důvodu neproběhnutí kroužků budeme vracet peníze za kroužky. Pro peníze si choďte od 15. 6., může přijít rodič nebo žák. Pokud si peníze nevyzvednete do 26. 6., nebudeme moci peníze vrátit z důvodu uzávěrky vyúčtování.

Vrácené peníze za kroužky:

 • Kreslení 200 Kč (5. až 8. třída)

 • Kreslení 50 Kč (1. až 4. třída)

 • Keramika 300 Kč

 • Ostatní kroužky 150 Kč

 • Basketbal 100 Kč

ředitelské volno

Ve dnech 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 bude ředitelské volno.

Školní rok končí v pátek 26. 6. 2020

Foto zde.

Družina týden třetí

S pohádkou na slovíčko,

zavoláme na sluníčko.

Jógu máme všichni rádi,

my jsme skvělí kamarádi.

V očích dětská jiskřička,

úsměv dodá písnička.

Neřešíme rozbroje,

my máme hudební nástroje!


Informace k otevření

2. stupně

 • Předpokládaný rozvrh na druhém stupni je matematika, angličtina.

 • Výuka bude probíhat 2x týdně.

 • Přesnější informace budou zveřejněny o víkendu 30. 5. 2020 až 31. 5. 2020. Rozvrh budeme připravovat podle přihlášených dětí.

Děkujeme za pochopení.


Informace k znovuotevření školy 25. 5.

Informace k znovuotevření školy


 • Škola otevřena od 7:00 hodin.

 • Žáci půjdou rovnou do třídy bez přezouvání. Ve třídě se přezují a pak si dají hromadně věci do šatny.

 • Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy automaticky přihlášeny.

 • Žáci, kteří chodí na svačiny, mají svačiny automaticky přihlášeny.

 • Družina je otevřena do 16:00 hodin.

 • Kdo chce nastoupit do družiny, ať přinese 25. 5. podepsaný papírek o navštěvování družiny a informací, v kolik bude žák odcházet domů, popřípadě v kolik si ho budete vyzvedávat. (Informace na celý týden)

 • 25. 5. je důležité, aby žák přinesl podepsané čestné prohlášení, které odevzdá u vstupu. Bez prohlášení nemůže žák vstoupit do budovy. čestné prohlášení stáhnete zde.

 • Roušky musí mít žák na cestě do školy. Během vyučování roušku mít nemusí. Pokud půjdou ven, tak ano. Do školy si žák přinese 2 roušky, kdyby šli žáci ven. Rouška je uložena v sáčku.

 • Dezinfekce pro žáky je ve třídách.

 • O každé přestávce se bude větrat.

 • Nový rozvrh je na stránkách školy. Odkaz zde.

 • Žáci chodí do školy dle rozpisu:

   • 1. vedlejší vchod (malé dveře vedle hlavního vstupu vpravo)

   • 2. třída hlavním vchodem

   • 3. třída hlavním vchodem

   • 4. vedlejší vchod (malé dveře vedle hlavního vstupu vpravo

   • 5. třída hlavním vchodem

 • Rodičům je vstup do školy přísně zakázán z nařízení vlády.

 • Pro další informace pište toupal@zsbernartice.eu nebo tel: 604 131 774

 • Rodiče při vyzvedávání dětí z družiny zazvoní na družinu. Žák přijde ke dveřím. Rodičům je vstup do školy přísně zakázán z nařízení vlády.
Foto zde.

Družina v safari

"Na mou duši družina se dětskýma očima,

než jsme jógu začali proměnila v safari.

Žádná nuda nebyla, přiběhla i gorila.

Písniček i hudby průlet, stihli jsme i třídní amulet.

A když se hudba zeptala - kde je tady kytara?

Adélka už nedbala a s písničkou začala.

Není žádná záhada, že s námi je zábava".

Foto zde.

v družině se nenudíme

"Jedna,dva, tři, čtyři, pět.Kamarádů celý svět.Holky,kluci, dospěláci.Všichni máme těžkou práci.My se ,ale nevzdáváme.Protože si pomáháme". Odpolední aktivity 2.třídy 😉Soutěže, pohádky,jóga, výroba z papíru, básničky a písničky pro kluky i holčičky.

Otevření školy pro

1. stupeň

Dnes byla zákonným zástupcům (maminkám) zaslána SMS s dotazem, zda děti 1. stupně nastoupí do školy od 25. 5. 2020. Prosíme o včasnou odpověď, abychom mohli zorganizovat provoz školy. Pokud Vám SMS nedorazila, prosím pište na email toupal@zsbernartice.eu nebo volejte 725181379. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020

Souhrnné informace o provozu školy naleznete zde.

Výtažek nejdůležitějších informací:

 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny, pokud nebude přihlášen k 25. 5. 2020

 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která jsou ke stažení na stránkách školy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Dokument ke stažení

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metry)

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 • Hodiny tělesné výchovy jsou vládním nařízením zakázány.

 • Školní jídelna bude otevřena.

 • Ranní družina nebude otevřena na základě vládního nařízení.

 • Odpolední provoz školy (družina) bude do 16:00 hodin.

Domácí úkoly


Domácí úkoly jsou ZDE.

Zaplacení obědů

Prosíme rodiče, kteří platí hotově, o zaplacení obědů. Prosím, použijte platbu přes účet.

Číslo účtu je: 100750458/0300

Do poznámky u platby uveďte jméno a příjmení dítěte.

Pro zjištění částky za obědy volejte 774 736 595.

bernartíci

Bernartíci 3.pdf


Foto zde.

UMĚT SE DÍVAT

Je dobré se zastavit, rozhlédnout se kolem a vnímat vše krásné a pozitivní. O to se pokusilo několik žáků z naší školy.

Trochu té fantazie se skutečností se mísí v obrázcích Květinkových míst dětí ze třetí a čtvrté třídy.

Žáci z páté, sedmé a osmé třídy pro změnu namalovali Pohled z jejich oken.

Zastavme se na chvíli a prohlédněme si obrázky dětí, které se umí dívat.


Foto zde.

Pálení čarodějnic 30. dubna

Pálení čarodějnic slavili už staří Keltové, kteří se tak loučili se zimou a vítali jaro.

Nadchází jedna z nejmagičtějších nocí v roce. Tradovalo se, že právě v tuto noc se na kopcích scházejí čarodějnice, které se domlouvají s ďáblem na tom, jak nejlépe škodit lidem. A právě proto se v tento večer pálí oheň. Toho se totiž čarodějnice bojí a utíkají před ním.

Někteří žáci (ze 3. až 7.třídy) zachytili tyto síly ve svých obrázcích, a proto dnes večer určitě zlo nebude mít žádnou moc a v plamenech skončí vše špatné.


v naší/vaší škole se čas nezastavil

Milí žáci,

věřím, že doma nezahálíte, a že všichni studujete připravované materiály od kolegů. Vím, že to není lehká doba, a že je velmi náročné se doma soustředit, navíc v tak pěkném počasí. My ve škole taky nezahálíme. Makáme na tom, aby se vám u nás ještě více líbilo. Doděláváme opravu chodeb, dívčích toalet, brousíme parkety ve třídách, modernizujeme techniku (dataprojektory v AJ a 9. třídě). Uvidíme co všechno ještě stihneme. Kromě toho makáme na dalších projektech, které by naší školu posunuly opět dál.

Jan Cendelín


Foto zde.

Piráti plují dál

Ani zavření školy nezastavilo naše piráty v jejich plavbě po ostrovech. Vyrazili, vyzbrojeni rouškami vzhůru k dalšímu dobrodružství. Posádky se však musely rozdělit. Každý den jedno písmenko, splnění zadaných úkolů a chuť se setkat, nás zavedlo k prvnímu ostrovu, kterému vládne vládce Slunečník. Bohužel i on se doslechl o našem trápení a nedovolil nám přistát. Proto společně hledáme další ostrov, kde bychom se setkali.. A že se na palubě našich lodí nenudíme, se můžete přesvědčit z fotek, které posíláme kapitánovi. Pečeme donuty, píšeme pohádky a ten červený meloun od pirátky Elišky......prostě krása.

Jen kamarádi nám chybí. Věříme, že se brzy setkáme, my piráti ze 4. třídy i vy, naši další kamarádi ze školy. .

Foto zde.

Piráti a divadlo

Skuteční piráti se o kulturu moc nezajímají, ale ti naši jsou jiní. V krásné písecké knihovně se seznámili s knihou Když zazvoní potřetí. Nahlédli do tajů divadelní profese, vyzkoušeli si, jak to v divadle vše funguje a na závěr si i malé divadlo zahráli.

informace - uzavření škol a školských zařízení, aktualizované informace

Z důvodu zavedení bezpečnostních opatření a doporučení vlády zavíráme od pondělí 16.3.2020 základní i mateřskou školu a to do odvolání. Žáci základní školy budou během této doby dostávat domácí úlohy v elektronické podobě. Prosíme všechny, aby pravidelně sledovali webové stránky školy a Školu online (DM software), případně facebookové stránky školy.

Potvrzení o uzavření mateřské a základní školy pro zaměstnavatele je možné vyzvednout v kanceláři školy denně od 7:00 do 12:00. Toto potvrzení je možné zaslat i elektronicky na základě žádosti přes e-mail (cendelin@zsbernartice.eu). Nebo je možné stáhnout zde.

Žáci ZŠ budou mít oběd automaticky odhlášen. Školní jídelna bude pro cizí strávníky otevřena.

Všechny tyto informace vychází z mimořádného nařízení vlády.

Prosíme všechny rodiče a žáky, aby pravidelně sledovali náš web.


Děkujeme za pochopení.


V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na vedení školy: 604 131 774 nebo cendelin@zsbernartice.eu
Ing. Mgr. Jan Cendelín


mimořádné opatření pro školy

Od 11. 3. 2020 do odvolání platí uzavření základní školy.

Mimořádné opatření pro školy - Ministerstvo zdravotnictví.pdf

informace z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje

Na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace upozorňuje KHS Jihočeského kraje, že hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy COVID 19. Čeští občané mimo jiné momentálně nejvíce navštěvují severní Itálii – lyžařská střediska v regionu Lombardie, Veneto, Trentino-Alto Adige.

KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí včetně lyžařských zájezdů.

Pokud žáci, studenti Vaší školy nebo personál navštíví zmíněné oblasti, žádáme, aby tato skutečnost byla nahlášena na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje , územní pracoviště Písek, tel. 387 712 606, 387 712 824, 387 712 812 ve všední dny, o víkendech pohotovostní linka 736 514 386, která je v provozu od 7-19 hodin. Těmto osobám bude s největší pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního pobytu v uvedených oblastech.


informace z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje


BYL jsem v oblasti nového koronaviru a MÁM projevy respirační infekce

(teplota, kašel nebo dušnost)

Rizikový pobyt = Minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko, Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko + další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých letištích v Číně:

- Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

- Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

- Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!

- Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.

- Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!


BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a NEMÁM projevy respirační infekce

(teplota, kašel nebo dušnost):

- Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) na tel. 387 712 210 nebo 387 712 320, které rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény.

- Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény

- Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

- Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

- Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656

- Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!


Jihočeský kraj zřídili informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.


Lyžování Monínec

Poslední týden před jarními prázdninami jsme vyrazili na lyžovačku. Jeli žáci napříč 5. – 8. ročníku. Někdo byl začátečník na lyžích, někdo na snowboardu a někdo zase pokročilý na lyžích. Sluníčko nám přišlo ukázat krásy hor. A také děkuji paní učitelkám Trojáčkové a Vlčkové za pomoc. Těšíme se příští rok na lyžařský zájezd.

Vesnická liga – trojboj

Poslední týden v únoru jsme u nás ve škole uspořádali vesnickou ligu v trojboji. Trojboj obsahoval florbal, házenou a vybíjenou. Turnaj byl připraven pro 4. – 5. třídu. Na souboj k nám přijela ZŠ Záhoří a ZŠ Chrášťany. Jako podporu jsme měli žáky z ostatních ročníků. Doufáme, že si zase brzy nějaký turnaj zahrajeme.

Příměstský tábor ZŠ a MŠ Bernartice

Jako minulý rok připravujeme pro vaše děti (naše žáky) příměstské tábory.

Přednostně jsou bráni žáci z 1. stupeň, ale po dohodě můžeme vzít i starší.

Tábory budou opět plné her, sportu, výletů, ale i vědomostních a dovednostních činností.

Základní informace k táborům:

• Termíny: 27. – 31. 7. 2020

3. – 7. 8. 2020 (můžete se přihlásit na libovolný termín, ale i na oba dva)

Přihlášky budou koncem února.

• Tábory probíhají od po – pá (7:30 – 16 hod) – možnost opět dřívějšího příchodu (6:00)

• Kapacita táborů je 25 dětí,

• Cena: cca. 400,-Kč/týden (platí se pouze strava)

• Během května uspořádáme pro rodiče informační schůzky


Z důvodu financování táboru z Evropských fondů budeme od rodičů potřebovat vyplnit přihlášku, monitorovací list od EU a potvrzení ze zaměstnání od obou rodičů (vše bude zpřístupněno elektronicky koncem února – v případě potřeby vám pomůžeme).Foto zde.

Družina v knihovně

Ve čtvrtek 5.března jsme navštívili místní knihovnu.Mohli jsme si prohlédnout jakékoliv knížky pro nás,pro děti.Paní knihovnice Sušerová nás informovala,za jakých podmínek si můžeme chodit do knihovny knížky půjčovat a my jí každý předvedl,jak umíme číst. Byli jsme všichni pochváleni a zvlášť prvňáčci,kteří předvedli ve čtení skvělý výkon i přesto,že je teprve začátek března.V knihovně se nám moc líbilo a určitě si nějaké hezké knížky přijdeme vypůjčit.

Foto zde.

Bruslení 7. třída

Dne 27.2.2020 se naše 7. třída vydala do Milevska na zimní stadion. Byl to nezapomenutelný zážitek. Většina z nás neuměla bruslit,ale naštěstí nám byly k dispozici pomocné hrazdy pro začátečníky. Ti, co bruslit uměli, učili ostatní. Po čase to šlo většině žáků dobře, i když bylo pár pádů,ale to už k učení patří. Při bruslení jsme si všichni navzájem pomáhali a tím se zlepšily vztahy ve třídním kolektivu. Výlet se vydařil. Všem se to moc líbilo.

Pavla Fouňová


AKCE Z OBLASTI PREVENCE: BESEDA PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

Dne 25. 2. se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili besedy na téma „Ochrana kyberprostoru“. Tato akce byla pořádána externími lektory v rámci projektu O2 Chytrá škola a konala se přímo v prostorách naší školy. Beseda byla již druhou v pořadí v rámci projektu a v následujících měsících se žáci mohou těšit ještě na další dvě setkání. Téma přednášek má společného jmenovatele: kyberprostor. V té poslední se děti dozvěděly, jak si dobře zabezpečit své účty na sociálních sítích, jak správně a legálně stahovat z internetu či jak se bezpečně chovat na internetu.

Metodička prevence Mgr. Petra Vlčková


Foto zde.

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj napříč třídami si ve čtvrtek užili všichni třetáci, čtvrťáci i páťáci. Téměř tři hodiny bojovalo devět týmů, A kdo zvítězil? No samozřejmě dobrý florbal, férové jednání, kamarádství a týmovost.

Foto zde.

Karneval v družině

Ve čtvrtek 20.února bylo v družině veselo.Přinesli jsme si masky a celé odpoledne jsme tančili,hráli hry a bavili se.Byli jsme trošku hluční,ale to se při takové příležitosti odpouští.

Těšíme se na další podobnou akci.

Bernartíci


Klub mediální výchovy vytvořil školní časopis. Pokud budete chtít podpořit činnost žáků, je možné si zakoupit číslo v kanceláři školy za 10 Kč.Bernartici 02.pdf

Foto zde.

Piráti na bruslích

Naše piráty čeká v květnu náročná výprava za pokladem, proto se vydali do Milevska na zimní stadion zlepšovat svojí fyzickou kondici. Obuli brusle a s chutí vyrazili na led. Dvě hodiny soutěží a závodů na ledě zvládli na jedničku úplně všichni.

Foto zde.

Výlet na českobudějovickou fakultu

27. 1. 2020 se naše skupinka vybraných 10 fyzikálních nadšenců z 8. a 9. třídy s panem učitelem Ťoupalem zúčastnila menší exkurze na fakultě v Českých Budějovicích. Autobus nás dovezl na nádraží u nákupního centra Mercury, kde jsme vystoupili a dali jsme si občerstvení a nějakou tu snídani. Potom jsme zamířili přímo na fakultu. Přivítal nás hodný pan učitel, který u nás ve škole byl v rámci Dne s fyzikou a začaly první pokusy. V počítačovém programu Solidworks jsme si vytvořili vlastní vznášedla, která nám následně pan učitel nechal vytisknout na 3D tiskárně. Dále jsme sledovali rozdíl toho, jak vnímají pohledem text kluci a jak holky, pomocí snímače zraku, který vypadá jako Xboxový kinect. Také jsme potom zkoumali, jak funguje dalekohled, mikroskop a s naším panem učitelem jsme měřili, kolik lumenů má žárovka v různých úhlech. Po tom, co jsme všemi těmito zajímavými věcmi naplnili naše hlavy, vydali jsme se zpět do nákupního centra na oběd a prohlédnout místní obchody. Zpátky jsme se vrátili velice nadšení a plní nových poznatků. Byl to další skvělý den do naší sbírky školních zážitků.

Adéla Kramulová VIII. třída


Foto zde.

Předškoláci v 1. třídě

Že se předškoláci těší do školy, se ukázalo při návštěvě 1. třídy. Nejenže sledovali prvňáčky při práci, ale také sami předvedli svoje znalosti z matematiky a prvouky.

Mgr. Dana Růžičková

Foto zde.

Děti a Čtyřlístek

Všichni dospělí znají komiksové postavičky Bobíka, Myšpulína, Fifinku a Pinďu čili Čtyřlístek. U dětí tomu ale tak nebylo. Tuto neznalost jsme napravili v píseckém divadle, kde děti z 1. - 4. třídy zhlédly představení Čtyřlístek a talisman moci.


Mgr. Dana Růžičková


anketa - mobilní telefonyVážení rodiče,

děkujeme všem za vyplnění ankety týkající se využívání mobilních telefonů ve škole. Tato zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Výsledky ankety: přes 94% zákonných zástupců souhlasí se změnami. I na základě tohoto výsledku jsme se rozhodli tuto změnu zanést do školního řádu. Věříme, že tento krok zkvalitní vyučování a zvýší bezpečnost vašich dětí.


Souhrn pravidel pro využívání mobilních telefonů a podobných přístrojů:

1) Žáci mají po celou dobu vyučování (7:10 - poslední vyučovací hodina) mobily vypnuté.

2) Po poslední vyučovací hodině smí žáci mobilní telefon využívat.

3) Z důvodu obavy o ztrátu drahého zařízení, smí žák nosit mobilní telefon v kapse.

4) Učitel může povolit práci na mobilu během vyučování.

5) V případě, že žák musí využít mobilní telefon na kontaktování rodičů, musí se předem dovolit libovolného pedagoga (není potřeba třídní učitel).

6) V případě neodkladného kontaktování vašeho dítěte může zákonný zástupce využít školní telefonní číslo.


Ing. Mgr. Jan Cendelín


Pythagoriáda

28. 1. 2020 si několik žáků 5. - 8. třídy ověřilo své matematické znalosti a logiku v této soutěži. Úspěšným řešitelem školního kola se stal Tomáš Trávníček z 8. třídy. Gratulujeme!

Mgr. Lenka Trojáčková


Foto zde.

Pirátské lezení

Lezení po stožárech musí zvládnout každý pirát. Ti naši se v letošním roce už pouze zdokonalovali a vrchol lezecké stěny pokořila většina z nich.

Třicetiletá tradice vánočního zpívání

Tradice vánočních koncertů žáků bernartické školy začala před třiceti lety, kdy jsme se díky listopadovým událostem v roce 1989 mohli konečně svobodně nadechnout. V kostele jsme tehdy (měsíc po revoluci) zpívat ještě nesměli, a tak jsme se sešli na náměstí se zpěvníčkem lidových koled v ruce. Během našeho improvizovaného vystoupení se však setmělo, pouliční lampy se ještě nerozsvítily, a tak jsme se i v tehdejším mrazu docela zapotili, protože jsme slova všech těch koled zpaměti neznali. Od roku 1990 se vánoční zpívání koná pravidelně v kostele sv. Martina v Bernarticích a brzy nato přibylo ještě vystoupení ve slabčickém kostele sv. Josefa, několikrát jsme účinkovali i v chrášťanském kostele.

Protože naše „podivuhodné těleso“ sdružuje současné i bývalé žáky školy, není výjimkou, že spolu účinkují maminky společně se svými ratolestmi. A většina z těch věrných veteránů s námi zpívá už desítky let.

Každý rok se od začátku listopadu jednou týdně o víkendu scházíme na zkouškách v prostorách zdejší základní školy. A naše číselná bilance? Za uplynulých třicet let jsme odzpívali přes 200 písní, z jedné jsme si dokonce udělali svoji hymnu. Během let se na vánočním zpívání vystřídalo přes 120 účinkujících, z toho bylo 18 sourozeneckých dvojic. Na některých koncertech vystoupili i hosté, např. tenorista Tomáš Sup nebo písecký pěvecký sbor Stříbrné větry. A nesmíme zapomenout na naše věrné muzikanty, kytaristy Honzu Franců a Láďu Dvořáků, bez jejichž doprovodu si naše vystoupení nedovedeme představit.

Výtvarně se na koncertech podílejí i žáci základní školy. Jejich kresby jsou použity na propagační materiály, další díla pak jako rekvizity nebo kulisy

Často od lidí slýcháme, že Vánoce začínají až s naším vánočním zpíváním v kostele. To nás velice těší, stejně jako slova díků a uznání, která se objevila i ve vzpomínkovém albu, dojemném osobním dárku, který jsem letos dostala od svých věrných zpěváků.

Díky všem za krásně prozpívaných třicet let.

Díky za vaše vzpomínky.

Díky za vaše díky.


Milada Jiroušková


Foto zde.

náš zimní den

My, druháci jsme si chtěli užít den plný zimních radovánek, ale počasí nám nepřálo. Všichni jsme se oblékli do oblečení v barvách zimy. Matyáš a Adélka si svá trička i vyzdobili, a tak jsme se pustili do her a soutěží se zimní tématikou. Vytvořili jsme 4 týmy – sněhuláky, vločky, lyžaře a rampouchy. Spolupracovali jsme, radili se, abychom úkoly splnili co nejdříve a nejlépe. Nejrychlejší byly děti z týmu rampouchů. Vyhráli ale všichni, protože se všichni aktivně zapojili, a práce nás bavila. Paní učitelky vše fotografovaly, tak se podívejte, jak nám to šlo.

Foto zde.

vánoční praha

V posledním předvánočním týdnu odjeli žáci naší školy do Prahy, aby nasáli správnou vánoční atmosféru.

Program celého dne byl velice náročný. Nejprve navštívili Klementinum, kde je čekala nejen prohlídka tohoto historického místa, ale i workshop, zaměřený na vývoj písemnictví. Vyzkoušeli si psaní husím brkem i neviditelným inkoustem. Po návštěvě Klementina se prošli po Karlově mostě, a pak zamířili na Staroměstské náměstí, kde si nenechali ujít odbíjející orloj a samozřejmě vánoční strom.

To už se ale ozýval hlad, a tak nesměla chybět návštěva Mc Donald´s na Václavském náměstí. Po zvládnutém rozchodu děti zamířily do Galerie Ocelových Figurín, kde si prohlédly kolem 80 plastik, které jsou inspirovány hrdiny filmů, komiksů, pohádek i historie v měřítku 1:1. Po skončení prohlídky děti ještě zvládly drobné nákupy v obchodním centru Palladium.

Pomalu se začal blížit večer a s ním hlavní akce celého dne - návštěva muzikálu Muž se železnou maskou v divadle Broadway. Své pěvecké umění zde předvedli např. Josef Vojtek, Bohouš Josef, Václav Vydra, Helena Vondráčková,…

Domů se děti vracely sice v pozdních hodinách, ale plny dojmů. Určitě si další podobnou akci rády zopakují.

A jak akci zhodnotily děti ?

H. Skaláková, 8. tř.: „Celkově to byl skvělý výlet. Nejvíce se mi líbilo Muzeum Ocelových Figurín, divadlo a rozchod. Moc jsem si to užila.“

N. Samcová, 8. tř.: „Nejvíc se mi líbilo v Klementinu, pak výstava figurín a rozchod.“

N. Chajdrnová, 7. tř: „Líbil se mi muzikál a studovna v Klementinu.“

A. Suchánková, 6. tř.: Muzikál byl super, měli jsme i rozchod. Celý výlet byl boží.“

A. Petříková, 6. tř.: „Líbilo se mi všechno, ale nejvíc asi muzikál, protože jsem viděla herce a zpěváky, které mám ráda.“

A ještě recept na neviditelný inkoust:

Jedlá soda rozpuštěná ve vodě – napsat text. Zahřát lampičkou, svíčkou nebo žehličkou.I. Vlková, D. Růžičková, H. Váchová, L. Trojáčková, M. Šebková


Foto zde.

3. třída

Dne 17. ledna 2020 jsme se zúčastnili přednášky v knihovně. Jeli jsme autobusem do Milevska. Přišli jsme do knihovny, kde jsme absolvovali program na téma „STARÉ POVĚSTI ČESKÉ.“ Děti se seznámily se spisovateli a vyslechly si zajímavý příběh o Libuši a Přemyslovi, který žil ve Stadicích.

Dětem se program líbil. Určitě si nějakou zajímavou knížku o pověstech doma přečtou.

Napsala a vyfotografovala: Bc. Blanka Hrdinová


Okresní kolo OČJ

V úterý 21. 1. se naše žákyně Adéla Kramulová zúčastnila okresního kola Olympiády v českém jazyce.

V jazykovém souboji základních škol a gymnázií obstála velmi dobře. Její umístění na 10. místě z celkového počtu 28 žáků je opravdu velmi pěkný výsledek, zejména pak nejvyšší počet bodů za slohovou práci. Adélce gratulujeme a může ji hřát příjemný pocit, že za sebou nechala žáky 9. ročníků z mnoha velkých škol a mnohé studenty gymnázií. Tak uvidíme, jak uspějeme příští rok.

Dana Fíková

Veletrh fiktivních firem

V tomto týdnu se v naší škole uskutečnil veletrh fiktivních firem. Žáci 8. a 9. třídy prezentovali své firmy před odbornou komisí složenou z odborníků z praxe (HR manager, headhunter a regionální manager). Žáci tak měli možnost vyzkoušet si prezentační dovednosti a setkat se s reálným světem businessu. Žáci předvedli fantastické výkony a s náročným úkolem se popasovali výborně. Toto je směr, kterým chce naše škola jít. Rozvíjet tzv. měkké dovednosti (týmová práce, prezentace, tvořivost, aj.). Všem účastníkům děkujeme.


Ing. Mgr. Jan Cendelín


Foto zde.

Čerti opět řádili, Mikuláš s anděly naděloval

Čerti a Mikuláš neodmyslitelně patří k tradicím naší školy. Zvláště pekelníci umí pořádně vystrašit, naštěstí ale chodí v doprovodu Mikuláše a anděla, kteří je dokážou alespoň trochu zkrotit. I letos se deváťáci převlékli do úžasných kostýmů a masek, v nichž po celé dopoledne 5. prosince zastupovali nebe i peklo. V tomto složení navštívili všechny třídy základky i mateřinky a průvodcem jim byla pečlivě připravená „kniha hříchů a pochval“. Hodným a snaživým žáčkům naděloval Mikuláš s andělem sladké perníčky, u hříšníků čerti rozhodovali, zda jejich provinění napraví hezká básnička nebo písnička. Na naší škole máme skoro samé hodné děti, ale… občas se nějací hříšníci najdou. Pro ty největší z nich se opět po roce otevřelo v přízemí strašidelné „školní peklo“, kde provinilci museli uzavřít s luciferem smlouvu, že se polepší. A sliby a smlouvy se mají plnit…

Nejen mezi dětmi se objevují hříšné duše, ale i mezi dospělými. Proto naše čertovská skupina zavítala i na úřad, do pekárny, a dokonce (představte si) do domova seniorů. Lidští bídníci se chtěli z pekla vykoupit úplatky, a tak nabízeli žloutkové věnečky, cappuccino, bonbóny a čokolády. A protože jsou čerti sebranka ovlivnitelná, vzali do pytlů místo viníků sladkosti a pod výhružkou pekla jim smazali zápisy v knize hříchů. Potom Mikuláš do domova seniorů přinesl nadílku ve snaze vrátit babičky a dědečky do dětských let.

Ať už peklo bylo, nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. A my s jistotou můžeme říct, že zase 5. prosince se po naší škole a školce rozeběhnou čerti v doprovodu Milukáše a anděla.

DOBŘÍ ANDĚLÉ JSOU MEZI NÁMI I VE ŠKOLE

Každý rok prodejem svých výrobků na tradičním vánočním jarmarku ve škole přispíváme na pomoc handicapovaným lidem. Letos se žáci 8. třídy rozhodli, že utržené finanční prostředky (1 300 Kč) věnují na veřejnou sbírku, která se koná za účelem finanční podpory rodiny tragicky zesnulé paní učitelky ZŠ Lysice.

Jsem ráda, že žákům 8. třídy není tragický osud jiných lidí lhostejný a ochotně každý rok přispívají na dobrou věc.

Mgr. Lenka Trojáčková

SFÉRICKÉ PROMÍTÁNÍ

20. 12. 2019 Poslední školní den před vánočními prázdninami se netýkal jen rozdávání dárečků u vánočního stromečku, zpívání koled nebo hraní různých her, ale tento den měli všichni žáci zpestřený o sférické promítání v přenosném planetáriu v naší tělocvičně. Mladší žáci zhlédli pohádku o vesmíru, starší dokument o Měsíci.

Foto zde.

Vánoční čtení pirátů v mateřské školce

Vánoční atmosféru vykouzlili piráti ze 4. třídy v mateřské školce. Ve vánočních čepičkách a se svíčkou v ruce potěšili své malé kamarády vánočním příběhem. Společně si potom vyrobili vánoční přáníčka a svícny.

Foto zde.

Vánoční turnaj ve vybíjené

Ve čtvrtek se uskutečnil druhý ročník vánočního turnaje pro žáky 3. - 5. třídy. Utkalo se šest týmů systémem každý s každým. A kdo se stal vítězem....přece všichni zúčastnění hráči.

Foto zde.

Pirátský nápoj trochu jinak

Tradičním pirátským nápojem je rum zakoupený v Karibiku. Naše plavidla však neumožnila zdolat tak dlouhou cestu, proto jsme si nápoj museli uvařit sami. Použitím exotických a tajných domorodých surovin jsme získali lahodný nápoj, který jsme si popíjeli mnoho dní.

Foto zde.

Pirátské vánoční toulky Milevskem

Že jsou piráti drsní chlapi, to ví každý. Ale ti naši školní podlehli kouzlu Vánoc a vyrazili do Milevska. V místní knihovně rozjímali nad Vánoční koledou Charlese Dickense a pak se posilněni vydatnou svačinou vydali do kláštera, kde si prohlédli klášterní varhany a v jejich doprovodu si zazpívali vánoční koledy. Pro piráty trochu zvláštní , ale příjemné dopoledne.

Foto zde.

Angličtina ve 3. třídě

Co je u nás na angličtině nového? V době předvánoční nakupujeme, jak říkáme my angličtináři - ŠOPUJEME. Už si umíme koupit něco k jídlu a brzy se naučíme i platit. Moc nás to baví, přinesli jsme si z domova "umělé" jídlo a ve třídě si každou hodinu děláme obchod a nakupujeme a prodáváme.

VID_20191206_104731.mp4

Den s fyzikou

8.12. se naše 8. třída společně s 9.třídou sešla v učebně fyziky, kde proběhl Den s fyzikou. Viděli jsme spoustu zajímavých pokusů, navrhovali jsme vlastní dráhy pro Ozoboty, což jak už víme, jsou malí robůtci, kteří následují černou barvu a také jsme několikrát vyhodili pojistky. Při pokusu s vývěvou jsme viděli, jak se díky podtlaku nafukovalo a zase stahovalo jablko, marshmallows a čokoládové bonbony. Jeden dokonce velmi vtipně praskl. Dále jsme si také prohlédli mini model hromosvodu a pokusy s indukčním vařičem a elektřinou. Při zkoumání frekvencí se k pokusu přidala i paní učitelka Váchová, která nám ochotně napodobila tón, který se ozýval ve vidlici. Zkoušeli jsme také, jak dobrý mamé sluch a jak vysokou frekvenci uslyšíme. Kupodivu jsme slyšeli i docela vysokou a zjistili jsme, že jsme na tom naštěstí lépe než páni učitelé.

Byl to skvělý den plný zábavy a všichni jsme si ho užili. Jsme rádi, že si páni učitelé udělali čas a tento projekt mohl proběhnout. Stálo to za to.

Adéla Kramulová 8. třída


Rozsvícení stromečků

V sobotu 30. listopadu se slavnostně rozsvítil stromeček na návsi v Srlíně. V neděli 1. prosince pak proběhla tatáž akce na náměstí v Bernarticích. Na obou akcích zahrály a zazpívaly vánoční písně a koledy žákyně Základní školy Bernartice. Za zvuků kytar se nesly známé melodie, které navodily vánoční atmosféru a rozezpívaly všechny přítomné. Všem lidem dobré vůle přejeme hezký a klidný advent.


Petra Brčáková

Vítání občánků

V pátek 22. listopadu se na radnici v Bernarticích konalo vítání občánků. Obřadní síň byla tentokrát plná rodičů, prarodičů a hlavně těch nejmenších, kterých se za minulý rok urodilo požehnaně. Na kulturním programu se podíleli žáci Základní školy Bernartice. Přítomné pohladili po duši jednak písničkami, jednak vtipným pásmem básniček. S ukolébavkami vystoupil sborový kroužek pod vedením paní učitelky Jirouškové a s básničkami žáci 5. třídy spolu s paní učitelkou Brčákovou. Malým občánkům na závěr přejeme hodně štěstí, zdraví a hlavně ať se jim na světě líbí.


Petra Brčáková

Adopce zvířete

Žáci naší školy myslí i na dobré skutky. Proto uspořádali sbírku, aby si mohli na dálku adoptovat zvířátko v ZOO Hluboká nad Vltavou. Žáci se tak stali adoptivními rodiči surikaty. Tento čin zaslouží velkou pochvalu a uznání. Všem dárcům moc děkujeme.

Zleva: Tomáš Trávníček, Lukáš Pečenka, Lucie Janušková, David Pavlišák, Aleš Brož, Adéla Kalivodová a Katrin Vápeníková

Bobřík informatiky

Již po sedmé se na naší škole lovil bobřík informatiky. I letos jsme našli úspěšné lovce. Všem lovcům blahopřejeme.

Foto zde.

1. třída v Mraveništi

1. třída v Mraveništi

Tento předvánoční čas si děti z 1. třídy zpestřily výletem do Písku. Po krátké procházce kolem řeky Otavy a prohlídce betlémů se uchýlily do Sladovny. Tam se proměnily v pilné mravence a

užívaly si různá zákoutí Mraveniště. Úžasný pohled byl na jejich spolupráci při skládání velkých dřevěných puzzle. Prvňáčci si odnesli nejen pěkné zážitky, ale i nové poznatky o Písku a mravencích.

Mgr. Dana Růžičková

email.mp4

Angličtiny se nebojíme!

I když jsme letos s angličtinou teprve začali, dokážeme už říci spoustu věcí. Např. sdělit o sobě základní údaje a dokonce popsat hračku, kterou jsme si ve výuce anglického jazyka sami vyrobili z recyklovatelných materiálů. Nejenže jsme se aktivně zapojili, montovali a přišívali, ale také jsme si u toho zazpívali a poprvé jsme stáli před kamerou, když jsme popisovali naši FAVOURITE TOY (oblíbenou hračku). Někteří jsme z té trémy všechno zapomněli, ale zkušenost to byla obrovská. A za Vaši odvahu máte naši třeťáčci obrovskou pochvalu. Jste skvělí!!!

Your English teachers Petra and Šimon


Palačinky.mp4

Anglické vaření

7. třída si v rámci výuky anglické konverzace vyzkoušela, jaké to je vařit v přímém přenosu a ještě k tomu komentovat postup v angličtině. Všichni aktéři se snažili ze všech sil a dle svých možností. Výsledkem byla spousta legrace, osvojení si anglických slovíček a vět v praxi, ale hlavně – vynikající palačinky na závěr. Podívejte se na naše video a uvidíte. Technika nás trochu zradila, máme jen zlomek toho, co jsme natočili, ale příště už to bude lepší. Vždyť chybou se člověk učí….

Informace

Vážení rodiče,


tento týden (4.12. a 5.12.) odpadá kroužek florbalu (jak pro 1. tak 2. stupeň). Děkuji za pochopení.

Foto zde.

ZDobení stromečku v družině

Děti v družině pomohly Ježíškovi a ozdobily si stromeček.

pozvánka na vanoční jarmark

„KRÁSY BERNARTIC A OKOLÍ“

Školní kolo OČj

V úterý 26. 11. proběhlo na naší škole školní kolo OČJ , ve kterém si poměřili své znalosti žáci 8. a 9. ročníku. V zadaných úkolech řešili jevy gramatické, tvaroslovné i stylistické. Součástí olympiády byla rovněž slohová práce. Děkuji všem žákům za maximální nasazení, pozitivní přístup a příjemnou atmosféru během celé soutěže. Nikdo svými výsledky nezklamal, ale vždy je někdo nejlepší. Nejvíce bodů za své znalosti získaly Katrin Vápeníková a Adéla Kramulová. Obě budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se bude konat 21. ledna v Písku.

Bernartíci

Klub mediální výchovy vytvořil školní časopis. Pokud budete chtít podpořit činnost žáků, je možné si zakoupit číslo v kanceláři školy za 10 Kč.

Bernartici listopad

Foto zde.

1. a 2. třída v planetáriu

8. listopadu navštívily děti z první a druhé třídy planetárium v Českých Budějovicích.

Žáci se seznámili se základními astronomickými pojmy, s tím jak lidé poznávali naši planetu, Slunce a Měsíc. Poznávali tvar těchto těles a jejich pohyb ve sluneční soustavě (rotace Země - střídání dne a noci, oběh Země - střídání ročních dob, pohyb Měsíce - střídání fází). Seznámili se s nejznámějšími souhvězdími, dozvěděli se, jak vznikají krátery na Měsíci.

Děti vše velmi zajímalo a výlet se všem moc líbil.


Foto zde.

Bernarťáci na ČEPS cupu

V pátek 8. 11. se v milevské sportovní hale konal další ročník florbalového projektu s názvem ČEPS cup. Turnaje se zúčastnili i naši chlapci ze čtvrté a páté třídy. V konkurenci milevských a píseckých škol obsadili krásné 6. místo.

Sestava: Láďa Ernst, Jirka Arvai, Michal Toman, David Kopačka, Roman Šinákl, Roman Valenta, Pavel Opava, Honza Mudruňka a Pavel Novák.

Foto zde.

Prvňáčci našli slabikáře

Naši prvňáčci udělali velký kus práce – naučili se všechna písmenka z Živé abecedy. Posledním písmenkem bylo I jako indián. Aby si I dobře zapamatovali, vyčarovali indiány na kouzelné čtvrtce, k nim si vyrobili indiánské čelenky a vydali se hledat poklad. Nenašli však zlato a drahé kamení, ale úplně nové slabikáře. A tak se už těší na poznávání dalších písmenek.

Informace k jídelníčku

Omluvte, prosím, dočasné nepřehledné zobrazení jídelníčku. Polévka je zapsána na prvním místě u obou hlavních jídel. Na odstranění chyby pracujeme. Děkujeme za pochopení.

informace o vánočních koncertech

 • Zkoušky: každou sobotu od 14 hodin

 • Generálky: neděle 15. 12. 2019 od 14 hodin

  • sobota 21. 12. od 14 hodin

  • neděle 22. 12. od 14.30 hodin

 • Koncerty: Slabčice - sobota 21. 12. V 17 hodin

 • Bernartice - neděle 22. 12. V 17 hodin


Noc ve škole

Ze soboty 26. října na neděli 27. října nocovali sedmáci ve své třídě. Ani víkend neodradil jejich zvědavost, která chtěla poznat zdejší školu v netradičních, nočních hodinách. O večeři se postarali sami žáci, kteří utvořili dva týmy (dívčí a chlapecký) a soutěžili o nejlepší pizzu. Obě pizzy byly vynikající, nechyběly na nich nejoblíbenější ingredience, a to šunka, sýr a ananas. V noci žáky vyděsilo hlučné a rychlé tikání hodin, které signalizovalo změnu času – navracející se hodinu, která byla žákům dopřána navíc. Po téměř probdělé (upovídané) noci jsme se posilnili výbornou sladkou snídaní, kterou nám přichystala paní Kalinová, jedna z maminek. Čokoládový perník přišel k chuti a tímto za něj děkujeme. Žáci si akci užili, a sice nevyspalí, ale plní zážitků odešli domů.

Za nocležníky Petra Brčáková


Foto zde.

Preventivní program pro 7. třídu

Dne 13. listopadu se 7. třída zúčastnila vzdělávací aktivity Alkohol a cigarety – mýty a skutečnost, zařazené do výuky v rámci aktivit Minimálního preventivního programu.

Naše doba je plná rozporů. Dobrovolně se vystavujeme působení škodlivých látek a ještě za to platíme nemalý finanční obnos. To je případ alkoholu a tabáku. Proč vědomě a masivně konzumujeme „ zabijácké produkty“? Závislost je provázena pocitem trvalého nedostatku. Hlavním prostředkem v boji se závislostí je motivace. Pro vítězství nad závislostí je třeba železné vůle. Jen silní vyhrají! A proto je tak důležitá prevence.


Nejvíce nás bavil nadstavbový program: Nasaď si brýle a rázem máš „opici“. Na rameni ti nesedí příbuzný primát, ale kouzelné brýle navodí pocit silné opilosti. Všichni jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když vládu nad tvými smysly převezme alkohol. Svět se rázem proměnil, předměty se stěhovaly, koordinace pokulhávala, nebyli jsme pány svého těla ani mysli. Někdo připomínal motovidlo více a někdo byl odolnější. To jsou ty geny po předcích.


Přejme si, ať nad námi nikdy alkohol a cigarety nezískají nadvládu. Máme to ve svých rukách.


Zaznamenala Hana Váchová.


Foto zde.

Podzimní den ve 2. třídě

12. listopadu se učili ve 2. třídě podzimníčkové. V českém jazyce a matematice pracovali skřítkové ve čtyřech skupinách – lipové, dubové, bukové a javorové. Všechny zadané úkoly byly s podzimní tématikou. Na hodinu čtení si přinesli knihu pohádek, příběhů nebo básniček o podzimu. I při tělesné výchově byl podzim. Zahráli si na jelena, přeskakovali pařezy v lese a čtyři rodiny syslíků se připravily na tuhou zimu. Podzimníček má mít klobouk z listí, tak si ho všichni vyrobili.

Práce se nám dařila a těšíme se na příští projektový - hračkový den.


Foto zde.

Vzdělání a řemeslo 2019 – 2020

I v letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili výstavy VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO v Českých Budějovicích. Je až neuvěřitelné, že to již byl 25. ročník.

V moderním pavilonu T1 se mohli seznámit s prezentacemi středních škol a učilišť nejen z Jihočeského kraje. Mohli zhlédnout i pestrý doprovodný program, soutěže a sami se zapojit do různých aktivit, za které získávali zajímavé ceny.

Tak jim snad tato nabídka pomohla při volbě budoucích škol.


Mgr. I. Vlková


Dotazníkové šetření

Prosíme rodiče o vyplnění krátkého dotazníkového šetření na téma Spokojenost se školou.

 • Dotazník je zcela anonymní.

 • Dotazník vyplňte do 22. 11. 2019.

Vstup do dotazníku

Foto zde.

Pirátské vaření

Možná si myslíte, že piráti jsou tvrdí chlapi, a tak i jídlo musí mít pořádné, ale naši školní piráti jsou pěkní mlsouni! Poté, co se v hodinách češtiny naučili psát recepty na nejoblíbenější pirátská jídla, rozhodli se, že si v pirátské kuchyni připraví pirátské palačinky. Posádky míchaly, přilévaly, přisypávaly, kapitán pekl a papoušek pomáhal, kde se dalo. A jak to dopadlo? Výborně!!!! Ani jeden pirát nezůstal hladový.

upravený program výuky 6. 11.

Informace o průběhu výuky 6. 11. 2019

Škola je otevřená. Výuka bude pro 1. stupeň modifikovaná do projektových dnů jednotlivých tříd.

Pro 2. stupeň smíšené aktivity (výuka + sportovní den).

1. Stupeň se učí podle rozvrhu

1. třída – 4 vyučovací hodiny

2. třída – 4 vyučovací hodiny

3. třída – 5 vyučovacích hodin

4. třída – 5 vyučovacích hodin

5. třída – 5 vyučovacích hodin (zkrácená výuka – 6. hodina odpadá)

2. stupeň

1. – 2 . hodina výuka:

6. třída: matematika, přírodopis

7. třída: fyzika, přírodopis

8. třída: matematika, přírodopis

9. třída: matematika, přírodopis

3. – 5. hodina turnaj ve vybíjené

Výuka bude zkrácená a to cca. do 12:15. Poté oběd.

pozor změna

Datum třídních schůzek se mění z 28. 11. 2019 na 3. 12. 2019

Foto zde.

Exkurze Plzeň

Akci zorganizovala paní učitelka Trojáčková pro žáky 2. stupně.

Nejprve jsme v rámci enviromentální výchovy navštívili nejnovější českou spalovnu ZEVO Chotíkov u Plzně. Hlavním cílem exkurze bylo nenásilnou a zábavnou formou představit vše podstatné, co souvisí s odpadovým hospodářstvím. Odpad byl představen jako důležitá druhotná surovina, která výrazně přispívá k úspoře neobnovitelných zdrojů a současně odbourává zažité předsudky, které souvisí s jeho energetickým zpracováním.

Potom jsme navštívili Techmánii v Plzni. Pro nás, které fascinuje to, jak funguje svět, to byla jedinečná akce, založená na osobním prožitku. Pokusili jsme se zjistit, čím jsou jedinečné Zátopkovy nohy, v areálu pro sportovce jsme si zaběhali, zaskákali – dále, rychleji. Zajímají tě pokusy s elektřinou, s vodou, chceš zjistit, jak fungují věci v domácnosti, vytáhneš sám své tělo do výše, vyluštíš záhady Pythagorovy věty, poznáš mozek třeba slepice nebo ovce, chápeš, jak se přenáší zvuk, hlas?

V planetáriu jsme se dověděli, kde se vlastně bere bouřka a jak vypadají planety sluneční soustavy.

A na závěr pokusy s kapalným dusíkem a naši nadšení dobrovolníci Kačka či Fanda. Odnese to myš, či Fanda přijde o svou pravou ruku? Napětí do poslední chvíle, ale vše dobře dopadá.

Hezký podzimní den, krásný program, hodné děti, zpívání v autobusu, šťastný návrat. Co více si může člověk přát?


Zaznamenala Mgr. Hana Váchová.


Foto zde.

Miniházená

Jak se hraje miniházená se dozvěděli ve čtvrtek 10. 10. třeťáci. V milevské sportovní hale proběhl 2. ročník turnaje v miniházené pro 1. - 3. třídy.

Do boje proti sobě vyrazilo osm družstev z Milevska, Sepekova, Petrovic a Bernartic. Seznámili jsme se zde s pravidly „malé házené", poznali jsme nové kamarády a hlavně jsme si hru pořádně užili. Naučili jsme se jednoduchá pravidla, která jsme hned vyzkoušeli při tělocviku. A s novými míči, které jsme si přivezli jako cenu z turnaje, se nám hrálo báječně.. A jak jsme dopadli......stejně jako kamarádi z ostatních škol jsme obsadili 1. místo. Cílem totiž nebylo vyhrát, ale zúčastnit se a něco nového se naučit.

Foto zde.

Chrášťanské žně

Ve čtvrtek 3. října jsme vyrazili na vesnickou ligu v přespolním běhu do Chrášťan. V každém ročníku závodila jedna smíšená dvojice. Trať měřila přibližně 5km a na trati museli závodníci plnit různé úkoly. Za 6.ročník běžela Verča Davidová a Michal Kratochvíl. Skončili na krásném 2.místě. Za 8.ročník běžela Adéla Kalinová a David Krzák a umístili se na 2.místě. Za 9. ročník běžela Nikola Samcová a Honza Fouňe. Ti skončili na 3.místě. Celkově se naše škola umístila na 2.místě

Foto zde.

PŘÍRODOPIS V 8. TŘÍDĚ

Nikola Samcová svým referátem velmi zaujala spolužáky. Představila své dva kamarády a mazlíčky – potkana pana Bonbonka a morče Boríska.

L. Trojáčková

Milevská knihovna pokaždé jinak

Naši žáci navštívili během uplynulých 4 týdnů vzdělávací lekce v milevské knihovně.

První návštěvu podnikl nově založený Mediální klub a vybral si velmi zajímavý a přínosný workshop zaměřený na mediální gramotnost. Zábavnou formou se žáci naučili rozpoznat rozdíl mezi seriozním tiskem a bulvárem, osvojili si pojmy jako fake news,hoax,link, troll apod.Seznámili se s masmédii a dalšími druhy médií. Workshop byl také zaměřen na manipulativní funkci některých médií a na schopnost rozpoznat klamavou reklamu. Zajisté se jim nabyté informace budou hodit v jejich tvůrčí práci se školní časopisem.

Druhá návštěva šesté třídy doplňovala osnovy literární výchovy, a tak si žáci metodami uzpůsobenými jejich věku rozšířili znalosti ze starověké literatury, zejména z Bible. Formou her, kvízu a práce s textem zaměřeným na čtenářskou gramotnost poznali ty nejznámější biblické příběhy a postavy s nimi spojené a dozvěděli se mnoho zajímavostí o samotném vzniku knihy. Veškeré poznatky jistě skvěle obohatí výuku ve škole.

Na závěr bych ráda podotkla, že při obou návštěvách pracovaly naše děti s plným nasazením, byly vstřícné a hodné, takže si právem od paní knihovnice vyslechly milou pochvalu.

Mgr.Dana Fíková


Foto zde.

V Horažďovicích řádí skřítek Nepořádníček

Co se stane, když v lese zahodíte slupku od banánu, obal od bonbonu nebo skleničku od přesnídávky? To vše a mnoho dalšího se dozvěděli čtvrťáci a páťáci v rámci projektu Škola zařídí, kraj zaplatí v envicentru PROUD v Horažďovicích.

Foto zde.

Konečně na "bedně"

Po roce se opět v milevské sportovní hale konal florbalový turnaj pro kluky ze 3: - 5. třídy. Poprvé se hrálo systémem každý s každým. Sedm týmů, šest zápasů, jedna prohra, jedna remíza a čtyři vítězství vynesly naše kluky snad úplně poprvé "na bednu". Za skvělou hru, přesnou střelbu a za výborný brankářský výkon Ládi Ernsta kluci převzali z rukou hlavního trenéra FBC Došwich Lukáše Dolejše stříbrné medaile.

Sestava: Láďa Ernst, Jirka Arvai, Michal Toman, David Kopačka, Roman Valenta, Roman Šinákl, Honza Mudruňka, Pavel Opava, Pavel Novák

Klukům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů na dalším turnaji.

Fiktivní firma

Od 1. října na naší škole odstartoval nový projekt "Fiktivní firma"

Cyklovýlet

8. třída zakončila první školní týden cyklovýletem po Bernarticku.