Základní škola

Rozsvícení stromečků

V sobotu 30. listopadu se slavnostně rozsvítil stromeček na návsi v Srlíně. V neděli 1. prosince pak proběhla tatáž akce na náměstí v Bernarticích. Na obou akcích zahrály a zazpívaly vánoční písně a koledy žákyně Základní školy Bernartice. Za zvuků kytar se nesly známé melodie, které navodily vánoční atmosféru a rozezpívaly všechny přítomné. Všem lidem dobré vůle přejeme hezký a klidný advent.


Petra Brčáková

Vítání občánků

V pátek 22. listopadu se na radnici v Bernarticích konalo vítání občánků. Obřadní síň byla tentokrát plná rodičů, prarodičů a hlavně těch nejmenších, kterých se za minulý rok urodilo požehnaně. Na kulturním programu se podíleli žáci Základní školy Bernartice. Přítomné pohladili po duši jednak písničkami, jednak vtipným pásmem básniček. S ukolébavkami vystoupil sborový kroužek pod vedením paní učitelky Jirouškové a s básničkami žáci 5. třídy spolu s paní učitelkou Brčákovou. Malým občánkům na závěr přejeme hodně štěstí, zdraví a hlavně ať se jim na světě líbí.


Petra Brčáková

Adopce zvířete

Žáci naší školy myslí i na dobré skutky. Proto uspořádali sbírku, aby si mohli na dálku adoptovat zvířátko v ZOO Hluboká nad Vltavou. Žáci se tak stali adoptivními rodiči surikaty. Tento čin zaslouží velkou pochvalu a uznání. Všem dárcům moc děkujeme.

Zleva: Tomáš Trávníček, Lukáš Pečenka, Lucie Janušková, David Pavlišák, Aleš Brož, Adéla Kalivodová a Katrin Vápeníková

Bobřík informatiky

Již po sedmé se na naší škole lovil bobřík informatiky. I letos jsme našli úspěšné lovce. Všem lovcům blahopřejeme.

Foto zde.

1. třída v Mraveništi

1. třída v Mraveništi

Tento předvánoční čas si děti z 1. třídy zpestřily výletem do Písku. Po krátké procházce kolem řeky Otavy a prohlídce betlémů se uchýlily do Sladovny. Tam se proměnily v pilné mravence a

užívaly si různá zákoutí Mraveniště. Úžasný pohled byl na jejich spolupráci při skládání velkých dřevěných puzzle. Prvňáčci si odnesli nejen pěkné zážitky, ale i nové poznatky o Písku a mravencích.

Mgr. Dana Růžičková

email.mp4

Angličtiny se nebojíme!

I když jsme letos s angličtinou teprve začali, dokážeme už říci spoustu věcí. Např. sdělit o sobě základní údaje a dokonce popsat hračku, kterou jsme si ve výuce anglického jazyka sami vyrobili z recyklovatelných materiálů. Nejenže jsme se aktivně zapojili, montovali a přišívali, ale také jsme si u toho zazpívali a poprvé jsme stáli před kamerou, když jsme popisovali naši FAVOURITE TOY (oblíbenou hračku). Někteří jsme z té trémy všechno zapomněli, ale zkušenost to byla obrovská. A za Vaši odvahu máte naši třeťáčci obrovskou pochvalu. Jste skvělí!!!

Your English teachers Petra and Šimon


Palačinky.mp4

Anglické vaření

7. třída si v rámci výuky anglické konverzace vyzkoušela, jaké to je vařit v přímém přenosu a ještě k tomu komentovat postup v angličtině. Všichni aktéři se snažili ze všech sil a dle svých možností. Výsledkem byla spousta legrace, osvojení si anglických slovíček a vět v praxi, ale hlavně – vynikající palačinky na závěr. Podívejte se na naše video a uvidíte. Technika nás trochu zradila, máme jen zlomek toho, co jsme natočili, ale příště už to bude lepší. Vždyť chybou se člověk učí….

Informace

Vážení rodiče,


tento týden (4.12. a 5.12.) odpadá kroužek florbalu (jak pro 1. tak 2. stupeň). Děkuji za pochopení.

Foto zde.

ZDobení stromečku v družině

Děti v družině pomohly Ježíškovi a ozdobily si stromeček.

pozvánka na vanoční jarmark

„KRÁSY BERNARTIC A OKOLÍ“

Školní kolo OČj

V úterý 26. 11. proběhlo na naší škole školní kolo OČJ , ve kterém si poměřili své znalosti žáci 8. a 9. ročníku. V zadaných úkolech řešili jevy gramatické, tvaroslovné i stylistické. Součástí olympiády byla rovněž slohová práce. Děkuji všem žákům za maximální nasazení, pozitivní přístup a příjemnou atmosféru během celé soutěže. Nikdo svými výsledky nezklamal, ale vždy je někdo nejlepší. Nejvíce bodů za své znalosti získaly Katrin Vápeníková a Adéla Kramulová. Obě budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se bude konat 21. ledna v Písku.

Bernartíci

Klub mediální výchovy vytvořil školní časopis. Pokud budete chtít podpořit činnost žáků, je možné si zakoupit číslo v kanceláři školy za 10 Kč.

Bernartici listopad

Foto zde.

1. a 2. třída v planetáriu

8. listopadu navštívily děti z první a druhé třídy planetárium v Českých Budějovicích.

Žáci se seznámili se základními astronomickými pojmy, s tím jak lidé poznávali naši planetu, Slunce a Měsíc. Poznávali tvar těchto těles a jejich pohyb ve sluneční soustavě (rotace Země - střídání dne a noci, oběh Země - střídání ročních dob, pohyb Měsíce - střídání fází). Seznámili se s nejznámějšími souhvězdími, dozvěděli se, jak vznikají krátery na Měsíci.

Děti vše velmi zajímalo a výlet se všem moc líbil.


Foto zde.

Bernarťáci na ČEPS cupu

V pátek 8. 11. se v milevské sportovní hale konal další ročník florbalového projektu s názvem ČEPS cup. Turnaje se zúčastnili i naši chlapci ze čtvrté a páté třídy. V konkurenci milevských a píseckých škol obsadili krásné 6. místo.

Sestava: Láďa Ernst, Jirka Arvai, Michal Toman, David Kopačka, Roman Šinákl, Roman Valenta, Pavel Opava, Honza Mudruňka a Pavel Novák.

Foto zde.

Prvňáčci našli slabikáře

Naši prvňáčci udělali velký kus práce – naučili se všechna písmenka z Živé abecedy. Posledním písmenkem bylo I jako indián. Aby si I dobře zapamatovali, vyčarovali indiány na kouzelné čtvrtce, k nim si vyrobili indiánské čelenky a vydali se hledat poklad. Nenašli však zlato a drahé kamení, ale úplně nové slabikáře. A tak se už těší na poznávání dalších písmenek.

Informace k jídelníčku

Omluvte, prosím, dočasné nepřehledné zobrazení jídelníčku. Polévka je zapsána na prvním místě u obou hlavních jídel. Na odstranění chyby pracujeme. Děkujeme za pochopení.

informace o vánočních koncertech

  • Zkoušky: každou sobotu od 14 hodin
  • Generálky: neděle 15. 12. 2019 od 14 hodin
    • sobota 21. 12. od 14 hodin
    • neděle 22. 12. od 14.30 hodin
  • Koncerty: Slabčice - sobota 21. 12. V 17 hodin
  • Bernartice - neděle 22. 12. V 17 hodin


Noc ve škole

Ze soboty 26. října na neděli 27. října nocovali sedmáci ve své třídě. Ani víkend neodradil jejich zvědavost, která chtěla poznat zdejší školu v netradičních, nočních hodinách. O večeři se postarali sami žáci, kteří utvořili dva týmy (dívčí a chlapecký) a soutěžili o nejlepší pizzu. Obě pizzy byly vynikající, nechyběly na nich nejoblíbenější ingredience, a to šunka, sýr a ananas. V noci žáky vyděsilo hlučné a rychlé tikání hodin, které signalizovalo změnu času – navracející se hodinu, která byla žákům dopřána navíc. Po téměř probdělé (upovídané) noci jsme se posilnili výbornou sladkou snídaní, kterou nám přichystala paní Kalinová, jedna z maminek. Čokoládový perník přišel k chuti a tímto za něj děkujeme. Žáci si akci užili, a sice nevyspalí, ale plní zážitků odešli domů.

Za nocležníky Petra Brčáková


Foto zde.

Preventivní program pro 7. třídu

Dne 13. listopadu se 7. třída zúčastnila vzdělávací aktivity Alkohol a cigarety – mýty a skutečnost, zařazené do výuky v rámci aktivit Minimálního preventivního programu.

Naše doba je plná rozporů. Dobrovolně se vystavujeme působení škodlivých látek a ještě za to platíme nemalý finanční obnos. To je případ alkoholu a tabáku. Proč vědomě a masivně konzumujeme „ zabijácké produkty“? Závislost je provázena pocitem trvalého nedostatku. Hlavním prostředkem v boji se závislostí je motivace. Pro vítězství nad závislostí je třeba železné vůle. Jen silní vyhrají! A proto je tak důležitá prevence.


Nejvíce nás bavil nadstavbový program: Nasaď si brýle a rázem máš „opici“. Na rameni ti nesedí příbuzný primát, ale kouzelné brýle navodí pocit silné opilosti. Všichni jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když vládu nad tvými smysly převezme alkohol. Svět se rázem proměnil, předměty se stěhovaly, koordinace pokulhávala, nebyli jsme pány svého těla ani mysli. Někdo připomínal motovidlo více a někdo byl odolnější. To jsou ty geny po předcích.


Přejme si, ať nad námi nikdy alkohol a cigarety nezískají nadvládu. Máme to ve svých rukách.


Zaznamenala Hana Váchová.


Foto zde.

Podzimní den ve 2. třídě

12. listopadu se učili ve 2. třídě podzimníčkové. V českém jazyce a matematice pracovali skřítkové ve čtyřech skupinách – lipové, dubové, bukové a javorové. Všechny zadané úkoly byly s podzimní tématikou. Na hodinu čtení si přinesli knihu pohádek, příběhů nebo básniček o podzimu. I při tělesné výchově byl podzim. Zahráli si na jelena, přeskakovali pařezy v lese a čtyři rodiny syslíků se připravily na tuhou zimu. Podzimníček má mít klobouk z listí, tak si ho všichni vyrobili.

Práce se nám dařila a těšíme se na příští projektový - hračkový den.


Foto zde.

Vzdělání a řemeslo 2019 – 2020

I v letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili výstavy VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO v Českých Budějovicích. Je až neuvěřitelné, že to již byl 25. ročník.

V moderním pavilonu T1 se mohli seznámit s prezentacemi středních škol a učilišť nejen z Jihočeského kraje. Mohli zhlédnout i pestrý doprovodný program, soutěže a sami se zapojit do různých aktivit, za které získávali zajímavé ceny.

Tak jim snad tato nabídka pomohla při volbě budoucích škol.


Mgr. I. Vlková


Dotazníkové šetření

Prosíme rodiče o vyplnění krátkého dotazníkového šetření na téma Spokojenost se školou.

  • Dotazník je zcela anonymní.
  • Dotazník vyplňte do 22. 11. 2019.

Vstup do dotazníku

Foto zde.

Pirátské vaření

Možná si myslíte, že piráti jsou tvrdí chlapi, a tak i jídlo musí mít pořádné, ale naši školní piráti jsou pěkní mlsouni! Poté, co se v hodinách češtiny naučili psát recepty na nejoblíbenější pirátská jídla, rozhodli se, že si v pirátské kuchyni připraví pirátské palačinky. Posádky míchaly, přilévaly, přisypávaly, kapitán pekl a papoušek pomáhal, kde se dalo. A jak to dopadlo? Výborně!!!! Ani jeden pirát nezůstal hladový.

upravený program výuky 6. 11.

Informace o průběhu výuky 6. 11. 2019

Škola je otevřená. Výuka bude pro 1. stupeň modifikovaná do projektových dnů jednotlivých tříd.

Pro 2. stupeň smíšené aktivity (výuka + sportovní den).

1. Stupeň se učí podle rozvrhu

1. třída – 4 vyučovací hodiny

2. třída – 4 vyučovací hodiny

3. třída – 5 vyučovacích hodin

4. třída – 5 vyučovacích hodin

5. třída – 5 vyučovacích hodin (zkrácená výuka – 6. hodina odpadá)

2. stupeň

1. – 2 . hodina výuka:

6. třída: matematika, přírodopis

7. třída: fyzika, přírodopis

8. třída: matematika, přírodopis

9. třída: matematika, přírodopis

3. – 5. hodina turnaj ve vybíjené

Výuka bude zkrácená a to cca. do 12:15. Poté oběd.

pozor změna

Datum třídních schůzek se mění z 28. 11. 2019 na 3. 12. 2019

Foto zde.

Exkurze Plzeň

Akci zorganizovala paní učitelka Trojáčková pro žáky 2. stupně.

Nejprve jsme v rámci enviromentální výchovy navštívili nejnovější českou spalovnu ZEVO Chotíkov u Plzně. Hlavním cílem exkurze bylo nenásilnou a zábavnou formou představit vše podstatné, co souvisí s odpadovým hospodářstvím. Odpad byl představen jako důležitá druhotná surovina, která výrazně přispívá k úspoře neobnovitelných zdrojů a současně odbourává zažité předsudky, které souvisí s jeho energetickým zpracováním.

Potom jsme navštívili Techmánii v Plzni. Pro nás, které fascinuje to, jak funguje svět, to byla jedinečná akce, založená na osobním prožitku. Pokusili jsme se zjistit, čím jsou jedinečné Zátopkovy nohy, v areálu pro sportovce jsme si zaběhali, zaskákali – dále, rychleji. Zajímají tě pokusy s elektřinou, s vodou, chceš zjistit, jak fungují věci v domácnosti, vytáhneš sám své tělo do výše, vyluštíš záhady Pythagorovy věty, poznáš mozek třeba slepice nebo ovce, chápeš, jak se přenáší zvuk, hlas?

V planetáriu jsme se dověděli, kde se vlastně bere bouřka a jak vypadají planety sluneční soustavy.

A na závěr pokusy s kapalným dusíkem a naši nadšení dobrovolníci Kačka či Fanda. Odnese to myš, či Fanda přijde o svou pravou ruku? Napětí do poslední chvíle, ale vše dobře dopadá.

Hezký podzimní den, krásný program, hodné děti, zpívání v autobusu, šťastný návrat. Co více si může člověk přát?


Zaznamenala Mgr. Hana Váchová.


Foto zde.

Miniházená

Jak se hraje miniházená se dozvěděli ve čtvrtek 10. 10. třeťáci. V milevské sportovní hale proběhl 2. ročník turnaje v miniházené pro 1. - 3. třídy.

Do boje proti sobě vyrazilo osm družstev z Milevska, Sepekova, Petrovic a Bernartic. Seznámili jsme se zde s pravidly „malé házené", poznali jsme nové kamarády a hlavně jsme si hru pořádně užili. Naučili jsme se jednoduchá pravidla, která jsme hned vyzkoušeli při tělocviku. A s novými míči, které jsme si přivezli jako cenu z turnaje, se nám hrálo báječně.. A jak jsme dopadli......stejně jako kamarádi z ostatních škol jsme obsadili 1. místo. Cílem totiž nebylo vyhrát, ale zúčastnit se a něco nového se naučit.

Foto zde.

Chrášťanské žně

Ve čtvrtek 3. října jsme vyrazili na vesnickou ligu v přespolním běhu do Chrášťan. V každém ročníku závodila jedna smíšená dvojice. Trať měřila přibližně 5km a na trati museli závodníci plnit různé úkoly. Za 6.ročník běžela Verča Davidová a Michal Kratochvíl. Skončili na krásném 2.místě. Za 8.ročník běžela Adéla Kalinová a David Krzák a umístili se na 2.místě. Za 9. ročník běžela Nikola Samcová a Honza Fouňe. Ti skončili na 3.místě. Celkově se naše škola umístila na 2.místě

Foto zde.

PŘÍRODOPIS V 8. TŘÍDĚ

Nikola Samcová svým referátem velmi zaujala spolužáky. Představila své dva kamarády a mazlíčky – potkana pana Bonbonka a morče Boríska.

L. Trojáčková

Milevská knihovna pokaždé jinak

Naši žáci navštívili během uplynulých 4 týdnů vzdělávací lekce v milevské knihovně.

První návštěvu podnikl nově založený Mediální klub a vybral si velmi zajímavý a přínosný workshop zaměřený na mediální gramotnost. Zábavnou formou se žáci naučili rozpoznat rozdíl mezi seriozním tiskem a bulvárem, osvojili si pojmy jako fake news,hoax,link, troll apod.Seznámili se s masmédii a dalšími druhy médií. Workshop byl také zaměřen na manipulativní funkci některých médií a na schopnost rozpoznat klamavou reklamu. Zajisté se jim nabyté informace budou hodit v jejich tvůrčí práci se školní časopisem.

Druhá návštěva šesté třídy doplňovala osnovy literární výchovy, a tak si žáci metodami uzpůsobenými jejich věku rozšířili znalosti ze starověké literatury, zejména z Bible. Formou her, kvízu a práce s textem zaměřeným na čtenářskou gramotnost poznali ty nejznámější biblické příběhy a postavy s nimi spojené a dozvěděli se mnoho zajímavostí o samotném vzniku knihy. Veškeré poznatky jistě skvěle obohatí výuku ve škole.

Na závěr bych ráda podotkla, že při obou návštěvách pracovaly naše děti s plným nasazením, byly vstřícné a hodné, takže si právem od paní knihovnice vyslechly milou pochvalu.

Mgr.Dana Fíková


Foto zde.

V Horažďovicích řádí skřítek Nepořádníček

Co se stane, když v lese zahodíte slupku od banánu, obal od bonbonu nebo skleničku od přesnídávky? To vše a mnoho dalšího se dozvěděli čtvrťáci a páťáci v rámci projektu Škola zařídí, kraj zaplatí v envicentru PROUD v Horažďovicích.

Foto zde.

Konečně na "bedně"

Po roce se opět v milevské sportovní hale konal florbalový turnaj pro kluky ze 3: - 5. třídy. Poprvé se hrálo systémem každý s každým. Sedm týmů, šest zápasů, jedna prohra, jedna remíza a čtyři vítězství vynesly naše kluky snad úplně poprvé "na bednu". Za skvělou hru, přesnou střelbu a za výborný brankářský výkon Ládi Ernsta kluci převzali z rukou hlavního trenéra FBC Došwich Lukáše Dolejše stříbrné medaile.

Sestava: Láďa Ernst, Jirka Arvai, Michal Toman, David Kopačka, Roman Valenta, Roman Šinákl, Honza Mudruňka, Pavel Opava, Pavel Novák

Klukům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů na dalším turnaji.

Fiktivní firma

Od 1. října na naší škole odstartoval nový projekt "Fiktivní firma"

Cyklovýlet

8. třída zakončila první školní týden cyklovýletem po Bernarticku.