Základní škola

Vyjádření ředitele

Vyjádření ředitele školy k první tiskové konferenci pana ministra zdravotnictví Romana Prymuly

Za současného stavu, kdy pan ministr vyzývá k ředitelskému volnu v pátek 25.9., ředitel školy nebude školu uzavírat. Pokud by došlo ke změně, budeme obratem všechny zákonné zástupce informovat.

Ing. Mgr. Jan Cendelín

KŘEST KNIhY S POHÁDKAMI NAŠICH

MLADÝCH SPISOVATELEK

17.září bylo pro naši školu dalším radostným dnem. Tři vaše spolužačky převzaly totiž v Kulturním domě v Milevsku ocenění za vítězné pohádky, které vybrala porota do knihy pod názvem „Krátké pohádky od dětí pro děti.“ A ptáte se na jména našich budoucích spisovatelek ? Určitě je znáte! Petra Kálalová , Aneta Petříková a Denisa Pečenková se v loňském roce nebály výzvy Městské knihovny k účasti na tvůrčím psaní. Stačila odvaha, chuť a potřebná dávka fantazie a na svět přišly tři kouzelné pohádky, které svými kresbami doplnili šikulkové z naší MŠ. A společná práce byla odměněna! Pohádky vám budeme prezentovat v našem školním časopisu Bernartíci. Ostatně všechna tři děvčata posílila naši redakční radu v letošním školním roce. A já doufám, že tato soutěž byla pouhým začátkem dalších literárních pokusů našich budoucích spisovatelek.

Dana Fíková


Přihláška na jarní příměstský tábor

Přihláška.pdf


fyzika

Žáci 9. třídy zažili netradiční hodinu fyziky. Zadání jejich práce bylo jednoduché – vyrobte termosku. Žáci si zvolili, z jakého materiálu ji budou vyrábět. Na výběr měli např. papír, látka, bublinková fólie, písek, alobal. Protože využili své znalosti o vedení tepla, termosky se jim skvěle povedly.

Odpovědi na otázky z rodičovské schůzky

 • Dotaz: Bude zajištěno hlídání dětí během prázdnin?

 • Odpověď: Během jarních prázdnin škola organizuje příměstský tábor pro žáky 1. stupně se zaměřením na lyžování. Během podzimních prázdnin bohužel ne - škola bude uzavřena.

důležité upozornění

 • Z nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou žáci na 2. stupni od 18. 9. 2020 povinni nosit roušku i během výuky.

 • Prosíme rodiče, aby žák měl na den minimálně tři roušky.


Rodičovská schůzka

Informace nahrazující společné setkání v jídelně.

Rodičovská schůzka.pdf

Foto zde.

olympijský běh

Ve středu 16.9.2020 si celá škola vyzkoušela olympijský běh. V tento den se po celé ČR účastnilo přes 68 tisíc lidí běhu. Proto jsme si také jeden závod ve škole uspořádali. Vítězové běhu si mohli vyzkoušet pocit proběhnutí cílovou páskou. Celý den nás provázelo krásné počasí a všichni si závod užili.

Těšíme se na další ročník.

Foto zde.

 1. a 6. třída v zoo Hluboká

V úterý 15.září naši prvňáčci spolu se skupinou šesťáků vyrazili do Zoo v Hluboké n. Vlt., aby se podívali, jak se daří surikatám, které naše škola adoptovala. Všichni si výlet za zvířátky v krásném počasí užili .

Informace pro rodiče a žáky

Každému žákovi ve škole byl vytvořen školní e-mail. Školní e-mail je vytvořen pro potřebu distanční výuky a umožní jednodušší komunikaci s žáky a využívání nástrojů od Googlu. Žáci mají e-mail k dispozici od 1. třídy až do 9. třídy. Mohou využívat neomezený prostor pro svá data. Od třetí třídy se pomocí Google účtu přihlašují do online učebnic angličtiny.

Proto je nutné, aby se všichni žáci od 3. třídy uměli přihlásit do e-mailu.

Prosím, je důležité, aby si žáci kontrolovali pravidelně tento email. Samozřejmě je možné si nastavit přeposílání e-mailů na svůj osobní e-mail, ale poté nemusí fungovat všechny funkce.

Pokud budou jakékoliv dotazy prosím obraťte se na pana Ťoupala.

E-mail: toupal@zsbernartice.eu nebo tel: 725 181 379


E-mail pro všechny žáky je:

prijmeni(první písmeno ze jmena)@zsbernartice.eu

Příklad: Haspeklo František haspeklof@zsbernartice.eu


Heslo máte poslané přes školu online.

Prosím, po prvním přihlášení si toto heslo změňte.

Návod na změnu hesla máte zde.


Upozornění

 • Od 10. 9. vstup do budovy školy pouze v rouškách.

 • Roušku musí mít i žáci o přestávkách.

 • Ve vyučovací hodině jsou žáci bez roušek.

Foto zde.

5. třída v knihovně

Ve středu 2. září navštívila 5. třída Obecní knihovnu Bernartice. V knihovně nás přivítala knihovnice paní Sušerová, která nás seznámila s výpůjční dobou a připravila pro nás dětské oddělení místní knihovny.

Děti tady byly už poněkolikáté, ale přesto si se zaujetím prohlížely knížky naučné, dobrodružné, pohádkové a další, odpovídaly na různé otázky týkající se knížek a četby jako takové. Překvapilo nás, kolik knih někteří žáci přečetli a kolik informací věděli. Děti se dozvěděly o tom, které knihy je možné si vypůjčit, přečetly si některé básničky, rozluštily dvě hádanky a hlavně si mohly prohlédnout spoustu zajímavých knížek. Někteří měli jasno hned od začátku a vybranou knížku si prohlíželi a nepustili ji z ruky.

Celou hodinu, kterou jsme v knihovně strávili, se všichni chovali vzorně, čímž nás mile překvapili. Už teď se těšíme na další společnou návštěvu knihovny.

Mgr. Ivana Hrnečková a Petra Kálalová


Třídní schůzky 17.9.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k neustále se zhoršující epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit společnou část úvodní rodičovské schůzky ve školní jídelně. Dne 17.9.2020 budou probíhat třídní schůzky pouze v jednotlivých třídách s třídním učitelem od 15:30. Po schůzkách se s případnými dotazy, poznámkami nebo připomínkami můžete obrátit na vedení školy.

Velmi nerad ruším již tradiční setkání s rodiči, ale nechci zvyšovat riziko uzavření celé školy. To by znamenalo mnoho komplikací především pro vás, rodiče. Na našich webových stránkách bude zveřejněná prezentace s kompletními informacemi o akcích školy a strategickém plánu školy. V případě dotazů nebo připomínek mě, prosím, kontaktujte na mailu: cendelin@zsbernartice.eu. Všechny dotazy budou anonymně zveřejněny i s odpověďmi na webových stránkách školy.


Ing. Mgr. Jan Cendelín


Čtenářský klub

Červenou karkulku a Otesánka všichni znají. Ale co ti ostatní? Třeba statečný králík Lancelot, Štěpán a jeho plyšový medvídek Bartoloměj, drak Franklin který rád čte knihy, nebo osamělá velryba Gerda….

Čtenářská gramotnost je jedna z nejdůležitějších dovedností, které si žák potřebuje osvojit. Proto jsme pro vaše děti připravili čtenářský klub, který povede odborník z praxe – knihovnice z dětského oddělení z písecké knihovny. Cílem tohoto klubu je přilákat děti ke knihám. Ukázat jim hravou formou, že i v knize čeká spoustu dobrodružství a zábavy.

Prosím zvažte, zda byste neměli zájem o tento zajímavý projekt. Začínáme v pondělí 21.9.2020 od 12:15 – 13:15 v knihovně školy. Klub je zdarma. V případě zájmu stačí se přihlásit v kanceláři školy do pátku 11.9. Děkujeme za spolupráci a věříme, že se nám společně povede rozběhat nový projekt.


Ing. Mgr. Jan Cendelín


Školní klub

Od pondělí 7. 9. 2020 otevíráme školní klub.

Otevírací doba klubu:

Po 12:00 do 14:30 hodin

Út 12:00 do 13:00 hodin

St 12:00 do 14:00 hodin

Čt 12:00 do 14:00 hodin

Pokud přihlášený žák nepřijde do klubu jak byl nahlášen, je nutná omluvenka nebo telefonicky.

Žáci přijdou do knihovny pro 2. stupeň.

Foto zde.

Tmelení kolektivu 9. třída

Naši deváťáci si začátek školního roku užívali v Písku. Stmelovali kolektiv.

V naší škole to žilo i o prázdninách

Kromě příměstských táborů se na naší škole v srpnu uskutečnilo soustředění milevských házenkářek. Těší nás pochvala naší jídelny od dětí i od trenérů. Velké poděkování patří kuchařkám i uklízečkám, že zajistili příjemné prostředí pro milevské sportovce. Spolupráce byla výborná, a věříme, že i další roky k nám zavítá nejen házená z Milevska.

Kroužek kreslení

Pozor, pozor, nově se otevírá kroužek kreslení pro žáky 2. až 5. třídy ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin. Pokud se chcete přihlásit, použijte formulář zde, nebo zajděte do kanceláře školy. Přihláška je ke stažení zde.

Informace k novému školnímu roku

Informace k 1. týdnu školy


 • 1. 9. 2020 - výuka končí v 8:15, vstup do školy v přezůvkách kromě prvňáčků a jejich rodičů , obědy pro žáky nejsou. Družina uzavřena.

 • 2. 9. 2020 - třídnické hodiny, 1. stupeň končí v 11:00 hodin a 2. stupeň ve 12:00. Kdo chodil na oběd v loňském roce, má automaticky přihlášený oběd od 2. 9. 2020. Změny nahlaste v kanceláři školy. Objednejte si jídlo dle vašich požadavků přes internet. Družina otevřena.

 • Od 3. 9. výuka dle rozvrhu nebo informací od třídního učitele.

 • 1. týden školy je zrušena odpolední výuka.

 • 1. třída má speciální rozvrh na aklimatizaci. Informace o rozvrhu 1. třídy bude upřesňovat paní učitelka třídní.

Informace ke koronavirové situaci:

 • Rouška není povinná.

 • Žáci budou dodržovat zvýšená hygienická opatření (časté mytí rukou, případně desinfekce).

 • Škola nevyžadujeme potvrzení o bezinfekčnosti.


Školní družina

provoz ŠD 6:00 – 16:30 hod.

vyzvedávání dětí


Vyzvedávat dítě může pouze zákonný zástupce, který je uveden v zápisním lístku.

Pokud dítě vyzvedává osoba, která není uvedena v zápisním lístku, je nutné vyplnit plnou moc k vyzvedávání dítěte, která bude přiložena k zápisnímu lístku.

Sám sourozenec, kterému ještě nebylo 18 let, může vyzvedávat svého bratra nebo sestru tehdy, pokud bude uveden v zápisním lístku od zákonného zástupce.

Odchází – li dítě samo a není to uvedeno v zápisním lístku, musí předložit paní vychovatelce omluvenku. Na telefonickou výzvu dítě nemůžeme uvolnit.


Doporučujeme vyzvedávat děti do 13:00 hod. Poté od 14:30hod.

V této době probíhají v družině zájmové činnosti a často jsme mimo budovu.kontakt na ŠD : 382 585 348


vychovatelky ŠD : Věra Lidinská

Bc.Veronika Drugová


poplatek 70 Kč/měsícCo bude žák potřebovat do ŠD?


sáček látkový nebo igelitový

bačkory

hrací kalhoty nebo tepláky na převlečení

náhradní ponožky, tričko

prosíme všechny věci žákům podepsat


Modernizace vybavení ve škole

Na naší škole jsme během prázdnin modernizovali techniku v kmenových třídách. Díky dotačnímu programu jihočeského kraje jsme mohli pořídit pět nových dataprojektorů v přibližné částce 175 000,-Kč. Jako ředitel školy jsem velmi rád, že kraj podporuje právě vybavení ve vzdělávacím systému. Velké dík patří panu starostovi Souhradovi a paní Hrnečkové při spolupráci na podání žádosti o dotaci. Moderní technika je ve výuce nepostradatelná a věřím, že i tato modernizace přispěje k neustálému zkvalitňování naší výuky.

Ing. Mgr. Jan CendelínPožadované sešity na školní rok 2020/2021

sešity


Kalkulace stravného pro cizí strávníky

Od 1. 9. dochází ke změně v kalkulaci stravného pro cizí strávníky. Tabulku kalkulací stravného naleznete zde.

Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny


Informace pro rodiče prvňáčků

Všechny dokumenty a informace naleznete zde.

Kroužky

Přihlášku můžete vyplnit i písemně a odnést ji do školy.

Úřední hodiny o prázdninách jsou na stránkách školy.

Přihlášku pro vytištění najdete zde.

Kapacita klubů je omezená, bude záležet na datu podání přihlášky.

Pro případné informace pište na toupal@zsbernartice.eu nebo cendelin@zsbernartice.eu.


nový kroužek

Mladý záchranář informace

Nikdy nikdo neví, kdy bude pomoc někdo potřebovat.

Cílem mladého záchranáře je osvojit si pravidla první pomoci a zásad záchrany lidského života. Hlavní náplní je praktická výuka základů, ošetření základních zranění (zastavení krvácení, obvazová technika, přivolání pomoci atd.).

Doplňující aktivitou budou branné dovednosti, hry a ukázky modelových situací s namaskovanými figuranty.

Žáci se také v průběhu roku zúčastní závodů Mladý záchranář.


úřední hodiny

o prázdninách

ÚŘEDNÍ HODINY


29. 6. – 3. 7. 2020

20. 7. – 7. 8. 2020

24. 8. – 31. 8. 2020

8:00 – 12:00 hodin


Poděkování

Velice děkujeme FARNÍ CHARITĚ VESELÍČKO za krásné hudební nástroje, které věnovala do naší družiny.

Družina v novém školním roce

Milé děti.

Od nového školního roku nás čeká novinka.

V rámci družiny se otevře 2.oddělení, které se bude jmenovat „POHÁDKA“ .

A protože POHÁDKA bývá plná kouzel, čeká i nás kouzelný školní rok 2020/2021.

V září nasedneme na pohádkový let balónem.

Bude nás čekat úžasné dobrodružství plné malování, vyrábění, soutěžení, pohybových aktivit, dětské jógy, básniček, písniček i výletů po okolí.

Aby nemusel kouzelný balón často přistávat a hledat znovu směr letu, poproste maminku, ať vás každý den z POHÁDKY vyzvedává do 13:00 hod. Nebo poté až po 14:30 hod. :)

Nebojte se, že by dospěláci přišli o celou zábavu. V každém ročním období se na kouzelných ostrovech sejdeme v POHÁDCE i s vašimi rodiči :)

POHÁDKA má připravenou mimo jiné DRAKIÁDU, ZIMNÍ OLYMPIÁDU, REJ ČARODĚJNIC i POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ.

Po deseti měsících skvělé zábavy nás dopraví pohádkový balón na úžasný ostrov jménem PRÁZDNINY :)

Těšíme se na viděnou v POHÁDCE :)

Vaše paní vychovatelky Lidinská Věra a Drugová Veronika :)


bernartíci

Bernartíci 3.pdf