Základní škola

hledáme

Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek hledá do svého týmu učitele/učitelku do ZŠ s aprobací: matematika nebo anglický jazyk. Možnost plného i částečného úvazku. Nástup od 1. 9. 2024. 

Požadujeme: pozitivní přístup k dětem, samostatnost, zodpovědnost, aktivní přístup k práci, dobrý zdravotní stav a čistý trestní rejstřík. 

Své životopisy posílejte na email: cendelin@zsbernartice.eu. Více informací na tel. 604131774.

Výlet do Prahy s 9.třídou

V půl osmé vyrazila 9. třída autobusem do Zoo Praha. Vstup proběhl velmi hladce. Jako první jsme vyrazili do pavilonu opic a velmi se nám líbil. Poté následoval 3hodinovy rozchod po zoo. Někteří se vydali k ledním medvědům, jiní zase ke slonům. Byly dohady jestli slon indický nebo africký.. nakonec africký. Počasí bylo krásné až na půl hodinový liják. Dále následoval odjezd do centra Prahy, kde většina nakupovala, najedli jsme se v mekáči a hurá domů.

Náš poslední výlet byl moc hezký.

Praha

Dnešek patřil čtvrťákům, kteří vyrazili na exkurzi do Prahy. Den to byl plný zážitků. Vystoupali jsme na Petřín, užili jsme si zrcadlové bludiště i rozhlednu, seběhli jsme k Hradu, a nakonec jsme se na naše hlavní město podívali nezvykle z paluby lodi. Díky za krásnou plavbu a spoustu zajímavých informací. Moc jsme si celý den užili.

živec

Ve středu 5. června třída 3. A vyrazila na pěší výlet do Píseckých hor. Hlavní cíl, chata Živec, byl pro žáky do poslední chvíle tajemstvím. Z Bernartic jsme se nechali autobusem dovézt do Dolních Novosedel, odkud jsme pokračovali pěšky po žluté turistické. Pro zpestření naší dobrodružné výpravy žáci plnili různé úkoly, za které měli možnost získat sladkou odměnu či zvláštní cenu. Na stanovištích stopovali zvířata podle jejich otisků nohou, stavěli obydlí pro skřítky z dostupného přírodního materiálu, hledali po lese neobyčejné mravence, a když zbývalo pár metrů do cíle, někteří odvážlivci došli k chatě se zavázanýma očima. Všem se rozzářily oči, když před sebou uviděli nejenom lanové centrum, ale také hostinec. Nejprve jsme se posilnili hrachovou polévkou, poté chlapci rozdělali ohýnek, opekli jsme si buřty a jako dezert nechyběl ani opečený marshmallow. Po výborném obědě jsme si užili ještě trochu adrenalinu na lanovém hřišti a s dobrou náladou, i když zmoklí, jsme odcházeli zpět do Písku na autobus. Výlet se vydařil na výbornou, zážitky si vyprávíme ještě dnes. 

Foto zde.

3. ročník Bernartického survivalu

V úterý 11.6. 2024 se na naší škole uskutečnil již třetí ročník Bernartického survivalu, kterého se zúčastnilo celkem sedm základních škol: ZŠ Bernartice, ZŠ Záhoří, ZŠ Chrášťany, 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko, ZŠ Opařany a ZŠ Chyšky. Každá škola vytvořila dvě čtyřčlenná družstva, která soutěžila v několika disciplínách. Běh na 60 metrů, hod medicinbalem, skok do dálky, basketbalová štafeta a survival. Z jednotlivců se nejlépe umístil David Kopačka, který si vybojoval první místo v běhu na 60 metrů a v hodu medicinbalem. Největším lákadlem byla samozřejmě samotná soutěž survival, kterou vyhrála 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko. Naše týmy se umístily na 5. a 6. místě. I přes tento výsledek si všichni soutěžící odnesli cenné zkušenosti a užili si den plný sportu a soutěživého ducha. Během soutěže bylo pro všechny připravené pohoštění v podobě ovoce a zeleniny a nemohla chybět točená malinovka. 

Velké poděkování patří i našim deváťákům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celého dne. Děkujeme také učitelům za pomoc během soutěže. Všem zúčastněným školám a jejich týmům děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník! Akce byla podpořena Jihočeským krajem, kterému tímto velmi děkujeme. 

Foto zde.

Dětský sportovní den

V úterý 4. června jsme pro naše žáky uspořádali dětský den plný sportovních aktivit a zábavy. Každý žák měl možnost ukázat své dovednosti v různých atletických disciplínách (sprint, skok do dálky, hod míčkem nebo medicinbalem a běh na 500m nebo 1km). 

Během dne si všichni vyzkoušeli jízdu na raftech. Tato aktivita byla nejen zábavná, ale také skvělou příležitostí pro týmovou spolupráci.

Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení, které dodalo energii po náročném sportovním dopoledni. Ovoce, zelenina a točená malinovka zajistily, že nikdo nezůstal hladový nebo žíznivý.

Velké díky patří našim deváťákům, kteří pomáhali s organizací celého dne. Bez jejich nadšení a ochoty by akce nebyla tak úspěšná. Rovněž děkujeme všem učitelům za jejich podporu a pomoc při realizaci tohoto nezapomenutelného dne.

Děkujeme všem žákům za účast a těšíme se na příští ročník Dětského dne, který jistě přinese další skvělé zážitky a sportovní výkony.

Výsledky zde.

Foto zde.

Knihovna Milevsko

Ve středu 29.5. žáci 6. třídy znovu navštívili Městskou knihovnu v Milevsku. Během připraveného programu, který se nazýval „Klub divných dětí“, se zamýšleli nad tím, co lidé považují za divné nebo odlišné. Co je může vyčlenit z kolektivu, jaký může být život, když sami sebe podceňují. Na závěr děti vytvořily společnou mapu, která jim ukázala, že i při odlišnosti jednotlivců mohou vytvořit fungující kolektiv.

Foto zde.

2. STUPEŇ BOJOVAL V TEPFAKTORU

14. května se vydali odvážlivci z 6. – 9. třídy do TEPfaktoru v Chotilsku u Příbrami. Během tří hodinové hry, inspirované pevností Boyard, plnili úkoly a sbírali indicie ve 20 komnatách pirátské jeskyně, aby se dostali k pokladu. Úkoly prověřovaly fyzickou zdatnost, logiku, trpělivost a vzájemnou spolupráci. I když se žádnému týmu nepodařilo získat poklad, všichni si hru moc užili.

Foto zde.

Cesta do polska tam a zase zpátky

V úterý 28. května brzy ráno vyrazila velká část druhého stupně na poznávací zájezd do Polska. Naše putování mělo začít v Ostravě, kde jsme se nejdřív vyšplhali na Bolt Tower v areálu DOV a poté jsme pokračovali do Landek parku, kde nás čekal Velký báňský okruh - expozice o důlním záchranářství a důlní expozice s fáráním do dolu Anselm v původní těžební kleci. Dokonce jsme si také vyzkoušeli zkušební cestu, kterou musí každý báňský záchranář splnit. Největší dojem na nás ale udělala původní řetízková šatna.

Druhý den jsme se vydali do koncentračního tábora Osvětim - Březinka. Přestože měli mnozí z nás z tohoto prostředí strach, byli jsme nakonec rádi, že jsme našli odvahu a Osvětim jsme nevynechali z našeho programu. 

Dojmy z Osvětimi měl každý možnost zpracovat po svém cestou do Krakova. Hned po ubytování jsme plni nadšení vyrazili objevovat krásy tohoto královského města. A ani Krakov nás nezklamal. Různé obchůdky, uličky plné kaváren a restaurací a v neposlední řadě královský hrad Wawel - nevěděli jsme, kam se dívat dřív. Každý z nás si tu něco našel. Někdo hledal typické krakovské suvenýry pro své blízké, někdo pro sebe, někomu stačilo jen se posadit na rynek glowny a pozorovat ten mravenčí ruch všude kolem. 

Že zážitků není nikdy dost se potvrdilo hned další den, když jsme vstoupili do prostoru solných dolů Wieliczka. Dvouhodinová prohlídka utekla jako voda a komu se nepodařilo koupit něco malého v Krakově, napravil to právě tady. Vždyť každý ví, že sůl je nad zlato!

Naše polské dobrodružství uteklo jako voda a nám nezbývalo, než se vydat na cestu domů. Aby ten šok z návratu ale nebyl tak velký, zastavili jsme se ještě v Sovích horách, kde je hluboko v lesích schované tajné podzemní město vybudované Němci za druhé světové války. A opět jsme nelitovali. Monumentálnost díla, které Němci naštěstí nestihli dokončit nám vzala dech. 

Zbytek cesty domů už jsme jen plánovali, kam bychom mohli vyrazit příště. A že těch míst zaznělo! Tak uvidíme…

Foto zde.

ZA OPATEM JARLOCHEM

Ve středu 22. května vyrazila 7. třída bernartické školy do milevské knihovny na program "Za opatem Jarlochem". Tentokrát paní knihovnice pro děti připravila nejen besedu se spoustou zajímavých aktivit v knihovně, ale také se s dětmi vydala na výpravu  za hledáním Jarlochovy kroniky do milevského kláštera. 

Během programu v knihovně jsme si připomněli, co jsou kroniky, proč se píší, které významné kroniky vznikly na našem území a kdo byli jejich autoři. Dozvěděli jsme se, kdo byl opat Jarloch, odkud a proč do Milevska přišel. Už také víme, co je chronogram a kde ho v Milevsku najdeme. A dokonce jsme si jeden sami museli rozluštit, abychom našli dopis opata Jarlocha ukrytý v jedné z mnoha knih v milevské knihovně. 

Když jsme potrápili své mozkové závity, vydali jsme se na druhou část našeho programu, která pro nás byla připravena v premonstrátském milevském klášteře - nejstarším klášteře na jihu Čech.  Ještě než jsme došli na nádvoří kláštera, uchvátilo nás průčelí baziliky Nanebevzetí Panny Marie - původně románského kostela. Mohli jsme si na vlastní oči prohlédnout stavební znaky románské a gotické architektury, a to hned vedle sebe. V interiéru baziliky nás uchvátily stropy, románské sloupy, ale také oltář a krásná výzdoba. Sestoupili jsme do sklepení baziliky, abychom se pokusili najít kroniku opata Jarlocha. Cesta ven ze sklepení vedla přes  indicie, které jsme museli hledat, abychom rozluštili číselný kód zámku na dveřích do sklepení.

Jarlochovu kroniku jsme sice nenašli (ta je uložena v klášteře premonstrátů na Strahově v Praze), ale načerpali jsme atmosféru kláštera, který stojí nedaleko místa, kde žijeme, už 900 let. Prošli jsme si areál kláštera, podívali se na kostel svatého Jiljí, ve kterém byl nalezen hřeb z kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus.

Po skončení druhé části programu si někteří z nás zakoupili suvenýry v obchůdku u kláštera - klášterní oplatky, brožury nebo třeba růžence. Cestou zpátky na autobusovou zastávku jsme se odměnili za své výkony zmrzlinou nebo ledovou tříští a poté už jsme se těšili na oběd ve školní jídelně.

Ačkoli byl program zaměřený především na literaturu a historii, museli jsme prokázat znalosti z dalších oborů. Matematiku jsme potřebovali při rozluštění šifry ukryté pod  římskými číslicemi. Při povídání o řádu premonstrátů jsme “cestovali” po Evropě i České republice, takže jsme si oprášili také znalosti ze zeměpisu. V neposlední řadě jsme trochu zapracovali na fyzické kondici, když jsme se pěšky vydali do milevského kláštera. Se všemi úkoly a nástrahami jsme se vypořádali velmi dobře a vysloužili jsme si i pochvalu za vzorné chování po celou dobu naší exkurze. 

Děkujeme paní knihovnici Štráchalové za výborně připravený a zajímavý program a budeme se těšit na další setkání v milevské knihovně.

Bernartík zvítězil 

Celostátní postupová soutěž pro všechny školy, které vydávají školní časopis. Naše škola se zúčastnila poprvé a hned zaznamenala velký úspěch. KRAJSKÉ KOLO BERNARTÍCI VE SVÉ KATEGORII VYHRÁLI A POSTOUPILI DO CELOREPUBLIKOVÉHO FINÁLE, které se uskuteční na podzim příštího školního roku. Počáteční šok (viditelný u zástupců redakce na fotografii) záhy vystřídalo nadšení, které se všemi redaktory sdílíme a gratulujeme.

Závody Dračích lodí (Písek - mezi mosty)

V okleštěné sestavě plné mladíků, náhradníků a bez dvou chybějících motorů se vydali Draci z Bernu do centra okresního města.

První jízda naší saně působila ladně, na krásu se nám rozhodně jet podařilo. Čas 1:15 bohužel hluboko zaostával za soupeři. V druhé jízdě jsme ke kráse přidali sílu a čas 1:09 nás tak trochu šokoval, neboť vyrovnal dva roky starý rekord naší bernartické dračice.

Po velké ztrátě z první kola se posun nekonal, ale to nás vůbec netrápilo. K ideálu nám  chybělo jen -15 s, -15 mm srážek a + 15°C, ale to bychom neměli na co vzpomínat. Nezapomenutelné  zážitky jsou ty, když vystoupíme z komfortní zóny. Letošní draci a dračice ukázali, že nejsou z cukru a to je dobré zjištění.

Foto zde.

Krajské kolo Odznaku všestrannosti (14.5. Tábor)

Letos nás na kraj jelo hned osm a to díky nečekanému postupu celého týmu. Kvarteto chlapců Martin Kálal, Tomáš Volf, Matěj Novák a jeho starší bratr Pavel. Dívčí část týmu tvořily výhradně sedmačky Lucie Kotrbová, Pavlína Nídlová a dvojčata Mikotovy.

Týmové ambice byly čistě coubertinovské. Není důležité vyhrát, ale makat co je v našich silách a akci si pořádně užít. Třetí jsme sice byli, ale od konce. Těší nás úspěšná odveta. Na okrese třetí milevský gympl zůstal tentokrát za námi.

Velké naděje jsme vkládali do Tomáše, ten své ambice naplno zúročil a s náskokem vyhrál jednu ze svých nejcenějších medailí. Zlato mu tentokrát nezaručuje postup na republikové finále, poněvadž ho chtějí nesmyslně zrušit.

Bronzová medaile se pak na krk pověsila Matějovi. Pro něj možná lehké zklamání, ale pro Bernartice určitě super výsledek. 

Sabina Kloudová, bývalá naše žákyně a odchovankyně,  také zvítězila a čeká zda RF bude či ne.

Výsledky týmu i ostatních zde.

RYBÁŘSKÁ OLYMPIÁDA

Koncem dubna proběhlo školní kolo rybářské olympiády, kterou pořádá Střední rybářská škola Vodňany a je určena pro žáky 6. - 8. tříd, především pro zájemce o rybářství a sportovní rybolov. Olympiády se zúčastnili a své znalosti v testu si prověřili Pavel Novák, Honza Smejkal, František Michajlov a Tomáš Charvát.  Kluci museli správně určit ryby, popsat části rybího těla, poznat živočichy a rostliny vyskytujících se u vody a znát různá pravidla a zákonitosti, které ve vodním prostředí a okolo něj platí. 

Nejúspěšnějším řešitelem byl František Michajlov ze 6. třídy. Gratulujeme.

1. Michajlov František (6.tř) - 87 b

2. Novák Pavel (8.tř) - 82 b

3. Smejkal Jan (7.tř) - 64 b

4. Charvát Tomáš (6.tř) - 57 b

Ostatním děkujeme za účast.


Foto zde.

Atletické závody Chrášťany (7.5.)

Deštivé počasí, 4 disciplíny, skvělá organizace, 9 škol a 24 medailí pro naše žáky, takové byly letošní atletické závody v Chrášťanech.

Na fotbalové hřiště v Chrášťanech postupně dorazili žáci ze základních škol Bukovsko, Hlinecká (Týn), Malá Strana (Týn), Neznašov, Temelín, Záhoří a  Žimutice. Ani letos samozřejmě nechyběli domácí.

Z naší školy dorazil maximální možný počet 14 žáků od druhé do deváté třídy. Každý závodil v běhu na 60m, vytrvalostním běhu, skoku do dálky, hodu či vrhu.

Bernartičtí se ziskem jedenácti zlatých, sedmi stříbrných a šesti bronzových medailí byli nejúspěšnější školou.

Naším nejlepším sportovcem se stal Tomáš Volf, který si došel pro 3 zlaté a jednu stříbrnou medaili. Překvapil  Radim Hubáček také se třemi zlaty. Všestrannost potvrdila Kateřina Nováková s jednou zlatou a třemi stříbry.

Všichni naši žáci si závody užili i přes nepřízeň počasí a únavu, za což jim patří velký dík!

konkursní řízení 

Rada městyse Bernartice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Bernartice.

Dokumetny ke stažení zde.

Na Poháru rozhlasu oba týmy bronzové!!!

Sportovní soutěže v tomto období nabírají na obrátkách. V pondělí 6. května jsme se zúčastnili již 55. ročníku atletické soutěže Pohár rozhlasu. 

V našich skromných vesnických podmínkách jsme sotva sestavili dva týmy. Starší žáci Jan Mudruňka, Jiří Arvai, David Kopačka, Roman Valenta a Pavel Novák museli být doplněni mladšími, avšak atletickými soutěžemi ostřílenými žáky, Martinem Kálalem a Tomášem Volfem. Kluci táhli za jeden provaz a udrželi skvělé 3. místo.

Mladší žákyně startovaly ve složení Lucie Kotrbová, Tereza Pešková, Tereza Pišanová, Pavlína Nídlová a sestry Mikotovy. Po průběžném 4. místě naše děvčata zabojovala ve štafetě i vytrvalostním běhu na 600 m a i ony získaly nečekaný bronz, který jim na tvářích vykouzlil nefalšovaný úsměv.

Z individuálních výkonů

Podrobné výsledky s bodovými zisky naleznete zde.


žákovská videa z lyžařského zájezdu

Více videí zde.

Foto zde.

Okresní kolo Olympijského víceboje tentokrát pod názvem Souboj o Písek

Poslední dubnový den, za tropických teplot a svěžího větru, se odehrála dlouho očekávaná soutěž v Olympijském víceboji. Okresní kolo se skládalo ze čtyř disciplín (hod medicinbalem, trojskok snožmo, švihadlo a sedy-lehy). Naši školu reprezentovalo 24 žáků od druhé do osmé třídy a celkem se do této akce zapojilo rekordních 286 závodníků.

V týmové soutěži náš A tým obsadil krásné 5. místo a v redukovaném pořadí škol dokonce místo čtvrté. Na rychlo vytvořený B tým skončil na šestnácté příčce z 22 týmů. Oba naše týmy patřily mezi ty úplně nejmladší a to je velký příslib do budoucna.

A komu se vedlo nejlépe mezi jednotlivci?

Mezi jednotlivci (r. 2011) zvítězil Tomáš Volf před Martinem Kálalem. Zlato z loňska obhájil Matěj Novák mezi chlapci r. 2013. Jeho bratr Pavel byl sice šestý mezi r. 2010, ale na postup do krajského kola mu to stačilo stejně jako všem výše jmenovaným.

Bronzové medaile, ale bez postupu si z Písku odváží Petr Novák (2013) a Matyáš Sláma (2012). Třetí místo a krásnou medaili získala v kategorii r. 2014 i Karolína Chábková, která je však ještě o dva roky mladší a tímto ukázala svůj obrovský talent. O pouhých 6 bodů unikl, ze čtvrtého místa, postup Tereze Pišanové.

Pochvalu za bojovnost si zaslouží úplně všichni.

Detailní výsledky si můžete prohlédnout zde.

Teprve po dopsání článku se ukázalo, že okres Písek byl tak našláplý, že podruhé v historii postupuje na kraj celý náš tým a to díky svému bodovému zisku.

Foto zde.

Milevský branný závod (18.4.)

Krásně připravený závod pro školy z Milevska a okolí připravily složky IZS a město Milevsko. 

Po osmém místě z roku 2022, čtvrtém loňském jsme od našeho “A” týmu čekali medaili a i sami závodníci byli z konečného 5. místa zklamaní. S odstupem času vyhodnotili, že si závod nesmírně užili a to je mnohem důležitější. Letos jsme poprvé nasadili do závodu i druhý tým, který byl jasně nejmladší z celého startovního pole. Jejich 7. místo je velkým příslibem do dalších ročníků. Pro lepší přípravu na závod nám bohužel chybí lepší orientace v systému bodování. Víme, že slabinou jsou teoretické znalosti i to, že fyzicky na to máme.

Jednu velkou trofej však do Bernartic přivážíme. Eliška Davidová se stala ze všech 54 účastníků nejlepším střelcem, což je jediná individuální disciplína, kterou organizátoři vyhlašují.

Děkuji všem zúčastněným za pečlivou přípravu a vzorné chování po celou akci.

“A” tým- kpt. Jan Mudruňka, David Kopačka, Eliška Davidová, Roman Valenta, Pavel Kočí a Pavel Novák

“B” tým-kpt. Anna Mikotová, Pavlína Nídlová, Jan Smejkal, Lukáš Valenta, Tomáš Volf a Martin Kálal

Foto zde.

“Krajské” kolo soutěže Eurorebus

Třináctý dubnový den, tedy v sobotu, se uskutečnilo první celostátní semifinále zeměpisné soutěže Eurorebus. Letos nás přijelo soutěžit do Prahy šest.

Nováčci ze sedmé třídy (Veronika Bečvářová, Klára Němcová a Adam Druga) obsadili 19. místo v kategorii ZŠ01. V kategorii ZŠ02 naši školu reprezentovali Táňa Matušková, Pavlína Synková a Jan Tříska. Loni v jiném složení a o kategorií níže obsadili devátou příčku. Letos si mezi staršími nevedli o moc hůře a uzavřeli první tucet soutěžících trojic. Pokud pečlivě prostudujeme výsledky, zjistíme, že byli druzí mezi všemi osmáky základních škol. Více se dočtete v dalším dílu našeho časopisu.

Bramborové úspěchy

Pro sportovce je mnohdy 4. místo velkým zklamáním. Ano, jste první, kdo nevystoupá na stupně vítězů, nedostává medaile a pohár. Bohužel i to ke sportu patří. Ale právě i 4. místo může být obrovským úspěchem. A to se potvrdilo na atletických závodech pro žáky 1. stupně – Štafetovém poháru. Naši žáci obsadili krásné 4. místo ve štafetách, a to o pouhé 4 sekundy od bronzové medaile. V celkové účasti 8 týmů z okresu Písek za sebou nechali například ZŠ J. K. Tyla nebo ZŠ T. G. Masaryka.

V individuálních disciplínách se umístili:

Všem sportovcům gratulujeme a děkujeme za vzornou účast. 

Ing. Mgr. Jan Cendelín


Foto zde.

Setkání s energií

Ve středu 17. 4. proběhl pro žáky 7. – 9. třídy program Setkání s energií.

Pánové z ČEZu přijeli, aby nás seznámili s výrobou a distribucí elektřiny. Žáci se dozvěděli, že není těžké elektřinu vyrobit ale plynule regulovat její výrobu. Probrali jsme všechny druhy elektráren, vysvětlili jsme si, jaké mají výhody a nevýhody všechny elektrárny. Dozvěděli jsme se, jakým směrem se toto odvětví ubírá a seznámili nás s budoucností energetiky s SMR reaktory (malé modulární reaktory). Na závěr jsme si virtuálně prošli jadernou elektrárnu. Povídání bylo obohaceno o zajímavé pokusy. 

Všem se moc líbily a moc děkujeme za návštěvu.

Foto zde.

laborky - výroba termosky

Dnes si žáci 8. třídy vyzkoušeli výrobu termosky. Teoretickou část na výměnu tepla jsme probrali a zbývalo nám převést teorii v praxi. Žáci si zvolili dva materiály a museli vytvořit termosku, aby jim voda vydržela co nejdéle. Úkol se to zdá snadný, ale není tomu tak. Žákům se výtvory moc povedly a termosky fungovaly skvěle. Ale vítěz může být jen jeden a tím se stala skupina složena z Elišky Čihákové, Amálky Lavičkové, Káji Stejskalové a Terezky Vojtové. 

Ostatním moc děkuji za výbornou spolupráci. 

Foto zde.

zápis do 1. třídy

V pátek 5. dubna bylo v naší škole pořádně živo. Proběhl zde totiž zápis dětí do 1.třídy. 

Asi nikdo nečekal tak hojnou účast. Během čtyř hodin se zde vystřídalo 28 budoucích školáčků se svými rodiči.

Děti si na stanovištích u zvířátek ověřily své dovednosti a znalosti (poznávání tvarů a barev, navlékání korálků, skládání obrázků, chůze po kladině, skákání na jedné noze,...) a pak už zamířily ke "zpovědi" k pí učitelkám. Domů si každý nesl: Pamětní list, malý dárek a sladkou odměnu. 

A po prázdninách všichni hurá do školy!!!

hledáme

Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek hledá do svého týmu učitelku/učitele do MŠ na plný úvazek. Nástup od 1. 9. 2024. 

Požadujeme: pozitivní přístup k dětem, samostatnost, zodpovědnost, aktivní přístup k práci, dobrý zdravotní stav a čistý trestní rejstřík. 

Své životopisy posílejte na email: cendelin@zsbernartice.eu. Více informací na tel. 604131774.


Ing. Mgr. Jan CendelínVýsledky zápisu do 1. třídy 2024

Povídání o spisovateli Františku Mikoláškovi

Ve středu 3. 4. a ve čtvrtek 4. 4. proběhla v naší škole beseda s názvem „Povídání o spisovateli Františku Mikoláškovi“ pod taktovkou paní Mgr. Milady Jirouškové, která na bernartické škole dříve dlouhá léta působila a vyučovala nejen český jazyk. 

Cílem besedy bylo připomenout dětem regionálního spisovatele Františka Mikoláška, který v Bernarticích žil a o Bernarticích a jejich okolí psal. Letos totiž uplynulo 100 let od jeho narození.

 Velice zajímavé povídání bylo plné informací o životě pana Mikoláška, které paní Jiroušková doplnila fotografiemi ze svého soukromého archívu. Besedu oživila zajímavostmi a ukázkami z jeho pěti knih. Žáci si poslechli také pověsti, které se váží k místům v jejich okolí a odhalili význam některých pomístních názvů. Povídání bylo velice poutavé a zaujalo překvapivě všechny děti, které si na závěr mohly prohlédnout originál nejvyššího státního vyznamenání České republiky-Řád bílého lva. Toto vyznamenání obdržel bernartický rodák Rudolf Hrubec, kterému František Mikolášek věnoval také jednu ze svých knih. 

Děti dostaly i domácí úkol – zjistit, zda mají doma v knihovně některou z knih Františka Mikoláška. 

Povídání nás přeneslo do dob minulých, dotklo se známých i méně známých událostí, osobností a míst v bernartickém regionu.

Podle reakcí dětí předčila beseda svůj cíl – děti celých 45 minut nejen zaujatě poslouchaly, ale také se do besedy aktivně zapojovaly. Všechny nás mrzelo, že beseda se zazvoněním skončila. Slíbili jsme si, že pokud nám to čas dovolí a paní Jiroušková bude ochotná nás znovu navštívit, rádi si dopřejeme i pokračování. 

Chtěli bychom moc poděkovat paní Jirouškové za velice zajímavý, obohacující a perfektně připravený program a budeme se těšit na další shledání třeba při besedě o roce 1968.

příměstský tábor

Dobrý den,

příměstský tábor v termínu 5. - 9. 8. 2024 je obsazený. 

Druhý termín 19.-23. 8.2024 je volný. 

Sladovna 3. třída

Třetí třída se minulý týden vydala na výlet do Sladovny v Písku. Děti vstoupily do prázdného ateliéru, ve kterém měly možnost s naprostou volností zrealizovat svůj nápad, navrhnout téma výstavy. Jak se rodí nápad? Jaké druhy nápadů existují? Jak převést nápad do reality? Záleželo pouze na dětech, jakým směrem se jejich nápady ubíraly, jak si společně hrály, inspirovaly se. Místnost se postupně začala zaplňovat různými předměty, každý si vyhlédl ten nejzajímavější a už přemýšlel, co s ním provede. Děti experimentovaly, vyzkoušely všemi smysly vnímat různé věci, z nichž následně postavily úžasné stavby. Na konci výletu jsme se odměnili dobrou svačinkou a zmrzlinou u stánku s občerstvením. Cestou na autobus nás neminuly ani prolézačky, pumptrackové a parkurové hřiště.

Jednodenní výlet do Písku utekl jako voda, už teď se těšíme na další společné zážitky.

Exkurze nejenom za zlatem

V úterý 2. dubna 2024 se obě naše čtvrté třídy spolu s osmáky vydaly do stověžaté Prahy. Vysadit jsme se nechali poblíž Hradu a vyrazili jsme vstříc novým zážitkům. 

Zatímco čtvrťáci se šli podívat ke katedrále sv. Víta, na výměnu stráží, a potom tzv. Novým světem (kde mj. bydlel proslulý Tycho de Brahe) až do Galerie ocelových figurín, osmáci zamířili do Národního filmového muzea, kde si vyzkoušeli činnosti spojené s filmovým průmyslem. Největší úspěch měl pravděpodobně dabing animovaného filmu. 

Nechyběla ani krátká prohlídka historického centra. A zatímco si čtvrťáci pochutnávali na trdelnících, osmáci si lámali mozkové závity během únikové hry, kterou připravila ČNB. 

Poslední, pro obě společný bod programu, byla návštěva České národní banky. Dozvěděli jsme se něco o historii peněz, o tom, že jsme klidně mohli místo koruny platit jedním sokolem nebo jednou řepou. Viděli jsme druhou největší zlatou minci na světě, která má v současné době hodnotu 223 milionů Kč, potěžkali jsme si dvanácti kilovou zlatou cihlu a mnohem víc. 

Den to byl náročný, program nabitý a počasí nám přálo. Co víc si přát.


pro rodiče deváťáků

Foto zde.

Den vody

Od roku 1993 se 22. března po celém světě slaví Světový den vody, který vyhlásila OSN. Na naší škole jsme si tento den připomněli tím, že jsme do školy přišli v modrém oblečení a přizpůsobili výuku tomuto tématu. Význam tohoto dne spočíval v tom, abychom si uvědomili důležitost vody a jak moc je cenná pro celou naši planetu. Povídali jsme si o znečištění vodních zdrojů, o špatném přístupu k vodě a o nedostatku pitné vody v některých částech světa, což je v současné době jeden z globální problémů. Poté si každá třída vytvořila svůj lapbook o vodě.

Naši žáci uspěli na Okresní přehlídce dětských recitátorů v Písku

Ve středu 20. března 2024 se deset našich žáků od první do deváté třídy zúčastnilo Okresní přehlídky dětských recitátorů v Písku. Někteří z nich už byli ostřílení, většina se ale do tohoto dobrodružství pustila poprvé. Navzdory tomu zaznamenala naše výprava úspěch v podobě dvou čestných uznání a jednoho postupu do krajského kola, které proběhne na konci dubna v Českém Krumlově. 

Všichni bez rozdílu však na sebe mohou být hrdí. Přehlídky se letos zúčastnilo rekordních 72 soutěžících a ocenění dostal pouhý zlomek z nich. Dojem na odbornou porotu však udělalo více přednášejících než těch několik výše jmenovaných. 

Do příštího roku tak půjdeme s novým odhodláním, vybaveni novými zkušenostmi. Vždyť už teď se kolem sebe rozhlížíme a hledáme, který text by porotu mohl příště ohromit 🙂. 


Pavlína zazářila na okresním kole biologické olympiády v Písku

Okresní kolo biologické olympiády, které se konalo na Základní škole Šobrova v Písku, přineslo vzrušující okamžiky a skvělé výkony soutěžících. Mezi účastníky byla i naše žákyně Pavlína, která se v tomto náročném klání dokázala prosadit a zanechat svou stopu. I přes konkurenci 17 dalších talentovaných soutěžících dokázala Pavlína prokázat své biologické znalosti. Pavlína se zasloužila o skvělé čtvrté místo v celkovém pořadí, což je vynikající výsledek a důkazem její připravenosti. Její účast a úspěch na tomto turnaji jsou důkazem toho, že tvrdá práce a oddanost výuce přinášejí skvělé výsledky. Oceňujeme nejen Pavlínin individuální úspěch, ale i úsilí, které vložila do přípravy na tuto olympiádu. Její odhodlání a vášeň pro biologii jsou inspirací pro nás všechny a ukazují, že i malé školy mohou mít velké talenty. Gratulujeme Pavlíně k vynikajícímu výkonu na okresním kole biologické olympiády a děkujeme jí za reprezentaci naší školy. Těšíme se na další skvělé výkony v budoucnosti.

Foto zde.

Vesnická liga - přehazovaná dívek v Záhoří

V úterý 19.3. se uskutečnil turnaj v přehazované v Záhoří, který přinesl vzrušující soutěžní atmosféru a skvělé výkony našich žáků. Sedm statečných dívek z druhého stupně naší školy se postavilo proti týmu ZŠ Záhoří a ZŠ Chrášťany. Každá z našich dívek přinesla do hry svůj osobitý přínos a vášeň pro sport. Gratulujeme našim skvělým sportovkyním ke krásnému 3. místu.

Pěvecký sbor opět v Borovanech

V podstatě domovskou scénou se nám pomalu stává Hospoda u rybníka v Borovanech, kde náš pěvecký sbor vystupuje několikrát do roka. Tentokrát jsme se tu sešli ku příležitosti Mezinárodního dne žen. Písničky z pohádek se setkaly nejenom u dětí, které zpívají ve sboru, ale také u publika, s velkým ohlasem. 

Známé melodie z obou dílů Tajemství staré bambitky, ústřední píseň ze Zakleté princezny nebo všemi oblíbená písnička Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů se dobře pamatují a spolehlivě chytnou za srdce i zarputilé neromantiky.

Jako vždy jsme za odměnu dostali nadupané balíčky plné dobrot. Moc děkujeme a brzy zase na viděnou.

zelené pondělí

18.3. Den Sv. Patrika - na počest patrona Irska vyhlašujeme ZELENÉ PONDĚLÍ. Přijď v zeleném oblečení, zelené doplňky. Cokoli tě napadne.

Teambulding v Muzikoateléru

Ve středu 13. 3. 2024 navštívili naši čtvrťáci Základní školu při DPN  v Opařanech, kde naplno prožili atmosféru jejich úžasného muzikoateliéru. Byla to zkušenost fantastická. Nejenom, že jsme si naživo vyzkoušeli spoustu nových hudebních nástrojů, ale učili jsme jejich prostřednictvím komunikovat mezi sebou. 

Vyzkoušeli jsme si, jak zvládat a vyjadřovat svoje emoce jinak než slovy a jak reagovat na svoje okolí prostřednictvím pohybu a hudby, což bylo pro většinu z nás něco zcela nového. 

Z muzikoterapie jsme odjížděli nadšení a plní nových zážitků. Moc děkujeme našim úžasným průvodkyním za čas a energii, kterou nám věnovaly. Moc si toho vážíme. 

Foto zde.

kARNEVAL V 1. A 2. TŘÍDĚ

Čekání na jarní prázdniny si zpříjemnila 1. a 2. třída karnevalovým veselím. V tělocvičně si všichni zahráli několik her a dostali sladkou odměnu. Nechyběl ani společný tanec a všemi oblíbená volná zábava. 

Všichni jsme si den užili a těšíme se opět za rok.

příměstský tábor

Termín: 5. 8. - 9. 8. 2024 a 19. 8. - 23. 8. 2024 (lze se přihlásit na oba termíny)

Cena: 1500 Kč za týden.

Datum úhrady: do 30. 4. hotově v kanceláři školy. 

Přihlašování na tábor : Miroslav Ťoupal toupal@zsbernartice.eu 725 181 379

Více informací k jednotlivým turnusům zde.

Kapacita jednoho termínu je 20 žáků.

Foto zde.

Žákyně soutěžily ve světě přírody: Konání biologické olympiády

V úterý 5.března a ve čtvrtek 7.března se konalo školní kolo biologické olympiády.

Olympiáda byla zaměřena na prohloubení znalostí v oblasti biologie a podpoření zájmu žáků o studium života okolo nás. Studentky byly vybaveny testy, které zkoušely jejich teoretické znalosti, poznávačkou, kde musely identifikovat různé druhy rostlin a živočichů, a také praktickým cvičením s mikroskopem, kde prokázaly svou schopnost pozorovat mikroskopické struktury a identifikovat buňky a tkáně.

Obě účastnice olympiády, Pavlína Synková a Táňa Matušková, projevily velký zájem o biologii a vyjádřily nadšení z toho, že měly možnost zúčastnit se soutěže. 

Celý školní tým gratuluje oběma žákyním k účasti a přeje mnoho štěstí Pavlíně v okresním kole.

Výskyt páté nemoci

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

rádi bychom vás informovali o aktuálním výskytu páté nemoci ve školním prostředí. Tato virová infekce se projevuje typicky vyrážkou na obličeji, trupu a končetinách a obvykle nevyžaduje specifickou léčbu. V případě, že se u vašeho dítěte objeví příznaky páté nemoci, jako jsou horečka, vyrážka či celkové nevolnosti, kontaktujte svého lékaře.


Děkujeme za spolupráci a přejeme vám pevné zdraví.

NÁŠ E-SHOP UŽ JEDE! VYZKOUŠEJTE HO I VY!

Vážení rodiče a přátelé naší školy.

Předpokládám, že mnozí jste o projektu České spořitelny na podporu finanční gramotnosti, kterého se účastní naši čtvrťáci už slyšeli. S březnem se náš projekt chýlí ke konci a my Vám chceme, představit výsledek našeho tříměsíčního snažení - náš e-shop. Nejdřív nám ale dovolte malé shrnutí.

Od teorie, se kterou jsme začínali, jsme se posunuli k praxi, a společně jsme pracovali na budování naší firmy. Prošli jsme si celý proces od základů. Vymysleli jsme název, logo, produkty, které budeme nabízet, naučili jsme se pracovat s listem příjmů a výdajů. Pilovali jsme propagaci, sháněli jsme sponzory.

Kromě toho, že jsme si vyzkoušeli, co je potřeba k vybudování a vedení úspěšného podniku z praktického hlediska, získali jsme i spoustu dovedností, které jsou pro mnohé na první pohled neviditelné, přestože pro fungování moderní společnosti jsou neméně důležité. 

Učili jsme se argumentovat. Učili jsme se vycházet si vstříc a brát v úvahu nápady a připomínky jednotlivých členů týmu. Učili jsme se brát ohled na ostatní. 

Naše výrobky vznikaly nejenom ve škole v rámci hodin, ale některé také doma ve spolupráci s rodiči. I Vám, naši milí rodiče, tak patří velký dík za podporu, kterou jste nám během tohoto projektu projevili! 

Ale dost sentimentu. Pracovali jsme tvrdě a teď nastal čas jít s kůží na trh! Otevřete si náš e-shop, vyberte si, zarezervujte a vyzvedněte si zboží na velikonočním jarmarku, který se uskuteční v naší škole 26. 3. 2024. 

PLATBA KARTOU MOŽNÁ!!!

UPOZORNĚNÍ: QR kód je platný od 4. 3. do 20. 3. 2024.


budoucí prvňáčci

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na setkání s paní třídní učitelkou 25.1.2024 v 1630.pdf

Foto zde.

Environmentální pobyt na Šumavě

V úterý 13.2. odjeli žáci 6. a 7. třídy na třídenní kurs na Horskou Kvildu, kde se nachází Středisko environmentální výchovy, které nám poskytlo ubytování a zajistilo výukové programy. Nedaleký hotel Rankl se zase postaral o naše hladové žaludky. První den dopoledne jsme absolvovali menší procházku po okolí, kochali jsme se krásou šumavské krajiny a lektorka nás seznámila s živočichy, kteří zde žijí. Poznali jsme také zvířecí rekordmany. Nyní již víme, kdo je největší a nejmenší šumavský savec, kdo je nejrychlejší, kdo je největší silák a kdo má nejdelší jazyk. U potoka jsme obdivovali bobří hráze, hrady a okousané stromy od jeho řezáků.  Po obědě a menším odpočinku jsme se vydali zdolat horu Sokol (1 254 m n.m.), dominantu místních plání. To jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Při stoupání vzhůru, nás překvapil sníh, který se začal objevovat a než jsme dosáhli vrcholu, začali jsme se propadat do půlmetrové vrstvy sněhu. Sestup z kopce byl ještě náročnější, hlavně pro ty, co vyšli v teniskách. Večer jsme strávili společným hraním her, utužovat kolektiv je nutné!

Druhý den po snídani nás čekal výukový program, tentokrát zaměřený na Národní park a CHKO Šumava. Při procházce do lesa nám lektor představil všechny národní parky ČR, pověděl nám o jejich významu a pravidlech chování. Dále jsme se dozvěděli, jaké lesy se v NP Šumava vyskytují a proč jsou smíšené porosty odolnější. Nahlédli jsme do života ekosystému lesa, do vzájemných vztahů mezi živočichy a rostlinami. Veškeré vědomosti nám byly předávány zábavnou a hravou formou, za což oběma lektorům moc děkujeme. Hra na lýkožrouty a datlíky patřila mezi naše oblíbené. Odpoledne jsme odjeli linkovým autobusem do Kvildy a odtud nás čekal 10 km pochod zpět. Cestou jsme navštívili naučnou stezku, která vedla k výběhům jelena evropského, rysa ostrovida a na Jezerní slať. Přestože jsme se vrátili unavení, po večeři, když se setmělo, jsme ještě zvládli výpravu s baterkami na bobry. Asi jsme neměli štěstí nebo jsme byli moc hluční, žádného jsme neviděli.

 Poslední den našeho pobytu následovalo balení a odjezd domů. Při zpáteční cestě jsme ještě zastavili v Návštěvnickém centru v Srní, kde jsme pozorovali vlky.

Celé tři dny jsme se nenudili a rozhodně stály za to.

Okresní kolo Zeměpisné olympiády (Písek ZŠ E. Beneše 21.2.)

Ze školního kola postoupili v kategorii C (8. a 9. třída)  sourozenci Táňa a Jan Matuškovi, oba s bohatými zkušenostmi ze zeměpisných soutěží. Naopak v kategorii A jsme vyslali nováčky ze 6. třídy -  Jáchyma Hladíka a Matyáše Janušku. 

Oba šesťáci prokázali výbornou práci s atlasem a skvělé dovednosti v praktické části. Trochu zaostali v testu geografických znalostí. Myslím si, že je to ta lepší varianta pro život, než kdyby tomu bylo obráceně. Jáchym pro sebe urval skvělé šesté místo, Matyáš byl  v těsném závěsu sedmý.

Sourozenecký souboj Matuškových tentokrát jasně rozhodla pečlivější Táňa. Tánino šesté místo, 5 bodů od stříbra, má vysokou hodnotu. Honzík byl devatenáctý z pětadvaceti účastníků.

Detailní výsledky najdete v příloze.

Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci a skvělé výsledky.

Foto zde.

Soudní síň přímo ve třídě

Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení

Podle § 179c odstavec 1 trestního řádu předkládám zprávu o výsledku zkráceného přípravného řízení proti podezřelému M.B., nar. 10. 4. 1994 v Praze, trvale bytem Běchorská č. 8/439, Praha 20, zaměstnání: student z přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se dopustil tím, že…

Tomu se věnovali deváťáci v rámci předmětu Výchova k občanství. Stali se totiž na několik hodin účastníky simulovaného soudního řízení ve věci obžalovaného M. B.. , který čelil obvinění z řízení automobilu pod vlivem návykových látek.

Devátá třída se tak dočasně změnila v soudní síň a místo deváťáků se to tu najednou hemžilo soudci, obhájci, státními zástupci, svědky a samozřejmě obžalovaným. Nechyběla ani soudní znalkyně. 

Deváťáci se na soudní líčení připravovali před samotným dnem ''D'' nejen v rámci hodin VkO, ale mnozí také doma. Každý z aktérů se musel seznámit se svou verzí příběhu. Obhájci, státní zástupce a soudci si museli prostudovat kompletní podobu spisu. Soudní znalkyně, policisté a svědci se museli připravit na svou svědeckou výpověď. Obžalovaný vymýšlel, jak přesvědčit soud o své nevinně navzdory důkazům, které mu úplně nepřály.

Díky této zkušenosti jsme si udělali představu o tom, jak to chodí u soudu, jaká zde panují pravidla, a co se očekává od těch, kdo se ho účastní v jakékoli roli. Zhodnotili jsme, že tato teoretická zkušenost je více než dostačující a že u ní raději zůstaneme :). 

Foto zde.

návštěva pedagogické fakulty - katedra fyziky

V pátek 9. 2. časně z rána se na zastávce v Bernarticích sešlo 10 nadšenců do fyziky z 8. a 9. třídy. Vyrazili jsme na Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, kde se nás ujal Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. Měl pro nás připravené pokusy z fyziky na téma Newtonovy zákony. Někteří žáci si vyzkoušeli detekování očního pohybu pomocí laserového snímače. Žáci zkoušeli vyřešit dvě sady otázek a vyhodnocovalo se, kam se dívají a kde se jejich oči zastavily nejdéle. 

Závěr výletu jsme zakončili v restauračním zařízení dle svého výběru (Mekáč). 

Žáci konstatovali, že se výlet povedl a pokusy se jim moc líbily. 

Moc děkujeme panu Mgr. Vladimíru Vochozkovi, Ph.D.


Foto zde.

Lyžařský kurz 2024

Naše výprava do Alp začala v neděli 28. ledna, kdy jsme se v půl desáté ráno sešli na parkovišti před sokolovnou. Když se nám podařilo naskládat všechny věci do autobusu, mohli jsme konečně vyrazit. Cesta byla dlouhá, ale nenechali jsme se odradit.

Do Lienzu jsme dorazili večer, ubytovali jsme se a hned jsme vyrazili na procházku po okolí. Po procházce nás už čekala jen večeře a informace k následujícím dnům.

Směr Zettersfeld jsme vyrazili druhý den hned po snídani. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Pokročilé lyžaře si rozdělili pan učitel Beniska s panem Drugou, lyžaře začátečníky měla na starosti paní učitelka Čapková a snowboardistů se ujal pan ředitel.

Na svahu jsme si to moc užívali. Nadšeně jsme zkoušeli různé tríčky a zjišťovali, jestli fungují záchranné sítě. Byla to sranda. Na sjezdovce jsme strávili celý den. Do hotelu jsme se vrátili až na večeři.

Celodenní ježdění na lyžích a snowboardu se projevilo hned druhý den ráno - byli jsme pěkně rozlámaní, ale na svah jsme se i tak  těšili. Počasí nám přálo, tak jsme toho chtěli pořádně využít. A když už jsme se cítili unaveně, zašli jsme si na oběd. Tam jsme nabrali síly a šli jsme jezdit dál. Večer jsme si společně s učiteli  promítali, jaké děláme pokroky, zahráli jsme pár společenských her a šli spát.

Třetí den jsme už byli tak trochu K.O. (né nadarmo se říká že třetí den je kritický). Proto jsme si večer zašli zarelaxovat do aquaparku. A ti, co nechtěli do bazénu, se šli alespoň projít.

Poslední den ráno nás čekalo balení. Pak už jsme jen naposledy vyrazili na svah. Jezdili jsme jako každý den, jen jsme se naučili víc triků, takže jsme byli za větší stylaře :) Po lyžování nás čekal mekáč za odměnu a dlouhá cesta domů. 

Zájezd jsme si moc užili a moc děkujeme našim učitelům že to s námi zvládli.

abeceda peněz

Dnes absolvovali čtvrťáci další část programu abeceda peněz se zástupkyní České spořitelny. Děti jí představily náš podnikatelský a marketingový plán, představily jí logo naší firmy a ředitel firmy a finanční ředitel podepsali smlouvu o půjčce a převzali 3000,- (nezapomněli přitom zkontrolovat pravost bankovek!). 

Náš projekt jede na plné obrátky.Logo máme. V nejbližší době zahájíme propagaci. V hodinách matematiky se děti věnují finanční gramotnosti. O přestávkách dělají průzkum mezi staršími žáky, o jaké výrobky by měli největší zájem, a kolik by za ně byli ochotní zaplatit. V třídnických hodinách společně diskutujeme a přemýšlíme, co bychom ještě mohli zlepšit. Učíme se společně komunikovat a argumentovat.

Náš e-shop už je zřízen a my pomalu, ale jistě dáváme dohromady výrobky, které vyrábíte doma s dětmi vy - rodiče (DĚKUJEME!), i ty, které s nimi tvoříme ve škole. Už prostě můžeme říct, že se to začíná rýsovat :).

Hledáme

Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek hledá do svého týmu domovníka/domovnici do MŠ na částečný úvazek (5 hodin denně). Nástup od 1. 7. 2024. Plat dle platných tabulek pro nepedagogické pracovníky. 

Požadujeme: samostatnost, zodpovědnost, pracovitost, pozitivní přístup k dětem.

Náplň práce: Úklid MŠ, práce na zahradě MŠ, praní prádla, převoz a vydávání obědů a svačin, úklid sněhu, drobné opravy ložního prádla, pomoc dětem při oblékání apod.

Své životopisy posílejte na email: gdovinova@zsbernartice.eu a to nejpozději do 29.2.2024. Více informací na tel. 774736596.


Ing. Mgr. Jan Cendelín


Foto zde.

Školní kolo recitační soutěže 2024 

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 se na 33 žáků naší školy od první až do deváté třídy zúčastnilo školního kola recitační soutěže. Odhodlání, s nímž recitátoři předstoupili před porotu a publikum, bylo obdivuhodné. Vyslechli jsme texty vtipné, strašidelné, i ty k zamyšlení. 

Všichni recitátoři podali obdivuhodné výkony (ono už jenom postavit se před tolik lidí a přednášet báseň není nic jednoduchého), ovšem do okresního kola mohlo postoupit pouze 8 nejlepších. Jak si povedou, uvidíme na konci března v Písku. A to je naše další meta. 

Teď nás čeká mravenčí práce: intonace - artikulace - další a další recitace, abychom na okresním kole v Písku podali co nejlepší výkon.


Všem zúčastněným děkujeme. Všem postupujícím gratulujeme.

vaření aj

Na konci minulého roku se žáci v hodinách angličtiny v 7. třídě věnovali lekci s tématem o jídle. Žáci se nejprve seznámili se stravovacími návyky v anglicky mluvících zemích, dále si procvičili slovní zásobu a formality objednávání jídla v restauraci. Samotnou kapitolu pak završili stylově – natočením vlastního kuchařského videa, kdy celý proces vaření okomentovali v angličtině. Po 45 minutách práce se všichni pustili do ochutnávání a během chvilky se po všech kulinářských specialitách jen zaprášilo. 

A vy se nyní můžete nechat inspirovat a podívat se na jejich videa.


Foto zde.

Abeceda peněz

Dnes začaly naše čtvrté třídy program Abeceda peněz zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti. Během tří úvodních hodin jsme se seznámili se základními pojmy, byli jsme v bance, a nastínili si náš podnikatelský plán. 

Dobrodružství začíná. Máme název firmy, zvolili jsme jejího ředitele a finančního ředitele, s našimi kreativci a vedoucími  výroby ladíme výslednou podobu produktů, které vám nabídneme prostřednictvím našeho e-shopu, formu reklamy, případné sponzory a další, a další. Prezentace naší firmy vyvrcholí 26.3.2024 na VELIKONOČNÍM JARMARKU. Moc se na to těšíme, bude to jízda. A děkujeme České spořitelně, že můžeme!!! Je to pecka.

Setkání budoucích prvnáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na setkání s paní třídní učitelkou, která bude provázet naše žáky v následujících několika letech. 

Pokud přemýšlíte, jakou školu si vybrat, budeme rádi, když se přijdete podívat k nám. Představíme Vám třídní učitelku, dostanete základní informace o škole (vize školy, co nabízíme nad rámec standardní školy, apod.) a pro Vaše děti připravíme zajímavý program. Takže nejen poznají školu, ale zažijí i spoustu zajímavých věcí.

Více informací v pozvánce. 

Případně se neváhejte na cokoli zeptat: cendelin@zsbernartice.eu nebo na 

tel. 604131774.

Budeme se těšit.


S pozdravem

Ing. Mgr. Jan Cendelín 

ředitel ZŠ a MŠ Bernartice


Setkání s budoucími prvňáčky.pdf

informace k lyžarskému kurz

Všechny dokumenty a informace k lyžařskému kurzu jsou zde.

3D tiskárna

Naše škola se zapojila do projektu od firmy Prusa Research. Škola dostala na zapůjčení 3D tiskárnu a čekalo nás splnění všech možných podmínek. Všechny podmínky jsme úspěšně splnili a nyní je tiskárna NAŠE

Velice děkujeme firmě Prusa Research za takovou možnost.

zeměpisná olympiáda

Děkuji všem, co nad rámec školy potrápili mozkové závity.

Nejlepší dva v kategorii ověří své dovednosti a vědomosti 21. února v Písku při okresním kole.

Nejlepší tři pak budou reprezentovat školu a třídu v soutěži Eurorebus.Foto zde.

sportovní den

Před koncem kalendářního roku jsme si pro žáky připravili vánoční turnaj ve florbale. Hned ráno se na hřiště vrhly týmy žáků 3. a 4.třídy a utkání díky podpoře třídních učitelek mělo opravdu skvělou kulisu.

Jako další na řadu přišel souboj kombinovaných týmů žáků a žákyň 5. až 9. ročníku.

Závěrem celého turnaje bylo tradiční utkání mezi učiteli a deváťáky. Letos to byl opravdu velký boj, protože máme v deváté třídě šikovné hráče a hračky. Do brány proti deváťákům se postavila jejich třídní učitelka a měla velký strach, jak moc se na ní její žáci vyřádí. Vše dopadlo dobře, protože na ní byli hodní a stříleli raději mimo bránu. 

Že se jednalo opravdu o vyrovnaný boj lze usoudit i z výsledku, kdy utkání skončilo 3:3 a musely se střílet nájezdy. Vše rozhodla poslední střela, kterou paní učitelka suverénně vychytala.😂

Pro všechny byla opět připravena sladká odměna v podobě perníkové medaile.

Všem žákům, žákyním a učitelům moc děkujeme za letošní vánoční turnaj a těšíme se na příští rok.

Vánoční Jarmark ZŠ a MŠ Bernartice 2023

Bobřík informatiky

I v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. Letos máme 13 úspěšných řešitelů. Všem moc děkujeme a úspěšným řešitelům gratulujeme. 

Olympiáda z českého jazyka

V prosinci se konalo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili vybraní žáci z 8. a 9. ročníku. Celkem našlo odvahu 6 žáků (Táňa Matušková, Jan Matušek, Jan Tříska, Patrik Nevím, Eliška Čiháková a Martin Kuboušek).

Tato soutěž každoročně testuje znalosti a dovednosti žáků v oblasti mateřského jazyka. Žáci si vyzkoušeli pracovat s českým jazykem jinak, než jsou zvyklí v běžných hodinách češtiny. Písemná část zahrnovala jak test gramatických a stylistických vědomostí, tak i slohovou práci. Žáci se museli vyrovnat s náročnými otázkami a aplikovat své teoretické znalosti na praktické příklady.

Nejlepší soutěžící, Eliška Čiháková (8.) a Martin Kuboušek (9.), budou reprezentovat naši školu na okresním kole.

Závěrem lze říci, že školní kolo olympiády z českého jazyka bylo nejen zkouškou dovedností získaných v hodinách českého jazyka, ale také příležitostí ukázat svůj zápal pro český jazyk a literaturu. Všem účastníkům děkujeme za jejich aktivní přístup a chuť zapojit se do aktivit nad rámec výuky, čehož si velmi ceníme.

 Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. A. Masnerová, Mgr. Ivana Hrnečková


PYTHAGORIÁDA - POSTUP DO OKRESNÍHO KOLA

V listopadu se patnáct žáků z 5. – 8. třídy zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda.

Nejúspěšnějším řešitelem na naší škole se stala Pavlína Synková z 8. třídy se ziskem 10 bodů z 15.

V pátek 8. 12. se koná okresní kolo v Písku, kam kromě Pavlíny také postoupili Eliška Čiháková a Jan Matušek z 8. třídy. V 6. třídě se mezi postupující probojoval Lukáš Valenta a Jáchym Hladík. Všem účastníkům školního kola děkujeme a postupujícím držíme palce.

Masterchef wanted 4. třída

Kroužky pečení a vaření u nás ve škole praskají ve švech, a proto jsme se rozhodli dovednosti,  které zde děti získávají vyzkoušet v praxi. 🤭 

A protože nejsme žádný troškaři, šli jsme do toho rovnou anglicky. 4.A si vedla velice dobře. V nejbližší době se předvede i 4. B, která se určitě nenechá zahanbit. 

O výsledku vás opět budeme informovat :)


Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 30. listopadu se pět žáků naší školy zúčastnilo školního kola dějepisné olympiády. 

Tematické zaměření 53. ročníku olympiády bylo „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“. Z osmé třídy se na olympiádu přihlásili 4 žáci – Jan Matušek, Táňa Matušková, Antonín Ručkay a Johana Váňová, z 9. třídy se školního kola zúčastnila Eliška Davidová. Žáci si se zadanými úkoly, kterých bylo celkem jedenáct, poradili velmi dobře. Do okresního kola postoupili Táňa Matušková a Antonín Ručkay. Všem účastníkům děkujeme za jejich aktivní přístup a chuť zapojit se do aktivit nad rámec výuky a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

lyžařský kurz

Vážení rodiče,

letos jak víte jede naše škola na lyžařský kurz do Alp. Zastupitelé městysu Bernartice schválili podporu tohoto kurzu v celkové výši 30 000,-Kč. Tudíž celková cena 5 denního zájezdu do Alp vyjde nejvýše na 7000,-Kč. Vzhledem k tomu, že máme ještě volnou kapacitu, zvažte jestli této nabídky nevyužijete. Je pravděpodobné, že lyžařské kurzy budou v dalších letech finančně ještě méně dostupné.

Lyžování v Alpách nabízí nejen ideální podmínky pro pokročilé lyžaře, ale i pro začátečníky. Lyžařské vybavení je možné zapůjčit ve škole za 200,-Kč na celý kurz. Zvažte ještě jednou, zda tuto jistě zajímavou nabídku nevyužijete. 

V případě dotazů mi neváhejte kontaktovat: cendelin@zsbernartice.eu.


Ing. Mgr. Jan Cendelín

vánoční školní jarmark


Leták.pdf

Foto zde.

Exkurze do tábora

V úterý 21.11. vyrazili žáci 8. a 9. třídy na exkurzi do Tábora. Ráno jsme navštívili Rozvodnu Tábor firmy eg.d., kde se nám naskytl fascinující pohled do světa energetiky.


Exkurze do Rozvodny Tábor byla vynikající příležitostí pro žáky k propojení teoretických znalostí získaných ve škole s reálným světem energetiky. Z tohoto výletu si odnesli nové poznatky o fungování energetické infrastruktury, které jim otevřely nové obzory ve světě elektřiny a technologií.

Druhou návštěvou byla Střední škola obchodu, služeb a řemesel. Pro kluky byla zajištěna prohlídka technických oborů, jako jsou automechanik, autoelektrikář a instalatér-topenář. Ujal se nás vedoucí učitel pan Drtina, který nás provedl učebnami a dílnami. Chlapcům vysvětlit, co každý obor obnáší a co by je na případném studiu čekalo. 

Mezitím měly také dívky domluvenou návštěvu, tentokrát gastronomického oboru - cukrář. Těch se ujala vedoucí učitelka paní Kučerová. Připravila si pro ně práci s fondánem - potahovací hmotou. Holky si celou hodinu moc užily a měly radost, že si mohou své výtvory sníst. 

Děkujeme paní Mudruňkové, že našim žákům umožnila a zajistila návštěvu Rozvodny, a také za drobné dárky, které jsme obdrželi.

Děkujeme i panu Drtinovi a paní Kučerové za čas a ochotu, s jakou se naším žákům věnovali.

projektová činnost

Vážení rodiče,

i letos jsme byli aktivní v projektové činnosti. Tentokrát jsme z dotace Jihočeského kraje mohli podpořit volnočasové aktivity pro naše žáky. V roce 2023 jsme vybavili sborový zpěv a dramatický kroužek. Těšíme se, že vybavení podpoří již tak rozmanitou a kvalitní nabídku odpoledních aktivit naší školy.


Ing. Mgr. Jan Cendelín

bubnovačka


informace ke stávce

Vážení rodiče,

tyto dny jistě napjatě sledujete, jak se naše škola postaví k avizované stávce 27. 11. 2023. Souhlasím s tím, že vláda s námi nejedná fér. Jako velké ohrožení vidím plánované snížení tzv. Ph-max (tzn. počtu hodin, které můžeme ve škole odučit). Pro školství by to byl obrovský krok zpět. 

Snížením Ph-maxu dojde k degradaci především kvalitních škol, které si zvolily cestu moderní výuky. Škol, kde frontální výuku nahrazuje bádání, tvoření, objevování. Škol, které žákům poskytují prostor rozvíjet se. Taková je i naše škola.

Snížení Ph-maxu negativně ovlivní kvalitu výuky, tedy vzdělání našich dětí. Nejvíce to pocítíme ve výuce cizích jazyků nebo informatiky. Dojde totiž k navýšení počtu žáků ve skupinách. 

Nemohu souhlasit ani s argumenty typu: „My jsme se také učili ve třídách po 25 a více dětech“. Je potřeba si uvědomit, že minulá generace nestála před výzvami současného světa, jako je programování, umělá inteligence, mediální gramotnost nebo již léta propíraná inkluze. A je naším úkolem naše děti na tyto výzvy co nejlépe připravit. 

Nicméně stále jsem přesvědčen o faktu, že jsme tu pro naše žáky a jejich rodiče. A proto vedení školy odmítá zavírání škol. Dohady o rozpočtu a směřování školství, patří mezi vládu a odbory, nikoli mezi školu a rodiče. 

Naše škola bude otevřená a výuka bude na maximální možné úrovni, protože vzdělání našich dětí je pro vedení školy na prvním místě. Pravděpodobně budeme muset provést mírné změny v rozvrhu. O těchto změnách budete včas informováni.  

Každé rozhodnutí má svůj důsledek. Doufám, že zavření škol nepovede k zanedbání například zdravotní péče. Přesto vám všem přeji hodně zdraví především v době, kdy mnoho lékařů a sester bude hlídat své děti, které nemohou být ve škole, místo toho, aby Vás ošetřovali.

Ing. Mgr. Jan Cendelín


Foto zde.

Na chvíli detektivem

Naši páťáci a čtvrťáci vyrazili v listopadu do Městské knihovny v Milevsku, aby se na chvíli díky paní knihovnici stali detektivy a seznámili se s žánrem detektivky pro děti. Během besedy byli dětem představeni současní i klasičtí autoři detektivních příběhů, žáci se mohli zamyslet nad tím, kdo je to detektiv a jaký by měl být či jak takový detektiv vypadá. Pak zjistili, co je to identikit, a zkusili si jeden takový vytvořit. Když svůj výtvor porovnali se skutečnou fotografií, zjistili, že někteří z nich jsou velice šikovní a nadaní kreslíři. Samozřejmě nemohlo chybět řešení detektivního případu zločinu v knihovně, hledání pachatele na základě indicií v textu a obrázku, prozkoumání místa činu a zajištění všech stop, které zde pachatel zanechal.  

Dětem se podařilo všechny úkoly zvládnout, na konec odhalily díky kriminalistickým metodám, kdo je pachatel a vysloužily si pochvalu od paní knihovnice. 


Čtvrťáci v restauraci

Může se to zdát jen jako pár anglických slovíček, ale jen málokdo si uvědomí, že nejvíc ze všeho, musíme často překonat sami sebe. Začínáme druhý rok s angličtinou, ale máme za sebou velký kus práce. A už jen to, s jakou chutí se čtvrťáci dokáží postavit před kameru a objednat si jídlo v restauraci v jazyce, který jim byl ještě před pár měsíci cizí, si zaslouží obdiv. Bez práce, ale nejsou koláče, takže se s chutí vrháme na další výzvy, abychom mohli brzy zase zdokumentovat naše další pokroky!


Foto zde.

Cesta do pravěku

Na cestu do pravěku se připravovali žáci 6. ročníku již ve škole nejen získáváním vědomostí, ale zhotovili i nástěnné malby, kamenné zbraně i keramické figurky. V úterý 8.11. se vypravili do Prácheňského muzea v Písku, aby si ověřili svoje znalosti z tohoto období.

Na začátku putování pan průvodce lehce otestoval jejich znalosti. Děti byly překvapené, kolik vědomostí mají. Potom si prohlédly expozici věnovanou pravěku. Nezaskočilo je ani poznávání pazourku, jantaru, hřiven nebo bronzových zbraní. Na závěr si žáci vyzkoušeli mletí mouky na kamenných rotačních mlýncích, rozdělávání ohně třením dřevěných hůlek nebo křesáním křemenů, tkaní na tkalcovském stavu.

Výprava do pravěku se dětem líbila. Příště se vydají do středověku.

Mgr. I. Vlková


Foto zde.

Frymburk 2023

Od 18. do 20. října vyrazily děti ze 3. a 4. třídy do krásného wellness hotelu Frymburk u lipenské přehrady, kde je čekal intenzivní třídenní plavecký výcvik. Pod vedením p. ředitele, p. uč. Čapkové, p. uč. Benisky, p. uč. Novákové, Švandové a p. asistentky Bílkové získávaly základy plaveckých dovedností.

Program byl opravdu náročný – každý den všichni absolvovali dvě dvouhodinové lekce, které byly zpestřené jízdou na tobogánu, relaxací ve vířivce či v parní komoře, plaváním v proudu “divoké řeky” nebo vodními hrátkami v Dětském vodním světě. Večerní plavání už sice bylo dobrovolné, přesto si ho nikdo nenechal ujít.

Zdá se to možná nemožné, ale každý den jsme stihli i procházku do okolí, kde děti vyzkoušely místní outdoorové hřiště s velkou trampolínou a prozkoumaly okolí přehrady.

Velkým zážitkem byla návštěva expozice “ SVĚT POD HLADINOU” s více než 30 akvárii s mořskými i sladkovodními vodními živočichy, která se nachází přímo v hotelu.

Děti se domů vracely možná trochu unavené, ale rozhodně spokojené a plné zážitků.

Jsme nejúspěšnější škola v Jihočeském kraji!

Žijeme v době neomezených informací, proto asi nikdo nepochybuje o tom, že je čím dál důležitější rozvíjet mediální gramotnost. Proto naše škola již 5. rokem vydává svůj vlastní časopis a nyní zakládá i redakci, která vytváří reportáže, a to vše v rámci mediálního klubu. Na pravidelných schůzkách žáci rozvíjejí měkké dovednosti (např. spolupráce, komunikace, řešení problémů, prezentace) a učí se pracovat s textem. 

Tento rok se uskutečnil 1. ročník olympiády z mediální gramotnosti. Máme velkou radost, že naši žáci zúročili práci nad rámec výuky. Žáci z 8. třídy Eliška Čiháková, Jan a Táňa Matuškovi se umístili mezi 5% nejúspěšnějších žáků z celé ČR. A tak se naše škola zařadila například mezi nejprestižnější gymnázia z Prahy nebo Brna. Pozadu však nezůstali ani ostatní žáci naší školy. V průměru dosažených bodů na žáky jsme s přehledem zvítězili v Jihočeském kraji. Tyto povzbuzující výsledky nám dávají opět energii do další práce. Věříme, že dovednosti, které si naši žáci osvojí, zúročí nejen v dalších soutěžích, ale i v budoucím životě.


LOGICKÁ OLYMPIÁDA

V měsíci říjnu se konala celorepubliková soutěž, kterou pořádá Mensa ČR a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.

Vybraní žáci 5. – 9.třídy naší školy se také do soutěže zapojili, aby si ověřili, jakou mají schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. A jak dopadli? Většina potvrdila, že jim logika není cizí a umí zapojovat intuici, kombinační schopnost i racionální myšlení. Nejvíce zabodoval Martin Kuboušek, který se umístil nejlépe.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme.


VÝSLEDKY LOGICKÉ OLYMPIÁDY.pdf

Foto zde.

Halloween - soutěž o nejlepší strašidelnou povídku v angličtině

Dnes byly předány diplomy a sladké odměny šesti žákům deváté třídy za kreativní psaní na Halloweenské téma. Někteří obdrželi kartičky se začátky příběhu, jiní dostali konec. Podle toho museli vymyslet i svůj příběh. Čas byl omezen na 45 minut, psalo se přímo ve škole. 

Gratulujeme : Láďovi Ernstovi, Dominiku Pavlišákovi, Nikče Jirsové, Honzíkovi Bartošovi, Nině Berkyové a Natce Musilové. 

WELL DONE!

Foto zde.

halloween ve škole

Aloha, naše škola se v pondělí 30.10 proměnila ve strašidelný dům a my Vám teď povíme, jak se nám to povedlo. Hned po škole jsme začali s výzdobou školy. V jídelně jsme připravili dobroty, po škole jsme rozendali svíčky a vydlabaný dýně, rozvěsili jsme pavučiny, připravili stanoviště, zapálili svíčky a zbývalo jediné, přeměnit se na příšery a pustit do školy děti. Moc jsme si to všichni užili a těšíme se na příští akci.

Foto zde.

Exkurze plná energie

Ve čtvrtek 19. října vyrazili žáci sedmé, osmé a deváté třídy na exkurzi do západních Čech. První zastávkou bylo Atom Muzeum Javor 51 v Míšově. Uprostřed brdských lesů jsme po počátečním bloudění nakonec našli jedinečný bunkr, kde se skladovaly jaderné zbraně. Dozvěděli jsme se zajímavé informace z dob studené války, prošli technické zázemí, viděli jsme v provozu generátor z roku 1966. Zaujal nás model plutoniové implozivní pumy použité na Nagasaki. A především nám bylo zdůrazněno, že jediné smysluplné využití jaderné energie je to, které je pro mírové účely. 

Druhou zastávkou na naší cestě byla spalovna odpadu nedaleko Chotíkova u Plzně. Tady jsme se seznámili s využitím odpadu jako zdroje energie, která se dá využít k dodávce tepla a výrobě elektrické energie. Než jsme vstoupili do vnitřních prostor spalovny, viděli jsme kuka vozy, které přivážely do spalovny odpad a sklápěly ho do jámy hluboké 10 metrů. Poté jsme si poslechli nejdůležitější informace a čísla o spalovně a okolnostech jejího vzniku. V helmách a vestách jsme si prošli některé části spalovny, viděli jsme pec, ve které se spaluje odpad, navštívili jsme velín nebo místnost jeřábníka. 

Posledním cílem naší výpravy byla experimentální stanice pro zvídavé-Techmania Science Center v Plzni. A zvídaví jsme opravdu byli! Měli jsme dvě hodiny na to, abychom vyzkoušeli všechny své smysly – rozpoznávali jsme zvuky, vytvářeli jsme vodní vír, nechali na sebe působit větrnou energii. V nakloněném pokoji se nám zatočila hlava. Vlastní silou jsme se pomocí lana na kladkách vytahovali nahoru. Zkusili jsme si, jak funguje motor. Mohli jsme si poslechnout a hlavně prohlédnout, jak vzniká ohnivé tornádo, a dokonce jsme dostali návod, jak si ho vyrobit třeba doma na zahradě.

Téma energie nás provázelo po celou dobu exkurze – ať už to byla energie jaderná, energie z odpadů nebo různé formy energie v expozicích Techmanie. Energie nám nechyběla ani na zpáteční cestě, kterou jsme si v autobuse zpestřili zpěvem a v půl osmé večer jsme stále plni energie dorazili ze západních Čech zpátky do jihočeských Bernartic.


pomáháme s kroužky pro jihočeské děti

I v letošním roce můžete čerpat peníze na kroužky, plavecký kurz, lyžařský kurz nebo na zaplacení družiny. 

Letos si o dotaci žádají rodiče sami a dotace nejdou vůbec přes školu. 

Informace k projektu zde.

Podání žádosti zde.

IČO školy je 6869780

Kroužky hledejte pod DDM. IČO DDM je 60869941

Foto zde.

projektový den líčení u děvčat a zapojení síťového kabelu u chlapců

V úterý 10. a 17. října nás ve škole navštívila paní Loudínová. Odbornice na kosmetiku a make-up. Dívkám z 8. a 9.třídy ukázala jak se nalíčit. Třeba to pomůže děvčatům při rozhodování, kam po základní škole. 

Paní Loudínové moc děkujeme a těšíme se na další projektový den.

A protože máme samozřejmě i chlapce, tak pro ty si připravil úkol pan zástupce. Sestavit si vlastní síťový kabel. Kluci z deváté třídy si vyzkoušeli i práci s pilou a pilníkem ,takže snad brzy budeme mít novou hru na přestávky.

Programy v milevské knihovně

Ve čtvrtek 5. 10. a ve středu 18. 10. jsme si vyzkoušeli hodinu literatury trochu jinak. Vyrazili jsme do milevské knihovny, kde si pro nás paní Kozáková připravila zajímavé literární programy. Pro žáky 8. třídy byl připraven program „Holocaust“. Téma druhé světové války a událostí, které postihly židovské obyvatelstvo, bylo představeno na literárních ukázkách a osudech čtyř dětí. Žáci si uvědomili, jak těžká byla situace jejich vrstevníků v době války a co museli prožívat. Součástí besedy byla také ukázka knih, které pojednávají o osudu židovských obyvatel během druhé světové války. V programu „Poezie není nuda“ sedmáci zjistili, že básničky nemusí jenom číst nebo se je učit nazpaměť, ale také si je mohou sami vytvořit. Děti si poslechly básně klasické, ale také se seznámily s básněmi obrazovými nebo fyzickými, společně vytvořily „magnetickou báseň“ a napsaly akronym. Děkujeme paní Kozákové, že nám umožnila poznat literaturu z jiné stránky, a těšíme se na další setkání v milevské knihovně v druhém pololetí.

Foto zde.

pečení ve 2. třídě

Úterní den jsme si zpříjemnili pečením perníčků. A protože se blíží Halloween, drželi jsme se této tématiky. Ke zdobení nedošlo, neboť jsme ochutnávali tak poctivě, že nám skoro žádné perníčky nezbyly.

Foto zde.

Honza Koller v ZŠ Bernartice

Žáky naší základní školy navštívila fotbalová legenda Jan Koller. Po besedě, na které jsme se dozvěděli zajímavosti nejen o jeho  kariéře, ale také z jeho soukromí, jsme se přesunuli do našeho venkovního sportovního areálu. Zde jsme měli připraveno několik sportovních stanovišť, a to nejen pro žáky, ale také pro pana Kollera. 

Žáci se tak mohli porovnat se svým idolem například ve skoku přes švihadlo, v překážkové dráze, ve střelbě na koš nebo ve fotbalových dovednostech.  

Honza Koller je sportovní, ale i morální vzor pro mnoho kluků. Dokázal velké věci, ale sám zůstal pokorný a skromný. To jen tak někdo nedokáže. Rozhovor s ním byl velmi přirozený a příjemný.“ Dodává ředitel školy Jan Cendelín.  

I díky krásnému babímu létu si tak žáci bernartické školy užili neobyčejný den a odnesli si (kromě podpisu a fotky), i vědomí, že pokud si chtějí splnit sny, nesmí se vzdávat. Pokud danou věc dělají s láskou, může se povést cokoli. To platí samozřejmě nejen ve sportu.exkurze do polska

OD PONDĚLÍ 9.10. do ÚTERÝ 31.10. vybíráme zálohu ve výši 2000,-. Zálohu vybíráme v hotovosti v kanceláři školy. 

LETÁK POLSKO.pdf

Návštěva milevské knihovny

Čtení je nedílnou součástí celého našeho života. Provází nás denně, ať se zrovna nacházíme v jakékoliv fázi života. Když jsme malí, čtou nám rodiče. Ve škole se začínáme učit číst sami a zdokonalujeme se v tom. Čtení využíváme i v dospělosti, ať už z důvodů plnění určitých povinností nebo jen  pro zábavu a relaxaci. A právě v případě, kdy nečteme jen z povinnosti, čteme proto, že máme vytvořený pozitivní vztah ke čtení a jsme celoživotní čtenáři. Jeden z faktorů, jenž na to má vliv je správná motivace ke čtení, která by měla být rozvíjena už na základní škole. Následkem toho po ukončení školní docházky na knihy nezanevřeme, ale naopak je po celý život z mnoha důvodů vyhledáváme. Motivaci ke čtení je důležité aktivně podporovat a rozvíjet. 

O tom, že literatura není jen povinná četba se byla ve středu 4.10. přesvědčit devátá třída s paní učitelkou Masnerovou, která začlenila návštěvu knihovny do své výuky literatury. Cílem bylo nejen doporučení knížek “trháků”, které určitě stojí za přečtení a dokonce ještě nebyly zfilmovány, ale i ukázat žákům, že knihy umí rozšiřovat obzory, inspirovat, motivovat, intelektuálně stimulovat či jen navodit pohodu, oddech a bavit. 

Vzdělávací lekci na podporu čtenářství měla paní lektorka Kozáková velmi pěkně připravenou, doplněnou různými aktivitami.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci ve druhém pololetí.


Foto zde.

Do Českého Krumlova, ne jenom za medvědy

V úterý 26. 9. se obě naše čtvrté třídy spolu se 3.A vydaly do Českého Krumlova, kde nás čekal den plný zážitků. Abychom vše stihli, vyrazili jsme z Bernartic v 7 hodin ráno. Exkurze v grafitovém dole začínala už v 9 hodin. 

Vybaveni holínkami, pláštěnkami, helmami a svítilnami jsme plni očekávání nasedli do důlního vláčku a vyrazili do podzemí. Zážitek to byl velký. Zkusili jsme si ovládat důlní vozík, seznámili jsme se patronkou horníků sv. Barborou a potěžkali jsme si i vrták, s nímž horníci navrtávali díry do skály. Dobrodružnou cestu podzemím jsme zakončili pomalovaní jako indiáni. Ono totiž, kdo se pomaluje grafitem, bude mít v životě štěstí 😊

Prohlídkou v podzemí ale náš výlet neskončil. Procházkou jsme vyrazili k zámku, udělali jsme malou exkurzi městem, dali si párek v rohlíku a zamávali jsme medvědům. Čekala nás interaktivní expozice v areálu českokrumlovských klášterů na téma středověk. 

Programem nás provázela princezna a princ v dobových kostýmech. A nejenom, že jsme se toho spoustu dozvěděli, ale ještě víc jsme si toho vyzkoušeli – dobové oblečení, rytířskou drátěnou košili a helmu, voňavky, práci mlynáře, pekaře nebo košíkáře. Na konec jsme si navíc středověkým písmem zkusili napsat svoje jméno brkem a inkoustem. 

Program byl nabitý, proto není divu, že část autobusu na cestě zpátky usnula jako ti českokrumlovští medvědi. Ale výlet to byl krásný. Tak zase někdy

volby do školské rady

Do školské rady byli zvoleni tito zástupci:

Foto zde.

Turistický kurs 5. třídy

Ve středu a čtvrtek 20. a 21. 9. jsme pro naše páťáky připravili turistický kurs s přespáním v kempu Cihelna u Bechyně. Akce to byla krásná, ale velmi náročná. Za dva dny jsme ušli téměř kolem 30 km, stihli procházku po historickém Táboře, ochutnali sushi, zažili jízdu motoráčkem do Bechyně, prozkoumali údolí Lužnice a Židovu strouhu. V kempu jsme si zaplavali v bazéně, pochutnali si na výborném jídle a zahráli si hry na utužení kolektivu ( někdo pokračoval i po večerce….).  Zúčastnili se všichni, a hlavně – všichni dorazili do cíle! 

Foto zde.

přespolní běh

V úterý 19.9. jsme s vybranými žáky 6. a 7. třídy vyrazili na přespolní běh do Písku. Závodu se účastnily 4 základní školy a 2 střední školy. Dívky ze 7. třídy - Anička a Maruška Mikotovy, Pája Nídlová a Lucka Kotrbová se umístily na krásném 4. místě. Chlapci ze 6. a 7. třídy - Lukáš Valenta, Martin Kálal a naše nová posila Tomáš Volf, Honza Smejkal a opět nová posila Matouš Kašpar, se umístili také na krásném 4. místě.

Všichni si závod moc užili a těšíme se na další ročník.

Foto zde.

Cyklistický kurz 9.třída

Aloha, hlásí se vám devítka z cyklistického kurzu na ranči Esadera.

Cyklisťák proběhl 13.-15. září. Brzy ráno jsme se sešli před školou, poskládali jsme tašky panu řediteli do auta a nebylo cesty zpět.Tudíž jsme vyrazili do Branic, odkud nás vzal vlak až do Vlastce. Ve Vlastci jsme vystoupili a vyrazili směr Písek. Najedli jsme se u fotbalového hřiště Spartak a pokračovali v cestě až do Zátaví. Ubytovali jsme se v chatkách a do 15hod jsme meli odpočinek. Ve tři jsme zase sedli na kola a jeli jsme do Putimi. Cestou jsme se dvakrát brodili a někdo se i nedobroolně vykoupal :))

V Putimi jsme si zašli do malé zoologické a do místní kostnice.

Na druhý den jsme vstávali kolem 7 a v 8 nám začala snídaně. V půl desáté jsme chtěli vyrážet na další výlet, ale Mudrc zjistil, že píchl duši. Paní učitelka po opravě Honzova kola zjistila, že má taky prázdno. No ale vyrazili jsme a na oběd už jsme byli v Benešovském mlýně. Po obědě jsme si dali hodinovou siestu a pomalu vyrazili do ranče. Po příjezdu jsme koukali jak cvičí psy a v sedm jsme vyrazili na večeři.

Oba večery jsme trávili společně u ohně a opékání buřtů. Druhý den ráno nám pan ředitel dojel pro tašky, šlo se na snídani a vyrazili jsme do Písku na Sedláčkovou. Tam nám pro kola dojel hodný pan Mikota. Při nakládání kol našla paní učitelka ve svém kole černého pasažéra - myš. Ve dvanáct už jsme byli v Bernu, akorát včas na oběd. 

Cyklisťák hodnotíme 10/10, až na ty štěkající psy

Webináře pro rodiče

Nabídka webinářů ZDARMA online, délka trvání 90 minut.

Pořádá Theia Písek.

Foto zde.

Naše „spaní“ ve škole

V pátek 15. září se 8. třída zúčastnila spaní ve škole. Sraz byl v 16 hodin před školou. Nejdřív jsme si připravili spaní (žíněnky, karimatky a další nezbytnosti jako polštářky, deky atd.) a potom jsme vyrazili pěšky do Borovan. V místním pohostinství jsme si objednali pizzu. Čekali jsme sice dlouho, ale za to jsme si mohli sami, protože nás bylo moc a všichni jsme měli hlad.😃

Po večeři jsme se vrátili zpátky do školy a zasoutěžili jsme si v týmech ve hře, kterou pro nás připravily naše dvě spolužačky. Po splnění posledního soutěžního úkolu a vyhlášení vítězného týmu jsme si pustili film. Holky si vybraly Frozen I. a kluci Auta I. Moc jsme toho tedy nenaspali, ale i tak jsme ráno vesele vstali a připravili jsme si tousty. Spaní jsme si moc užili a jsme rádi, že nám to paní učitelka Hrnečková umožnila. A také jsme rádi, že se našeho přespání ve škole zúčastnila i paní asistentka Kálalová.

P.S. Zjistili jsme, že v sobotu ve škole nezvoní!😉

 8. třída

Foto zde.

2.TŘÍDA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Protože z prvouky všichni víme, že dopravní značky a předpisy nejsou žádná legrace, vyzkoušeli jsme si, jaké je to v praxi.  V úterý 19.září jsme se na malou chvíli stali řidiči a řidičkami. Na dopravním hřišti jsme zjistili, že máme co dohánět. Kromě menších kolizí, nedobrzdění kvůli nedodržení dostatečné vzdálenosti či jízdě na kruhovém objezdu v protisměru, se ale nikomu žádná vážnější nehoda nestala a všichni si toto zpestření běžné výuky užili a odjížděli jsme nadšení. Z chyb se poučíme a za rok vše napravíme.

Foto zde. 

Za hvězdami do Budějc

Obě naše čtvrté třídy spolu s 5. A vyrazily ve středu 13. září do Českých Budějovic. Naším cílem byla tentokrát Hvězdárna a planetárium a program jsme měli naplánovaný do nejmenších detailů. Čekala nás venkovní expozice, kupole s hvězdářským dalekohledem, program v kinosále, a nakonec také program v planetáriu.

Vyzbrojeni mobilní aplikací jsme se nejprve vrhli na venkovní expozici sluneční soustavy, která znázorňuje modely planet v měřítku. V mobilním aplikaci jsme pak díky QR kódům ke každé planetě zjistili mnoho zajímavostí. 

Pokračovali jsme do kupole, kde jsme se seznámili s hvězdářským dalekohledem, a dokonce sledovali Slunce v přímém přenosu. 

Informace, které jsme získali při prozkoumávání venkovní expozice, jsme si prohloubili v kinosále a závěrečný program v planetáriu vzal mnohým z nás doslova dech. Pocit, že jsme se jako mávnutím kouzelného proutku najednou ocitli pod hvězdnou oblohou, byl natolik reálný, že se na to někteří dokonce paní lektorky zeptali 😊. Popravdě – vůbec se jim nedivím!

Klára Cendelínová


Soutěž v programování 2. ročník

 V úterý 12. 9. proběhlo 2. kolo soutěže v programování. Soutěže se zúčastnili žáci z 5. a 6. tříd z Milevska, Písku, Strakonic, Kovářova, Chyšek, Opařan a Bernartic. 

Soutěž byla rozdělena na 4 úkoly.

První úkol byl naprogramovat lego robota, který reaguje na různé barvy.  Na druhém stanovišti žáci programovali Vex robota. Žáci z 5. třídy programovali robota tak, aby projel bludištěm. Pro 6. třídu byl připraven úkol naprogramovat robota podle předlohy. Žáci museli bedlivě sledovat, co robot dělá a jak reaguje na jednotlivé barvy a překážky. S Ozoboty museli soutěžící z obou ročníků projet plánek a pomocí barevných příkazů je naprogramovat tak, aby projely plánek v daném pořadí. Posledním úkolem bylo procvičit logické myšlení splněním bobříka informatiky. 

Na soutěž dohlížel odborný garant Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. z Katedry aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Akce byla podpořena Jihočeským krajem. Díky této podpoře jsme mohli soutěž uspořádat a žáci si mohli odnést zajímavé ceny. Všem děkujeme a budeme doufat, že se v příštím roce soutěž uskuteční znovu. 


Moc děkujeme žákům 8. a 9. třídy za pomoc s organizací. 


Prezentace z První rodičovské schůzky 14. 9. 2023

První rodičovská schůzka 2023/2024

Foto zde.

Republikové finále Olympijského víceboje

Trio žáků z Bernartic v první desítce Republikového finále Olympijského víceboje (RF OV)!

Ve středu 6. září dorazilo do Brna na 700 žáků, aby se ve čtvrtek a v pátek utkali v rámci klání RF OV v deseti disciplínách. Máme velkou radost, že letos mezi nimi byli nováčkové Sabina Kloudová a Matěj Novák. Trojici doplnil loni 4. Martin Kálal.

Martin Kálal

Martinova cesta na letošní RF OV byla opravdu trnitá. Nemoc před okresním kolem, nepráví na krajském kole a zranění před republikou. Ačkoliv nebyl v pohodě jako vždy, tak bojoval. Paradoxně mu vyšla nejlépe disciplína shyby, ve které cítil největší limitaci. Konkurence opět vzrostla. Loňský vítěz byl čtvrtý, Martin obsadil  8. místo se ziskem 6997 b., což opět odpovídalo úrovni diamantového odznaku.

Sabina Kloudová

Sabiny cíl je rok starý a to dostat se na republiku. To se jí povedlo a formu v obou dnech měla excelentní. Šest osobních rekordů, dvě dílčí druhá místa v míčku i v medicinbalu! Po šesti disciplínách byla na 2. místě pouhé 4 body od zlata. Od reálného 6. místa ji na konečnou osmou příčku odsunula obrovská technická chyba při driblingu. Sabina měla z našich účastníků největší konkurenci, která ji dohnala k 6860 b. a k diamantovému odznaku.


Matěj Novák

Matěj ještě v půlce srpna figuroval jako druhý náhradník a už jsme s jeho účastí nepočítali. Před krajem se zranil a tak musel spoléhat na body, které měl z výkonů naší družiny Sporťáček. Tady se  potvrdilo, že i učitelé trochu svým svěřencům přidávají. Matěj měl jasně nejlepší výkony z těch, kteří postoupili na body. Žebříčkově byl 26., na republice obsadil  5. místo!! Matěj nebyl ani daleko od medaile. Atakování těchto příček si možná nechá na rok 2024. Konečných 5963 b., zlato ve švihadle a diamantový odznak bude pro něj určitě pozitivní motivací do dalšího zlepšení.

Všichni tři a celý doprovodný tým si závody ve slunečném počasí užili a ve zdraví se vrátili do svých domovů. Už nyní víme, že projekt pod novým názvem Olympijský víceboj bude po existenčních potížích pokračovat i nadále.


Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Bernartičtí učitelé běželi pro dobrou věc

Ve čtvrtek 7.9. 2023 se běžel 1. ročník závodu s názvem Písecká štafeta a učitelé z Bernartic byli u toho. 

Tento závod se běžel pro Hospic Athelas, a tak akce přesáhla sportovní rozměry. Společným sportovním zážitkem jsme tedy nejenom udělali něco pro zdraví, ale také jsme přispěli na fungování domácí hospicu, který pomáhá všem, kteří chtějí strávit poslední etapu svého života v rodinném prostředí. 

Tým ZŠ Bernartice se nakonec umístil na pěkném 7. místě v kategorii smíšených štafet (ze 16 týmů). 

Třídní schůzky

Dne 14.9. od 16:00 proběhnou třídní schůzky ve školní jídelně.

Volby do školské rady

Vážení rodiče, tento rok budou probíhat nové volby do školské rady. Z řad rodičů budou vybráni 3 zástupci. Kdo má zájem se ucházet o místo ve školské radě nebo potřebuje více informací, prosím kontaktujte pana zástupce na e-mail: toupal@zsbernartice.eu nebo na tel: 725181379. Volby proběhnou na třídních schůzkách 14.9.2023.


Děkujeme.


Ing. Mgr. Jan Cendelín

Foto zde. 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 4. září se poprvé posadili do školních lavic naši prvňáčci. Všechny přítomné  přivítal pan zástupce Miroslav Ťoupal společně s panem starostou Pavlem Souhradou a třídní učitelkou Ninou Bardovou.

Pan starosta popřál prvňáčkům hodně úspěchů a předal jim balíčky se sladkostmi. Ty se budou na začátku školního roku zcela jistě hodit! Z rukou paní učitelky děti přijaly pamětní listy, které jim tento den budou ještě dlouho připomínat.

Své místo v lavicích zaujali i ti nejstarší žáci naší školy. Přejeme všem pevné nervy při výběru jejich dalšího studia a mnoho štěstí u přijímaček na střední školy. 

INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU 2023/2024

4. 9. 2023 - výuka končí v 8:15, vstup do školy v přezůvkách kromě prvňáčků a jejich rodičů , obědy pro žáky jsou odhlášeny. V případě zájmu je možné si oběd přihlásit. Družina uzavřena.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN PRO 1. TŘÍDU