Organizace školního roku

Třídní schůzky

 1. třídní schůzka 14. 9. 2023; od 16:00 hodin v jídelně

30. 11. 2023 třídní schůzky a konzultace (po třídních schůzkách) rozpis učitelů bude vyvěšen. 

2. pololetí

16. 4. 2024; od 16:30 hodin

Prázdniny

Další akce